هم آموزی گرامی درگاه پرداخت بصورت موقت در دسترس نمیباشد لطفا از سایر روش های پرداخت استفاده ، یا مجدد در روزهای آتی نسبت به خرید دوره های آموزشی اقدام فرمایید.
Stanley Tang
موسس سایت و شرکت DoorDash
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
Stanley TangDoorDash - موسس سایت و شرکت از January 2013 تا به حالFacebook - مهندس نرم افزار از June 2012 تا September 2012تحصیلات : علوم کامپیوتر دانشگاه استنفردفعالیت های دیگر : عضو انجمن کارآفرینان داشنگاه استنفرددر این سخنرانی به همراهWalker Williams - موسس شرکت TeespringJustin Kan - در حال حاضر مشاور شرکت Y Combinator