تخفیف ۴٠ درصدی هم‌آموز برای پربار شدن روزهای همدلی
پیشنهاد هفته

اصول مصاحبه استخدامی و جذب نیرو

مهندس زهره الوند

مدیریت منابع انسانی

امتیاز 4.5 ازمجموع 22 نفر
99,000تومان
59,400تومان
40%
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

نیروی انسانی منابع سازمانی

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه کامل آموزش مصاحبه کردن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سازمان سیستمی و نیروی انسانی

  رایگان
  نمایش
 • منابع انسانی به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زیر سیستم جذب و استخدام در مدیریت منابع انسانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرایند جذب و استخدام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سیستم، روش و معیارهای انتخاب

مشاهده محتوابستنB
 • مروری بر سیستم انتخاب

  رایگان
  نمایش
 • پژوهش ها در زمینه خروج کارکنان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش ها و معیارهای انتخاب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

انواع مصاحبه، مزایا و شایستگی ها

مشاهده محتوابستنC
 • آشنایی با مصاحبه و انواع آن

  رایگان
  نمایش
 • مقایسه مصاحبه ساخت یافته با ساختار نیافته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع سوالات در مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعداد مصاحبه کنندگان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مصاحبه تحت استرس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مصاحبه مبتنی بر شایستگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمونه سوالات عالی برای جلسات مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مصاحبه اثر بخش و اعتبار آن

مشاهده محتوابستنD
 • اعتبار مصاحبه و عوامل موثر بر اثربخشی

  رایگان
  نمایش
 • آمادگی قبل از مصاحبه و شرایط احراز شغل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرم مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شرایط فیزیکی محل مصاحبه ویژگی های مصاحبه کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل فرم شرایط احراز شغل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل فرم مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

خطاها و توصیه ها برای مصاحبه موفق

مشاهده محتوابستنE
 • خطاهای ادراکی موثر بر مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کنترل خطاهای ادراکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • واقعیت و توصیه ها برای مصاحبه کنندگان و مثال هایی از شرکت های موفق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
99,000تومان
59,400تومان
40%
خرید دوره
5جلسه
معادل 4 ساعت آموزشی
194فراگیر

نیروی انسانی منابع سازمانی

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه کامل آموزش مصاحبه کردن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سازمان سیستمی و نیروی انسانی

  رایگان
  نمایش
 • منابع انسانی به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زیر سیستم جذب و استخدام در مدیریت منابع انسانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرایند جذب و استخدام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سیستم، روش و معیارهای انتخاب

مشاهده محتوابستنB
 • مروری بر سیستم انتخاب

  رایگان
  نمایش
 • پژوهش ها در زمینه خروج کارکنان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش ها و معیارهای انتخاب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

انواع مصاحبه، مزایا و شایستگی ها

مشاهده محتوابستنC
 • آشنایی با مصاحبه و انواع آن

  رایگان
  نمایش
 • مقایسه مصاحبه ساخت یافته با ساختار نیافته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع سوالات در مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعداد مصاحبه کنندگان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مصاحبه تحت استرس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مصاحبه مبتنی بر شایستگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمونه سوالات عالی برای جلسات مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مصاحبه اثر بخش و اعتبار آن

مشاهده محتوابستنD
 • اعتبار مصاحبه و عوامل موثر بر اثربخشی

  رایگان
  نمایش
 • آمادگی قبل از مصاحبه و شرایط احراز شغل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرم مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شرایط فیزیکی محل مصاحبه ویژگی های مصاحبه کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل فرم شرایط احراز شغل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل فرم مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

