مهندس فریدون فرداد
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
مدیر PMO شرکت مهندسین مشاور سازه پردازی ایرانکارشناس PMO
مدرس و مدیر پروژه های موسسه مدیریت پروژه آریانا
كارشناس عمران و کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت پروژه و ساخت از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عضو موسسه PMI، انجمن مدیریت پروژه ایران و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
دارای مدرک PMP از موسسه مدیریت پروژه (PMI) آمریکا
داراي مدرك PRINCE2- Foundation از OGC انگلستان
دارای مدرک اسکرام مستر حرفه ای (PSM) از Scrum.org آمریکا
دارای گواهی نامه سطح A شایستگی مدیریت اتحادیه اروپا (EBCL*A)
دارای مدرک ارزیاب حرفه ای  ICPA از IMI- ADC
ارزیاب جایزه تعالی مدیریت پروژه ایران (PEM) و جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی (EFQM)
ارزیاب مستقل مدل بلوغ مدیریت پروژه پتروشیمی (CPM3)
ارزیاب سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001
مدیر سیستم و کیفیت گروه پیمانکاری بام
مدیر آموزش، كارشناس ارشد مديريت پروژه و مديريت استراتژيك شرکت راهبران سیستم رستاک
مدیر کنترل پروژه و HSE شرکت