%50 تخفیف نوروزی هم آموز آغاز شد. 25 اسفند لغایت 10 فروردین
دکتر افشین صمصامی
برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
دکتر افشین صمصامیزمینه های تدریس: مدیریت منابع انسانی، برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی، رفتار سازمانی، مدیریت استراتژیک، اصول مدیریت ، روش تحقیقاهم سوابق تحصیلی: دانشجوی دکتری مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه تربیت مدرس، کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایراناهم سوابق کاری: مدیر پروژه های مشاوره شامل: برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در شرکت نفت بهران، برنامه ریزی استراتژیک شرکت توسعه و عمران امید، برنامه ریزی استراتژیک شرکت تولید محور خودرو (ومکو)، نقشه راه خصوصی سازی صنعت آب و فاضلاب، جاری سازی استراتژی ها در شرکتهای برق منطقه ای فارس و خراسان، آسیب شناسی فرایندهای منابع انسانی شرکت برق منطقه ای خراسان، عارضه یابی شرکتهای سردسازخودرو، ایران سیستم، تولیددارو، شیرپاستوریزه فیروزکوه و پوشش پرشیا، همکار پروژه های مشاوره شامل: برنامه ریزی استراتژیک گل گهر، برنامه ریزی استراتژیک و طراحی ساختار شرکت مرام، طراحی مدل خصوصی سازی شرکتهای توزیع برق، جاری سازی استراتژی ها در شرکتهای برق منطقه ای فارس و خراسان، طراحی سیستم مدیریت عملکرد در شرکت سردسازخودرو. مشاور شرکت نفت بهران در زمینه سیستمهای منابع انسانی و ساختار سازمانی، همکاری با کانون ارزیابی و توسعه مدیران، گروه مپنا به عنوان ارزیاب و طراح سوال، همکاری به منظور جاری سازی استراتژی های کسب و کار در حوزه مدیریت منابع انسانی گروه مپنا، مدیر اسبق منابع انسانی در شرکت سردسازخودرو، مدیر اسبق واحد خدمات مدیریت در شرکت خدمات علمی و صنعتی تهراناهم سوابق تدریس: دوره های برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، رفتار سازمانی و تحلیل اقتصادی کسب و کارها در شرکتهای صنعتی و خدماتی طرف مشاوره، دوره های آشنایی با مدل بلوغ فرایندهای مدیریت منابع انسانی برای شرکتهای گروه مپنا، دروس کنترل کیفیت آماری، مهندسی صنایع، برنامه‏ریزی فرایند، اصول سرپرستی و کارآفرینی در دانشگاه آزاد – گروه ساخت و تولید، دوره های ابزارهای مهندسی کیفیت در شرکت خدمات علمی صنعتی تهران