50% تخفیف تابستانه هم‌آموز آغاز شد.
پیشنهاد هفته

آمار و احتمال

مهندس عابدین اسماعیل پور

دروس دانشگاهی

امتیاز 3.9 ازمجموع 9 نفر
360,000تومان
180,000تومان
50%
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

مفاهیم آمار و احتمال

مشاهده محتوابستنA
 • پیشامد فضای نمونه

  رایگان
  نمایش
 • احتمال اجتماع دو پیشامد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • احتمال متمم یک پیشامد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیشامدهای ناسازگار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شمارش

مشاهده محتوابستنB
 • اصول شمارش و محاسبه احتمالات

  رایگان
  نمایش
 • قاعده ترکیب و ترتیب در شمارش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • احتمال اشتراک دو پیشامد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

قوانین احتمال

مشاهده محتوابستنC
 • قانون احتمال کل

  رایگان
  نمایش
 • قضیه بیز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

توزیع دو جمله ای

مشاهده محتوابستنD
 • تابع توزیع دوجمله ای چیست؟

  رایگان
  نمایش
 • تابع توزیع دوجمله ای معادله ریاضی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تابع توزیع دوجمله ای مثال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

توابع توزیع نرمال

مشاهده محتوابستنE
 • توزیع نرمال چیست؟

  رایگان
  نمایش
 • توزیع نرمال-مساحت های گوشه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • توزیع نرمال-رتبه درصدی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نمونه سوالات چهارگزینه ای

مشاهده محتوابستنF
 • سوالات توزیع نرمال

  رایگان
  نمایش
 • سوالات توزیع دوجمله ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوالات شمارش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوالات محاسبه احتمالات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوالات احتمال شرطی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوالات بیز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه آمار و احتمال 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه آمار و احتمال 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
360,000تومان
180,000تومان
50%
خرید دوره
6جلسه
2ساعت و 2 دقیقه
231فراگیر

مفاهیم آمار و احتمال

مشاهده محتوابستنA
 • پیشامد فضای نمونه

  رایگان
  نمایش
 • احتمال اجتماع دو پیشامد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • احتمال متمم یک پیشامد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیشامدهای ناسازگار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شمارش

مشاهده محتوابستنB
 • اصول شمارش و محاسبه احتمالات

  رایگان
  نمایش
 • قاعده ترکیب و ترتیب در شمارش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • احتمال اشتراک دو پیشامد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

قوانین احتمال

مشاهده محتوابستنC
 • قانون احتمال کل

  رایگان
  نمایش
 • قضیه بیز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

توزیع دو جمله ای

مشاهده محتوابستنD
 • تابع توزیع دوجمله ای چیست؟

  رایگان
  نمایش
 • تابع توزیع دوجمله ای معادله ریاضی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تابع توزیع دوجمله ای مثال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

توابع توزیع نرمال

مشاهده محتوابستنE
 • توزیع نرمال چیست؟

  رایگان
  نمایش
 • توزیع نرمال-مساحت های گوشه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • توزیع نرمال-رتبه درصدی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نمونه سوالات چهارگزینه ای

مشاهده محتوابستنF
 • سوالات توزیع نرمال

  رایگان
  نمایش
 • سوالات توزیع دوجمله ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوالات شمارش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوالات محاسبه احتمالات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوالات احتمال شرطی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوالات بیز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه آمار و احتمال 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه آمار و احتمال 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات
آمار در رشته های علوم انسانی ( نظیر روانشناسی و علوم تربیتی، حسابداری، اقتصاد و مدیریت) از کاربردی ترین حوزه ها به شمار می آید.
در فرایند تحقیق و پژوهش در بسیاری موارد ضروری است تا در تحلیل یافته ها از علم آمار استفاده شود، از این رو آشنایی و درک مفاهیم بنیادین تئوری احتمالات و آمار برای پژوهشگران علوم انسانی بسیار پراهمیت است.
گروه صنعتی پژوهشی آریانا با هدف بهبود توانمندی دانشجویان و پژوهشگران آینده رشته های علوم انسانی در نظر دارد تا در مجموعه دوره های آموزشی "آمار علوم انسانی" با زبانی ساده به بحث پیرامون مبانی نظری علم آمار بپردازد.
در بخش اول آموزش آمار و احتمالات که معادل پنج ساعت حضوری است، به قوانین اصلی احتمال و توابع توزیع نرمال (از توابع پیوسته) و دوجمله ای (از توابع گسسته) پرداخته می شود و در پایان نیز با طرح برخی پرسش های تکمیلی تلاش می شود تا تبیین کامل تری از بحث ها صورت گیرد.

توضیحات

آمار در رشته های علوم انسانی ( نظیر روانشناسی و علوم تربیتی، حسابداری، اقتصاد و مدیریت) از کاربردی ترین حوزه ها به شمار می آید.
در فرایند تحقیق و پژوهش در بسیاری موارد ضروری است تا در تحلیل یافته ها از علم آمار استفاده شود، از این رو آشنایی و درک مفاهیم بنیادین تئوری احتمالات و آمار برای پژوهشگران علوم انسانی بسیار پراهمیت است.
گروه صنعتی پژوهشی آریانا با هدف بهبود توانمندی دانشجویان و پژوهشگران آینده رشته های علوم انسانی در نظر دارد تا در مجموعه دوره های آموزشی "آمار علوم انسانی" با زبانی ساده به بحث پیرامون مبانی نظری علم آمار بپردازد.
در بخش اول آموزش آمار و احتمالات که معادل پنج ساعت حضوری است، به قوانین اصلی احتمال و توابع توزیع نرمال (از توابع پیوسته) و دوجمله ای (از توابع گسسته) پرداخته می شود و در پایان نیز با طرح برخی پرسش های تکمیلی تلاش می شود تا تبیین کامل تری از بحث ها صورت گیرد.

بسته های آموزشی مرتبط

آموزش های مرتبط

آموزش های مرتبط با آموزش پیش رو