مهندس حسین توکلی
مشاور نگهداری و تعمیرات TPM
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
زمینه های تدریس
مدیریت دارایی های فیزیکی، نگهداری و تعمیرات، سیستم های مدیریت بهره وری (کایزن، ۵S و غیره)، کارآفرینی سازمانی، هوش مصنوعی و سیستم خبره در صنعت
اهم سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی شریف
دوره های مدیریت پروژه ، مدیریت استراتژیک در سازمان مدیریت صنعتی
دوره  تربیت مدرس کارآفرینی وزارت کار و امور اجتماعی
دوره های مدیریت کارخانه نیسان زیر نظر شرکت نیسان
دوره مدیریت تولید تویوتا زیر نظر موسسه ملی بهره وری آسیا
اهم سوابق کاری
رئیس اداره برنامه ریزی و کنترل تعمیرات شرکت سایپا به مدت ۸ سال
ارزیاب جایزه ملی بهره وری بر اساس مدل EFQM از سال ۸۷
ارزیاب سیستم مدیریت کارخانه نیسان NPMS
عضو کمیته فنی مدیریت کارخانه سایپا
مشاور نگهداری و تعمیرات و TPM در شرکتهای مختلف
اهم سوابق تدریس
تدریس دورس رشته هوش مصنوعی در دانشگاه آزاد اسلامی
تدریس سیستم مدیریت کارخانه نیسان در شرکتهای مختلف
مدرس دوره T