استراتژی و ساختار هلدینگ ها

امتیاز 4.6 ازمجموع 14 نفر
مهندس مجتبی اسدی، سید حسین جلالی

مدیریت استراتژیک

آموزش استراتژی و ساختار شرکت های هلدینگ هلدینگ‌ها و شرکت‌های چندکسب‌وکاره روز به روز سهم بیشتری در اقتصاد ایران به خود اختصاص می‌دهند. تدوین استراتژی و طراحی ساختار سازمانی در این‌گونه شرکت‌ها الزامات و قواعد متفاوتی نسبت به شرکت‌های تک‌کسب‌وکاره دارد و نیازمند پاسخ به پرسش‌هایی از جمله ترکیب مطلوب سبد کسب‌وکارهای زیرمجموعه، رویکرد ستاد در سرپرستی و اعمال نظارت بر هرکدام از کسب‌وکارها و تعیین سیاست سرمایه‌گذاری است.

129,000تومان
خرید دوره
129,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
6جلسه
8ساعت
211فراگیر

استراتژی و ساختار در شرکت‌های چندکسب‌وکاره

مشاهده محتوابستنA
 • منطق‌های سه‌گانه در استراتژی و مدیریت هلدینگ‌ها

  رایگان
  نمایش
 • پیشینه شکل‌گیری شرکت‌های چندکسب‌وکاره

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پیشینه شکل‌گیری شرکت‌های چندکسب‌وکاره بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پیشینه شکل‌گیری شرکت‌های چندکسب‌وکاره بخش سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چالش‌های مدیریتی و ساختاری در شرکت‌های چندکسب‌وکاره

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چالش‌های مدیریتی و ساختاری در شرکت‌های چندکسب‌وکاره بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تنوع‌ بخشی

مشاهده محتوابستنB
 • تنوع‌ بخشی به حوزه‌های کسب‌وکار و چالش‌ها

  رایگان
  نمایش
 • تنوع‌بخشی در فضای کسب‌وکار ایران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

طرح‌ریزی استراتژی سبد

مشاهده محتوابستنC
 • تحلیل زنجیره ارزش

  رایگان
  نمایش
 • تحلیل زنجیره ارزش بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • به‌کارگیری ماتریس BCG

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • به‌کارگیری ماتریس BCG بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • به‌کارگیری ماتریس BCG بخش سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • به‌کارگیری ماتریس GE

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • به‌کارگیری ماتریس GE بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تنظیم سیاست سرمایه‌گذاری

مشاهده محتوابستنD
 • سیاست سرمایه‌گذاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تدوین استراتژی مدیریت و سرپرستی

مشاهده محتوابستنE
 • روش‌های ارزش‌آفرینی و سبک‌های مداخله در هلدینگ‌ها

  رایگان
  نمایش
 • روش‌های ارزش‌آفرینی و سبک‌های مداخله در هلدینگ‌ها بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • هم‌افزایی در هلدینگ‌ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سبک‌های سرپرستی و تنظیم رابطه ستاد و کسب‌وکارها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سبک‌های سرپرستی و تنظیم رابطه ستاد و کسب‌وکارها بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

ساختار سازمانی هلدینگ‌ها

مشاهده محتوابستنF
 • ساختار سازمانی هلدینگ‌ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نتیجه گیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون پایانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
آموزش استراتژی و ساختار شرکت های هلدینگ هلدینگ‌ها و شرکت‌های چندکسب‌وکاره روز به روز سهم بیشتری در اقتصاد ایران به خود اختصاص می‌دهند. تدوین استراتژی و طراحی ساختار سازمانی در این‌گونه شرکت‌ها الزامات و قواعد متفاوتی نسبت به شرکت‌های تک‌کسب‌وکاره دارد و نیازمند پاسخ به پرسش‌هایی از جمله ترکیب مطلوب سبد کسب‌وکارهای زیرمجموعه، رویکرد ستاد در سرپرستی و اعمال نظارت بر هرکدام از کسب‌وکارها و تعیین سیاست سرمایه‌گذاری است. در این دوره، ضمن تبیین قواعد و اقدامات لازم برای برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت‌های هلدینگ، ساختار سازمانی هلدینگ‌ها و نکات مهم برای طراحی رابطه ستاد هلدینگ با شرکت‌ها و کسب‌وکارهای زیرمجموعه تشریح می‌شود. مخاطبان این دوره در پایان ضمن درک تفاوت‌های اساسی میان برنامه‌ریزی استراتژیک در هلدینگ‌ها و برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت‌های تک‌کسب‌وکاره؛ قادر خواهند بود تا از ابزارها و نکات ارائه‌شده توسط مدرسان برای مدیریت سبد، تنظیم سیاست سرپرستی و مشخص‌کردن سیاست سرمایه‌گذاری برای اداره کارآمدتر مجموعه‌های خود استفاده کنند.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته مدیریت استراتژیک

