در پاییز شکوفا شوید. تخفیف 40 درصد برای تمامی دوره های آموزشی
مهندس مجتبی اسدی
مدیر عامل گروه پژوهشی صنعتی آریانا، مشاور استراتژیک
3

دوره

3

کارآموز

درباره مدرس
مهندس مجتبی اسدیمدیریت استراتژیک و عملکردکارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریفCMC, CMC Assessorمدیر عامل و عضو هیات مدیره گروه پژوهشی صنعتی آریاناعضو هیات مدیره انجمن مشاوران مدیریت ایرانعضو هیات علمی موسسه آموزش عالی آزاد سریرا