خطاها و توصیه ها برای مصاحبه موفق

مشاهده محتوابستنE
 • خطاهای ادراکی موثر بر مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کنترل خطاهای ادراکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • واقعیت و توصیه ها برای مصاحبه کنندگان و مثال هایی از شرکت های موفق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات
همراه با گواهی نامه معتبر
دوره آموزشی چگونه مصاحبه کنیم
مصاحبه همچنان یکی از متداول‌ترین روش‌های استخدام است، اما متاسفانه بسیاری از مصاحبه‌کنندگان آموزش خاصی در این زمینه ندیده و با فنون برگزاری جلسات مصاحبه آشنا چندانی ندارند. انجام غیراصولی مصاحبه و تصمیم‌گیری نادرست درباره تایید یا رد داوطلبان یک شغل، پیامدهای نامطلوبی برای سازمان به دنبال خواهد داشت. بهتر است از خودتان بپرسید برای استخدام کارمند مورد نظرتان، با دیگران چگونه مصاحبه می‌کنید؟ آیا به عنوان مصاحبه‌کننده، با اصول و تکنیک‌های آن به خوبی آشنا هستید؟ اگر جواب این سوالات را به خوبی نمی‌دانید، این دوره می‌تواند برای شما مفید باشد.
مزیت رقابتی پایدار چیست؟
چرا منابع انسانی مهمترین دارایی سازمان است؟
انواع روش های انتخاب پرسنل چیست؟
تجزیه و تحلیل شغل
شرح شغل چیست؟
معرفی انواع مصاحبه ها از دیده کار فرما
تاثیر خطا های ادراکی مصاحبه کننده و مصاحبه شونده
از چه افرادی باید در مصاحبه شغلی استفاده کنیم؟
چند نفر باید سر جلسه مصاحیه وجود داشته باشند؟
مصاحبه تحت استرس چه ویژگی های دارد و کاربرد آن کجاست؟
مصاحبه کننده به چه ویژگی های از مصاحبه شونده باید دقت کند؟ابعاد مهم در شایستگی فرد مترصد شغل چیست؟
 1. دانش مصاحبه شونده
 2. رفتار وی
 3. نگرش و بینش
 4. ارزش های او
 5. مهارت ها
 6. ویژگی های شخصیتی
competency based interview چیست؟
چرا پایایی و روایی مصاحبه ها اینقدر پایین است؟
فرم مصاحبه باید چه ویژگی هایی داشته باشد
سوگیری در مصاحبه ها:
 • خطای من سانی (similar to me)
 • اثر مقایسه ای (contrast effect)
 • خطای منفی (negativity error)
 • اثر تقدم (primary effect)
 • اصل 90-90
 • اثر هاله ای (halo effect)
اصلی ترین دلایل رد شدن در مصاحبه ها چیست؟
در پایان مصاحبه باید چه نکاتی را به مصاحبه شونده ذکر کنیم؟

توضیحات

همراه با گواهی نامه معتبر
دوره آموزشی چگونه مصاحبه کنیم
مصاحبه همچنان یکی از متداول‌ترین روش‌های استخدام است، اما متاسفانه بسیاری از مصاحبه‌کنندگان آموزش خاصی در این زمینه ندیده و با فنون برگزاری جلسات مصاحبه آشنا چندانی ندارند. انجام غیراصولی مصاحبه و تصمیم‌گیری نادرست درباره تایید یا رد داوطلبان یک شغل، پیامدهای نامطلوبی برای سازمان به دنبال خواهد داشت. بهتر است از خودتان بپرسید برای استخدام کارمند مورد نظرتان، با دیگران چگونه مصاحبه می‌کنید؟ آیا به عنوان مصاحبه‌کننده، با اصول و تکنیک‌های آن به خوبی آشنا هستید؟ اگر جواب این سوالات را به خوبی نمی‌دانید، این دوره می‌تواند برای شما مفید باشد.
مزیت رقابتی پایدار چیست؟
چرا منابع انسانی مهمترین دارایی سازمان است؟
انواع روش های انتخاب پرسنل چیست؟
تجزیه و تحلیل شغل
شرح شغل چیست؟
معرفی انواع مصاحبه ها از دیده کار فرما
تاثیر خطا های ادراکی مصاحبه کننده و مصاحبه شونده
از چه افرادی باید در مصاحبه شغلی استفاده کنیم؟
چند نفر باید سر جلسه مصاحیه وجود داشته باشند؟
مصاحبه تحت استرس چه ویژگی های دارد و کاربرد آن کجاست؟
مصاحبه کننده به چه ویژگی های از مصاحبه شونده باید دقت کند؟ابعاد مهم در شایستگی فرد مترصد شغل چیست؟
 1. دانش مصاحبه شونده
 2. رفتار وی
 3. نگرش و بینش
 4. ارزش های او
 5. مهارت ها
 6. ویژگی های شخصیتی
competency based interview چیست؟
چرا پایایی و روایی مصاحبه ها اینقدر پایین است؟
فرم مصاحبه باید چه ویژگی هایی داشته باشد
سوگیری در مصاحبه ها:
 • خطای من سانی (similar to me)
 • اثر مقایسه ای (contrast effect)
 • خطای منفی (negativity error)
 • اثر تقدم (primary effect)
 • اصل 90-90
 • اثر هاله ای (halo effect)
اصلی ترین دلایل رد شدن در مصاحبه ها چیست؟
در پایان مصاحبه باید چه نکاتی را به مصاحبه شونده ذکر کنیم؟

بسته های آموزشی مرتبط