مهندس ایمان کمال پور
مدیر بخش قطعات یدکی شرکت PAMCo
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
اهم سوابق تحصیلی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایرانکارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریفاهم سوابق کاریمدیر بخش قطعات یدکی شرکت PAMCoبهینه سازی سیستم مدیریت قطعات یدکی پرمصرف مجتمع مس سرچشمهبهینه سازی سیستم مدیریت قطعات یدکی کم مصرف با استفاده از تکنیک Extreme Test در مجتمع مس سرچشمهانجام پروژه مدیریت هزینه های چرخه عمر در قسمت تغلیظ مجتمع مس سرچشمهارزیابی مدیریت دارایی‌های فیزیکی پتروشیمی جمارزیابی مدیریت دارایی‌های فیزیکی مجتمع پتروشیمی بندر امامتهیه نرم‌افزار بهینه سازی مدیریت قطعات یدکی پرمصرف در شرایط بومی ایران/> اهم سوابق تدریس دوره آموزشی مدیریت دارایی‌های فیزیکی شرکت راهبران پتروشیمیدوره آموزشی مدیریت قطعات یدکی شرکت PAMCo