مهندس غلامرضا صفاکیش
مدیر عامل شرکت سرآمدسازان مدیریت داتیس
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
غلامرضا صفاكيش
مسئوليتهای كنونی
1. مدير عامل شركت سرآمدسازان مديريت داتيس
2. عضو هيات مديره جايزه بين المللي پروژه برتردر انجمن مديريت پروژه اروپا (IPMA)
3. بازرس اصلی انجمن مديريت پروژه ايران (دور پنجم)
4. عضو شورای عالی انجمن مديريت پروژه ايران
5. مدرس مقطع كارشناسی ارشد سازمان مديريت صنعتی
6. مسئول علمی دوره های ميان مدت مديريت پروژه در سازمان مديريت صنعتی
7. عضو انجمن مديريت پروژه آمريكا، انجمن مشاوران مديريت ايران، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، دوستداران انرژی (سابا)
8. ارائه مقالات علمی در مجامع و نشريات داخلی و برون مرزی
9. ارائه بيش از 300 سخنرانی و دوره آموزشی در زمينه مديريت پروژه (داخلی و برون مرزی)
مسئوليتهاي پيشين:
1. عضو هيئت مديره و دبير انجمن مديريت پروژه ايران (ادوار سوم و چهارم)
2. رئيس كميته جايزه ملی پروژه برتر ايران (ادوار دوم و سوم)
3. مدير پروژه و