دکتر بهزاد ابوالعلایی
مشاور سازمان های بزرگ کشور
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
دکتر بهزاد ابوالعلایی
دارای دکترای مدیریت دولتی با گرایش مدیریت منابع انسانی
۱۷ سال سابقه مدیریت منابع انسانی در شرکت های خودرو سازی
مدرس دوره های کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی
عضو گروه مشاوران علمی ماهنامه تدبیر
دبیر علمی چند کنفرانس ملی توسعه منابع انسانی
مشاور سازمان های بزرگ کشور