مهندس ایمان کمال پور
مدیر بخش قطعات یدکی شرکت PAMCo
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
اهم سوابق تحصیلی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
اهم سوابق کاری مدیر بخش قطعات یدکی شرکت PAMCo
بهینه سازی سیستم مدیریت قطعات یدکی پرمصرف مجتمع مس سرچشمه
بهینه سازی سیستم مدیریت قطعات یدکی کم مصرف با استفاده از تکنیک Extreme Test در مجتمع مس سرچشمه
انجام پروژه مدیریت هزینه های چرخه عمر در قسمت تغلیظ مجتمع مس سرچشمه
ارزیابی مدیریت دارایی‌های فیزیکی پتروشیمی جم
ارزیابی مدیریت دارایی‌های فیزیکی مجتمع پتروشیمی بندر امام
تهیه نرم‌افزار بهینه سازی مدیریت قطعات یدکی پرمصرف در شرایط بومی ایران
> اهم سوابق تدریس دوره آموزشی مدیریت دارایی‌های فیزیکی شرکت راهبران پتروشیمی
دوره آموزشی مدیریت قطعات یدکی شرکت PAMCo