آزمون های استخدام و تحلیل رفتار

امتیاز 4.3 ازمجموع 12 نفر
مهندس زهره الوند

مدیریت منابع انسانی

آزمون های روانشناختی و رفتارشناسی + به همراه فایل آزمون هالند Holland + به همراه فایل آزمون Type A,B شما در زمان استخدام و برای یافتن بهترین کارمندان چه می کنید؟ بررسی رزومه و سوابق تحصیلی و شغلی فرد؟ مصاحبه؟... به نظرتان این موارد تا چه حد می توانند برای شناخت شخصیت و رفتار فرد به شما کمک کنند؟ آیا می توانید رفتارها و واکنش های آتی فرد را پیش بینی کنید؟

129,000تومان
خرید دوره
129,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
3جلسه
8ساعت
147فراگیر

آزمون دیسک (ابزار سنجش و تحلیل رفتار)

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه آزمون دیسک DISC

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مقدمه - آزمون DSIC

  رایگان
  نمایش
 • تاریخچه، تئوری، معرفی تیپ های شخصیتی و کاربرد دیسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی تیپ شخصیتی D

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی تیپ شخصیتی I

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی تیپ شخصیتی S

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی تیپ شخصیتی C

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مقایسه تیپ های چهارگانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آشنایی با آزمون دیسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آزمون هالند (سنجش تناسب شغل و شاغل)

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه آزمون هالند Holland

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مقدمه - آزمون Holland

  رایگان
  نمایش
 • شناخت ویژگی های شغل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ویژگی های تیپ های مدل هالند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارتباط بین تیپ های شش گانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آشنایی با آزمون هالند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاریردهای آزمون هالند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دانلود آزمون هالند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دستورالعمل تکمیل پرسشنامه هالند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آشنایی با تیپ شخصیتی A و B (به همراه آزمون)

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه آزمون A-B

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مقدمه - آزمون A و B

  رایگان
  نمایش
 • تاریخچه و تعریف تیپ شخصیتی A, B

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی تیپ A

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی تیپ B

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مقایسه تیپ ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دانلود آزمون A,B

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی کل دوره برای دریافت گواهینامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
آزمون های روانشناختی و رفتارشناسی + به همراه فایل آزمون هالند Holland + به همراه فایل آزمون Type A,B شما در زمان استخدام و برای یافتن بهترین کارمندان چه می کنید؟ بررسی رزومه و سوابق تحصیلی و شغلی فرد؟ مصاحبه؟... به نظرتان این موارد تا چه حد می توانند برای شناخت شخصیت و رفتار فرد به شما کمک کنند؟ آیا می توانید رفتارها و واکنش های آتی فرد را پیش بینی کنید؟ این دوره اطلاعات مفید و کاربردی درباره برخی از مدل ها و آزمون هایی که به این منظور طراحی شده اند در اختیارتان قرار می دهد. مخاطبان دوره: مدیران و کارشناسان منابع انسانی و امور کارکنان، سایر مدیرانی که درگیر مسائل جذب و استخدام هستند، افراد کاندید برای ارتقا و تصدی مشاغل مدیریتی، کلیه کارکنان، افراد جویای کار یا تغییر شغل و سایر علاقه مندان پیش نیاز توصیه ای: برای یادگیری بهتر و اثربخشی بیشتر دوره، توصیه می شود قبل از مطالعه و آموزش این دوره، دوره ی " شخصیت شناسی و رفتار شناسی" که توسط همین مدرس ارائه شده است را به عنوان پیش نیاز بگذرانید.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

آزمون دیسک (ابزار سنجش و تحلیل رفتار)

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه آزمون دیسک DISC

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مقدمه - آزمون DSIC

  رایگان
  نمایش
 • تاریخچه، تئوری، معرفی تیپ های شخصیتی و کاربرد دیسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی تیپ شخصیتی D

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی تیپ شخصیتی I

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی تیپ شخصیتی S

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی تیپ شخصیتی C

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مقایسه تیپ های چهارگانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آشنایی با آزمون دیسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آزمون هالند (سنجش تناسب شغل و شاغل)

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه آزمون هالند Holland

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مقدمه - آزمون Holland

  رایگان
  نمایش
 • شناخت ویژگی های شغل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ویژگی های تیپ های مدل هالند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارتباط بین تیپ های شش گانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آشنایی با آزمون هالند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاریردهای آزمون هالند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دانلود آزمون هالند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دستورالعمل تکمیل پرسشنامه هالند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آشنایی با تیپ شخصیتی A و B (به همراه آزمون)

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه آزمون A-B

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مقدمه - آزمون A و B

  رایگان
  نمایش
 • تاریخچه و تعریف تیپ شخصیتی A, B

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی تیپ A

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی تیپ B

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مقایسه تیپ ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دانلود آزمون A,B

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی کل دوره برای دریافت گواهینامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

آزمون های روانشناختی و رفتارشناسی + به همراه فایل آزمون هالند Holland + به همراه فایل آزمون Type A,B شما در زمان استخدام و برای یافتن بهترین کارمندان چه می کنید؟ بررسی رزومه و سوابق تحصیلی و شغلی فرد؟ مصاحبه؟... به نظرتان این موارد تا چه حد می توانند برای شناخت شخصیت و رفتار فرد به شما کمک کنند؟ آیا می توانید رفتارها و واکنش های آتی فرد را پیش بینی کنید؟ این دوره اطلاعات مفید و کاربردی درباره برخی از مدل ها و آزمون هایی که به این منظور طراحی شده اند در اختیارتان قرار می دهد. مخاطبان دوره: مدیران و کارشناسان منابع انسانی و امور کارکنان، سایر مدیرانی که درگیر مسائل جذب و استخدام هستند، افراد کاندید برای ارتقا و تصدی مشاغل مدیریتی، کلیه کارکنان، افراد جویای کار یا تغییر شغل و سایر علاقه مندان پیش نیاز توصیه ای: برای یادگیری بهتر و اثربخشی بیشتر دوره، توصیه می شود قبل از مطالعه و آموزش این دوره، دوره ی " شخصیت شناسی و رفتار شناسی" که توسط همین مدرس ارائه شده است را به عنوان پیش نیاز بگذرانید.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

استخدام
مدیریت منابع انسانی
منابع انسانی
آزمون