دسته‌بندی آموزش‌ها

  استراتژی و ساختار هلدینگ ها

  امتیاز 5.0 ازمجموع 12 نفر
  مهندس مجتبی اسدی، سید حسین جلالی

  مدیریت استراتژیک

  آموزش استراتژی و ساختار شرکت های هلدینگ هلدینگ‌ها و شرکت‌های چندکسب‌وکاره روز به روز سهم بیشتری در اقتصاد ایران به خود اختصاص می‌دهند. تدوین استراتژی و طراحی ساختار سازمانی در این‌گونه شرکت‌ها الزامات و قواعد متفاوتی نسبت به شرکت‌های تک‌کسب‌وکاره دارد و نیازمند پاسخ به پرسش‌هایی از جمله ترکیب مطلوب سبد کسب‌وکارهای زیرمجموعه، رویکرد ستاد در سرپرستی و اعمال نظارت بر هرکدام از کسب‌وکارها و تعیین سیاست سرمایه‌گذاری است.

  هزینه دوره:129000تومان
  خرید دوره
  دموی رایگان
  خرید 129000تومان
  دموی رایگان
  x1
  • x1
  • x1.5
  • x2
  6جلسه
  8ساعت
  197فراگیر

  استراتژی و ساختار در شرکت‌های چندکسب‌وکاره

  مشاهده محتوابستنA
  • منطق‌های سه‌گانه در استراتژی و مدیریت هلدینگ‌ها

  • پیشینه شکل‌گیری شرکت‌های چندکسب‌وکاره

  • پیشینه شکل‌گیری شرکت‌های چندکسب‌وکاره بخش دوم

  • پیشینه شکل‌گیری شرکت‌های چندکسب‌وکاره بخش سوم

  • چالش‌های مدیریتی و ساختاری در شرکت‌های چندکسب‌وکاره

  • چالش‌های مدیریتی و ساختاری در شرکت‌های چندکسب‌وکاره بخش دوم

  • جزوه

  تنوع‌ بخشی

  مشاهده محتوابستنB
  • تنوع‌ بخشی به حوزه‌های کسب‌وکار و چالش‌ها

  • تنوع‌بخشی در فضای کسب‌وکار ایران

  طرح‌ریزی استراتژی سبد

  مشاهده محتوابستنC
  • تحلیل زنجیره ارزش

  • تحلیل زنجیره ارزش بخش دوم

  • به‌کارگیری ماتریس BCG

  • به‌کارگیری ماتریس BCG بخش دوم

  • به‌کارگیری ماتریس BCG بخش سوم

  • به‌کارگیری ماتریس GE

  • به‌کارگیری ماتریس GE بخش دوم

  تنظیم سیاست سرمایه‌گذاری

  مشاهده محتوابستنD
  • سیاست سرمایه‌گذاری

  تدوین استراتژی مدیریت و سرپرستی

  مشاهده محتوابستنE
  • روش‌های ارزش‌آفرینی و سبک‌های مداخله در هلدینگ‌ها

  • روش‌های ارزش‌آفرینی و سبک‌های مداخله در هلدینگ‌ها بخش دوم

  • هم‌افزایی در هلدینگ‌ها

  • سبک‌های سرپرستی و تنظیم رابطه ستاد و کسب‌وکارها

  • سبک‌های سرپرستی و تنظیم رابطه ستاد و کسب‌وکارها بخش دوم

  ساختار سازمانی هلدینگ‌ها

  مشاهده محتوابستنF
  • ساختار سازمانی هلدینگ‌ها

  • نتیجه گیری

  • آزمون پایانی

  توضیحات دوره
  آموزش استراتژی و ساختار شرکت های هلدینگ هلدینگ‌ها و شرکت‌های چندکسب‌وکاره روز به روز سهم بیشتری در اقتصاد ایران به خود اختصاص می‌دهند. تدوین استراتژی و طراحی ساختار سازمانی در این‌گونه شرکت‌ها الزامات و قواعد متفاوتی نسبت به شرکت‌های تک‌کسب‌وکاره دارد و نیازمند پاسخ به پرسش‌هایی از جمله ترکیب مطلوب سبد کسب‌وکارهای زیرمجموعه، رویکرد ستاد در سرپرستی و اعمال نظارت بر هرکدام از کسب‌وکارها و تعیین سیاست سرمایه‌گذاری است. در این دوره، ضمن تبیین قواعد و اقدامات لازم برای برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت‌های هلدینگ، ساختار سازمانی هلدینگ‌ها و نکات مهم برای طراحی رابطه ستاد هلدینگ با شرکت‌ها و کسب‌وکارهای زیرمجموعه تشریح می‌شود. مخاطبان این دوره در پایان ضمن درک تفاوت‌های اساسی میان برنامه‌ریزی استراتژیک در هلدینگ‌ها و برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت‌های تک‌کسب‌وکاره؛ قادر خواهند بود تا از ابزارها و نکات ارائه‌شده توسط مدرسان برای مدیریت سبد، تنظیم سیاست سرپرستی و مشخص‌کردن سیاست سرمایه‌گذاری برای اداره کارآمدتر مجموعه‌های خود استفاده کنند.

  کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
  مشاهده همه توضیحات

  بسته های آموزشی مرتبط

  استراتژی و ساختار در شرکت‌های چندکسب‌وکاره

  مشاهده محتوابستنA
  • منطق‌های سه‌گانه در استراتژی و مدیریت هلدینگ‌ها

  • پیشینه شکل‌گیری شرکت‌های چندکسب‌وکاره

  • پیشینه شکل‌گیری شرکت‌های چندکسب‌وکاره بخش دوم

  • پیشینه شکل‌گیری شرکت‌های چندکسب‌وکاره بخش سوم

  • چالش‌های مدیریتی و ساختاری در شرکت‌های چندکسب‌وکاره

  • چالش‌های مدیریتی و ساختاری در شرکت‌های چندکسب‌وکاره بخش دوم

  • جزوه

  تنوع‌ بخشی

  مشاهده محتوابستنB
  • تنوع‌ بخشی به حوزه‌های کسب‌وکار و چالش‌ها

  • تنوع‌بخشی در فضای کسب‌وکار ایران

  طرح‌ریزی استراتژی سبد

  مشاهده محتوابستنC
  • تحلیل زنجیره ارزش

  • تحلیل زنجیره ارزش بخش دوم

  • به‌کارگیری ماتریس BCG

  • به‌کارگیری ماتریس BCG بخش دوم

  • به‌کارگیری ماتریس BCG بخش سوم

  • به‌کارگیری ماتریس GE

  • به‌کارگیری ماتریس GE بخش دوم

  تنظیم سیاست سرمایه‌گذاری

  مشاهده محتوابستنD
  • سیاست سرمایه‌گذاری

  تدوین استراتژی مدیریت و سرپرستی

  مشاهده محتوابستنE
  • روش‌های ارزش‌آفرینی و سبک‌های مداخله در هلدینگ‌ها

  • روش‌های ارزش‌آفرینی و سبک‌های مداخله در هلدینگ‌ها بخش دوم

  • هم‌افزایی در هلدینگ‌ها

  • سبک‌های سرپرستی و تنظیم رابطه ستاد و کسب‌وکارها

  • سبک‌های سرپرستی و تنظیم رابطه ستاد و کسب‌وکارها بخش دوم

  ساختار سازمانی هلدینگ‌ها

  مشاهده محتوابستنF
  • ساختار سازمانی هلدینگ‌ها

  • نتیجه گیری

  • آزمون پایانی

  توضیحات دوره

  آموزش استراتژی و ساختار شرکت های هلدینگ هلدینگ‌ها و شرکت‌های چندکسب‌وکاره روز به روز سهم بیشتری در اقتصاد ایران به خود اختصاص می‌دهند. تدوین استراتژی و طراحی ساختار سازمانی در این‌گونه شرکت‌ها الزامات و قواعد متفاوتی نسبت به شرکت‌های تک‌کسب‌وکاره دارد و نیازمند پاسخ به پرسش‌هایی از جمله ترکیب مطلوب سبد کسب‌وکارهای زیرمجموعه، رویکرد ستاد در سرپرستی و اعمال نظارت بر هرکدام از کسب‌وکارها و تعیین سیاست سرمایه‌گذاری است. در این دوره، ضمن تبیین قواعد و اقدامات لازم برای برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت‌های هلدینگ، ساختار سازمانی هلدینگ‌ها و نکات مهم برای طراحی رابطه ستاد هلدینگ با شرکت‌ها و کسب‌وکارهای زیرمجموعه تشریح می‌شود. مخاطبان این دوره در پایان ضمن درک تفاوت‌های اساسی میان برنامه‌ریزی استراتژیک در هلدینگ‌ها و برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت‌های تک‌کسب‌وکاره؛ قادر خواهند بود تا از ابزارها و نکات ارائه‌شده توسط مدرسان برای مدیریت سبد، تنظیم سیاست سرپرستی و مشخص‌کردن سیاست سرمایه‌گذاری برای اداره کارآمدتر مجموعه‌های خود استفاده کنند.

  کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
  مشاهده همه توضیحات

  برچسب ها

  استراتژی
  مدیریت استراتژیک
  ساختار هلدینگ ها
  استراتژِیک