دکتر مجید اقبالی زارچ
استاد دانشگاه مموریال کانادا
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
دکتر مجید اقبالی زارچ
استاد دانشکده کسب و کار دانشگاه مموریال کانادا. مجید اقبالی زارچ دکترای خود را از مدرسه کسب و کار lvey  در دانشگاه Western  دریافت کرده است.  ایشان به صورت تخصصی  در زمینه کسب و کار بین الملل و استراتژی جهانی فعالیت می کند. هدف او تاثیر گذاری بروی شرکت های چند ملیتی MNE  و تخصیص منابع و استفاده از تجریه های جدید در این زمینه است.  دکتر مجید اقبالی زارچ در سال 2013 موفق به ذریافت جایزه بهترین مقاله از انجمن مطالعات کسب و کار ژاپن شدند.