دکتر حمیدرضا ایرانی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
دکتر حمیدرضا ایرانی مدرس دروس مدیریت بازاریابی، تبلیغات و ارتباطات یکپارچه بازاریابی، مدیریت ارتباط با مشتریان، مدیریت کارخانه، کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع و پژوهش عملیاتی و … درپردیس فارابی دانشگاه تهران، دانشگاه حضرت معصومه (س)، دانشگاه صنعتی قم و … است.

زمینه های مورد علاقه ایشان مدیریت بازاریابی، رهبری، تصمیم گیری، سخاوت در سازمان و روش پژوهش می باشد. تمرکز اصلی فعلی ایشان پاسخگویی به این سوالات است:

1- چگونه می توان ارزیابی جامع وضعیت بازاریابی سازمانها را با توجه به سطح بلوغ آنها انجام داد؟ و چگونه راهکارهایی برای بهبود آن ارائه نمود؟
2- نقش سخاوت در بازاریابی، مدیریت کسب و کار و رهبری چیست و چه آثاری برای سازمان خواهد داشت؟
3- چگونه می توان پژوهش را چه از منظر تولید کننده و چه از منظر مصرف کننده آن در کشور ارتقا داد؟
4- چگونه می توان فاصله بین صنعت و دانشگاه را چه در حوزه آموزش و چه در حوزه پژوهش کاهش داد؟

ایشان همچنین مدیر، مشاور و عضو هیئت مدیره شرکتهای