استراتژی و ساختار در شرکت‌های چندکسب‌وکاره

مشاهده محتوابستنA
 • منطق‌های سه‌گانه در استراتژی و مدیریت هلدینگ‌ها

  رایگان
  نمایش
 • پیشینه شکل‌گیری شرکت‌های چندکسب‌وکاره

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پیشینه شکل‌گیری شرکت‌های چندکسب‌وکاره بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پیشینه شکل‌گیری شرکت‌های چندکسب‌وکاره بخش سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چالش‌های مدیریتی و ساختاری در شرکت‌های چندکسب‌وکاره

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چالش‌های مدیریتی و ساختاری در شرکت‌های چندکسب‌وکاره بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تنوع‌ بخشی

مشاهده محتوابستنB
 • تنوع‌ بخشی به حوزه‌های کسب‌وکار و چالش‌ها

  رایگان
  نمایش
 • تنوع‌بخشی در فضای کسب‌وکار ایران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

طرح‌ریزی استراتژی سبد

مشاهده محتوابستنC
 • تحلیل زنجیره ارزش

  رایگان
  نمایش
 • تحلیل زنجیره ارزش بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • به‌کارگیری ماتریس BCG

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • به‌کارگیری ماتریس BCG بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • به‌کارگیری ماتریس BCG بخش سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • به‌کارگیری ماتریس GE

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • به‌کارگیری ماتریس GE بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تنظیم سیاست سرمایه‌گذاری

مشاهده محتوابستنD
 • سیاست سرمایه‌گذاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تدوین استراتژی مدیریت و سرپرستی

مشاهده محتوابستنE
 • روش‌های ارزش‌آفرینی و سبک‌های مداخله در هلدینگ‌ها

  رایگان
  نمایش
 • روش‌های ارزش‌آفرینی و سبک‌های مداخله در هلدینگ‌ها بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • هم‌افزایی در هلدینگ‌ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سبک‌های سرپرستی و تنظیم رابطه ستاد و کسب‌وکارها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سبک‌های سرپرستی و تنظیم رابطه ستاد و کسب‌وکارها بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

ساختار سازمانی هلدینگ‌ها

مشاهده محتوابستنF
 • ساختار سازمانی هلدینگ‌ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نتیجه گیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون پایانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

آموزش استراتژی و ساختار شرکت های هلدینگ هلدینگ‌ها و شرکت‌های چندکسب‌وکاره روز به روز سهم بیشتری در اقتصاد ایران به خود اختصاص می‌دهند. تدوین استراتژی و طراحی ساختار سازمانی در این‌گونه شرکت‌ها الزامات و قواعد متفاوتی نسبت به شرکت‌های تک‌کسب‌وکاره دارد و نیازمند پاسخ به پرسش‌هایی از جمله ترکیب مطلوب سبد کسب‌وکارهای زیرمجموعه، رویکرد ستاد در سرپرستی و اعمال نظارت بر هرکدام از کسب‌وکارها و تعیین سیاست سرمایه‌گذاری است. در این دوره، ضمن تبیین قواعد و اقدامات لازم برای برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت‌های هلدینگ، ساختار سازمانی هلدینگ‌ها و نکات مهم برای طراحی رابطه ستاد هلدینگ با شرکت‌ها و کسب‌وکارهای زیرمجموعه تشریح می‌شود. مخاطبان این دوره در پایان ضمن درک تفاوت‌های اساسی میان برنامه‌ریزی استراتژیک در هلدینگ‌ها و برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت‌های تک‌کسب‌وکاره؛ قادر خواهند بود تا از ابزارها و نکات ارائه‌شده توسط مدرسان برای مدیریت سبد، تنظیم سیاست سرپرستی و مشخص‌کردن سیاست سرمایه‌گذاری برای اداره کارآمدتر مجموعه‌های خود استفاده کنند.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

استراتژی
مدیریت استراتژیک
ساختار هلدینگ ها
استراتژِیک