استاد محمد وکیلی
مشاور و مدرس مدیریت بازاریابی و علوم رفتاری
2

دوره

2

کارآموز

درباره مدرس

سوابق مولف:

مدرس، مولف و طراح سوالات هوش و استعداد شغلی و تحصیلی

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی

دانش آموخته کارشناسی مهندسی عمران و کارشناسی ارشد رشته MBA از دانشگاه صنعتی شریف

دانشجوی دکتری، رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی

دوره‌های مدرس