هم آموزی گرامی درگاه پرداخت بصورت موقت در دسترس نمیباشد لطفا از سایر روش های پرداخت استفاده ، یا مجدد در روزهای آتی نسبت به خرید دوره های آموزشی اقدام فرمایید.
مهندس مجتبی اسدی
مدیر عامل گروه پژوهشی صنعتی آریانا، مشاور استراتژیک
3

دوره

3

کارآموز

درباره مدرس
مهندس مجتبی اسدی مدیریت استراتژیک و عملکرد کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف  CMC, CMC Assessor   مدیر عامل و عضو هیات مدیره گروه پژوهشی صنعتی آریانا عضو هیات مدیره انجمن مشاوران مدیریت ایران عضو ، هیات علمی موسسه آموزش عالی آزاد سریرا