مهندس علی رحمتی توکل
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف
3

دوره

3

کارآموز

درباره مدرس
/> زمینه های تدریسمدیریت پروژه، برنامه ریزی و کنترل پروژه ها، نرم افزارهای مدیریت پروژه/> اهم سوابق تحصیلیکارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریفدارای مدرک مدیریت پروژه حرفه ای (PMP) از انجمن مدیریت پروژه امریکا (PMI)ارائه مقالات علمی در کنفرانس بین المللی CEI و ژورنال JISE/> اهم سوابق کاریسال ها سابقه فعالیت در حوزه مدیریت پروژه در پروژه های نفت و پتروشیمیمدیر بخش برنامه ریزی و کنترل پروژه در سازمان های مختلفسال ها همکاری با سازمان های مختلف به صورت مشاور مدیریت پروژه و توسطه EDMS/> اهم سوابق تدریستدریس در بیش از ۲۰۰ دوره و سمینار در حوزه مدیریت پروژه در سازمان های مختلف اعم از دانشگاه ها، بانک ها، شرکت نفت، پتروشیمی، صدا و سیما، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، کارخانجات صنعتی، مهندسین مشاور و غیرهسال ها تدریس در حوزه مدیریت پروژه در موسسات و مراکز معتبر آموزشی