هم آموزی گرامی درگاه پرداخت بصورت موقت در دسترس نمیباشد لطفا از سایر روش های پرداخت استفاده ، یا مجدد در روزهای آتی نسبت به خرید دوره های آموزشی اقدام فرمایید.
مهندس غلامرضا صفاکیش
مدیر عامل شرکت سرآمدسازان مدیریت داتیس
1

دوره

1

کارآموز