50% تخفیف تابستانه هم‌آموز آغاز شد.
مهندس حمید اسلامیان
مديريت مالی، کارآفرینی
2

دوره

2

کارآموز

درباره مدرس
مهندس حمید اسلامیانزمینه های تدریسمديريت مالی، کارآفرینیاهم سوابق تحصیلیكارشناسي مهندسی صنایع دانشگاه شریفاهم سوابق کاریمديرمركز مالی و عضو هيات مديره گروه پژوهشي صنعتي آريانااهم سوابق تدریستدریس دروس مالی در شرکت ها و موسسات مختلف