50% تخفیف تابستانه هم‌آموز آغاز شد.
مهندس حسین توکلی
مشاور نگهداری و تعمیرات TPM
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
زمینه های تدریسمدیریت دارایی های فیزیکی، نگهداری و تعمیرات، سیستم های مدیریت بهره وری (کایزن، ۵S و غیره)، کارآفرینی سازمانی، هوش مصنوعی و سیستم خبره در صنعتاهم سوابق تحصیلیکارشناسی ارشد هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی شریفدوره های مدیریت پروژه ، مدیریت استراتژیک در سازمان مدیریت صنعتیدوره تربیت مدرس کارآفرینی وزارت کار و امور اجتماعیدوره های مدیریت کارخانه نیسان زیر نظر شرکت نیساندوره مدیریت تولید تویوتا زیر نظر موسسه ملی بهره وری آسیااهم سوابق کاریرئیس اداره برنامه ریزی و کنترل تعمیرات شرکت سایپا به مدت ۸ سالارزیاب جایزه ملی بهره وری بر اساس مدل EFQM از سال ۸۷ارزیاب سیستم مدیریت کارخانه نیسان NPMSعضو کمیته فنی مدیریت کارخانه سایپامشاور نگهداری و تعمیرات و TPM در شرکتهای مختلفاهم سوابق تدریستدریس دورس رشته هوش مصنوعی در دانشگاه آزاد اسلامیتدریس سیستم مدیریت کارخانه نیسان در شرکتهای مختلفمدرس دوره TPM شرکت آریانامدرس دوره های کارآفرینی سازمانی و تامین منابع مالی کارآفرینی