۳۰ درصد تخفیف به مناسبت روز ملی منابع انسانی
Brian Chesky
موسس و بنیانگذار شرکت Airbnb
0

دوره

0

کارآموز

درباره مدرس
Brian CheskyAirbnb.Com -موسس و بنیانگذار شرکت ازOctober 2007 تا به حال3DID - طراحی صنعتی June 2005 – June 2007مدرسه طراحی رود آیلندکارشناسی هنرهای زیبا (BFA )برایان در سال 2015 توسط مجله تایمز به عنوان 100 مرد بانفوذ دنیا انتخاب شد.
دوره‌های مدرس