هم آموزی گرامی درگاه پرداخت بصورت موقت در دسترس نمیباشد لطفا از سایر روش های پرداخت استفاده ، یا مجدد در روزهای آتی نسبت به خرید دوره های آموزشی اقدام فرمایید.
دکتر بهزاد ابوالعلایی
مشاور سازمان های بزرگ کشور
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
دکتر بهزاد ابوالعلاییدارای دکترای مدیریت دولتی با گرایش مدیریت منابع انسانی۱۷ سال سابقه مدیریت منابع انسانی در شرکت های خودرو سازیمدرس دوره های کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتیعضو گروه مشاوران علمی ماهنامه تدبیردبیر علمی چند کنفرانس ملی توسعه منابع انسانیمشاور سازمان های بزرگ کشور