مدیریت چابک ( Agile )

دکتر محمد احمدزاده

مدیریت پروژه

امتیاز 4.6 ازمجموع 185 نفر
445,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی

  رایگان
  نمایش
 • جایگاه اجایل در هرم کسب و کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ماتریس استیسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متدولوژی آبشار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

چابک

مشاهده محتوابستنB
 • درخت چابک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 4 مانیفست چابک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اصول و رویکرد ها

مشاهده محتوابستنC
 • 12 اصل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رویکرد های چابک

  رایگان
  نمایش

جایگاه چابک

مشاهده محتوابستنD
 • جایگاه چابک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دلایل پذیرش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جمع بندی

مشاهده محتوابستنE
 • مثال هایی از زندگی واقعیمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جمع بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
445,000تومان
خرید دوره
5جلسه
1ساعت41 دقیقه
1332فراگیر

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی

  رایگان
  نمایش
 • جایگاه اجایل در هرم کسب و کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ماتریس استیسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متدولوژی آبشار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

چابک

مشاهده محتوابستنB
 • درخت چابک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 4 مانیفست چابک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اصول و رویکرد ها

مشاهده محتوابستنC
 • 12 اصل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رویکرد های چابک

  رایگان
  نمایش

جایگاه چابک

مشاهده محتوابستنD
 • جایگاه چابک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دلایل پذیرش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جمع بندی

مشاهده محتوابستنE
 • مثال هایی از زندگی واقعیمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جمع بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

با توجه به تغییرات و پیچیدگی فضای امروزی کسب و کارها، پروژه ها و عملیات، لزوم پاسخگوئی سریع به این پیچیدگی ها و تغییرات، در قالب رویکرد جدیدی به نام مدیریت چابک، الزامی است. مدیریت چابک به عنوان یک رویکرد مبتنی بر کارتیمی، امکان مدیریت در فضای مبهم، پرتغییر و پر از چالش را برای مدیران کسب و کار، پروژه و عملیات فراهم می آورد. با آموزش مدیریت چابک، سازمانها قادر خواهند بود تا نحوه برخورد با مواردی همچون تغییرات سریع و غیر قابل پیش بینی را در قالب کارتیمی و نه کار گروهی، فرا گیرند.

توضیحات

با توجه به تغییرات و پیچیدگی فضای امروزی کسب و کارها، پروژه ها و عملیات، لزوم پاسخگوئی سریع به این پیچیدگی ها و تغییرات، در قالب رویکرد جدیدی به نام مدیریت چابک، الزامی است. مدیریت چابک به عنوان یک رویکرد مبتنی بر کارتیمی، امکان مدیریت در فضای مبهم، پرتغییر و پر از چالش را برای مدیران کسب و کار، پروژه و عملیات فراهم می آورد. با آموزش مدیریت چابک، سازمانها قادر خواهند بود تا نحوه برخورد با مواردی همچون تغییرات سریع و غیر قابل پیش بینی را در قالب کارتیمی و نه کار گروهی، فرا گیرند.

برچسب ها

بسته های آموزشی مرتبط

بسته مدیریت چابک
بسته مدیریت چابک
بسته مدیریت چابک

بسته مدیریت چابک