اصول مصاحبه استخدامی و جذب نیرو

امتیاز 4.5 ازمجموع 15 نفر
مهندس زهره الوند

مدیریت منابع انسانی

آموزش اصول و قواعد مصاحبه های استخدامی و جذب نیرو + به همراه نمونه سوالات عالی برای جلسات مصاحبه + به همراه فایل فرم شرایط احراز شغل + به همراه فایل فرم مصاحبه این روزها مدیران و صاحبان کسب و کارها، اهمیت منابع انسانی را بیشتر درک کرده اند. آنها می دانند یافتن افراد شایسته و کارا برای سازمانشان مثل تامین اکسیژن است برای موجود زنده.

79,000تومان
خرید دوره
79,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
5جلسه
4ساعت
157فراگیر

نیروی انسانی منابع سازمانی

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه کل دوره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سازمان سیستمی و نیروی انسانی به عنوان منبع

  رایگان
  نمایش
 • منابع انسانی به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • زیر سیستم جذب و استخدام در مدیریت منابع انسانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرایند جذب و استخدام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

سیستم، روش و معیارهای انتخاب

مشاهده محتوابستنB
 • مروری بر سیستم انتخاب

  رایگان
  نمایش
 • پژوهش ها در زمینه خروج کارکنان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش ها و معیارهای انتخاب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

انواع مصاحبه، مزایا و شایستگی ها

مشاهده محتوابستنC
 • آشنایی با مصاحبه و انواع آن

  رایگان
  نمایش
 • مقایسه مصاحبه ساخت یافته با ساختار نیافته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع سوالات در مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعداد مصاحبه کنندگان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مصاحبه تحت استرس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مصاحبه مبتنی بر شایستگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نمونه سوالات عالی برای جلسات مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مصاحبه اثر بخش و اعتبار آن

مشاهده محتوابستنD
 • اعتبار مصاحبه و عوامل موثر بر اثربخشی

  رایگان
  نمایش
 • آمادگی قبل از مصاحبه و شرایط احراز شغل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرم مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شرایط فیزیکی محل مصاحبه، ویژگی های مصاحبه کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فایل فرم شرایط احراز شغل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فایل فرم مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

خطاها و توصیه ها برای مصاحبه موفق

مشاهده محتوابستنE
 • خطاهای ادراکی موثر بر مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کنترل خطاهای ادراکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • واقعیت و توصیه ها برای مصاحبه کنندگان و مثال هایی از شرکت های موفق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
آموزش اصول و قواعد مصاحبه های استخدامی و جذب نیرو + به همراه نمونه سوالات عالی برای جلسات مصاحبه + به همراه فایل فرم شرایط احراز شغل + به همراه فایل فرم مصاحبه این روزها مدیران و صاحبان کسب و کارها، اهمیت منابع انسانی را بیشتر درک کرده اند. آنها می دانند یافتن افراد شایسته و کارا برای سازمانشان مثل تامین اکسیژن است برای موجود زنده. شما برای جذب کارمند و در جریان استخدام ها چقدر مصاحبه برگزار می کنید؟ مصاحبه ها چطور انجام می شوند؟ آیا به عنوان مصاحبه کننده با فنون آن آشنا هستید؟ مصاحبه همچنان متداول ترین شیوه استخدام در بیشتر سازمان ها است، اما متاسفانه بسیاری از مصاحبه کنندگان آموزش خاصی در این زمینه ندیده و با فنون برگزاری جلسات مصاحبه چندان آشنا نیستند. انجام نادرست مصاحبه و تصمیم گیری غلط درباره استخدام یا رد داوطلبان، پیامدهای نامطلوبی برای سازمان به دنبال خواهد داشت: ورود افراد ناشایسته به سازمان یا رد کردن افراد شایسته. این دوره اصول و فنون انجام مصاحبه های استخدامی را مبتنی بر تئوری های علمی، اما به صورت کاربردی آموزش می دهد. مخاطبان دوره: کلیه مدیران و کارشناسانی که به عنوان مصاحبه کننده در فرایندهای استخدامی حضور داشته و فعالیت می کنند.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

نیروی انسانی منابع سازمانی

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه کل دوره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سازمان سیستمی و نیروی انسانی به عنوان منبع

  رایگان
  نمایش
 • منابع انسانی به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • زیر سیستم جذب و استخدام در مدیریت منابع انسانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرایند جذب و استخدام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

سیستم، روش و معیارهای انتخاب

مشاهده محتوابستنB
 • مروری بر سیستم انتخاب

  رایگان
  نمایش
 • پژوهش ها در زمینه خروج کارکنان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش ها و معیارهای انتخاب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

انواع مصاحبه، مزایا و شایستگی ها

مشاهده محتوابستنC
 • آشنایی با مصاحبه و انواع آن

  رایگان
  نمایش
 • مقایسه مصاحبه ساخت یافته با ساختار نیافته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع سوالات در مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعداد مصاحبه کنندگان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مصاحبه تحت استرس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مصاحبه مبتنی بر شایستگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نمونه سوالات عالی برای جلسات مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مصاحبه اثر بخش و اعتبار آن

مشاهده محتوابستنD
 • اعتبار مصاحبه و عوامل موثر بر اثربخشی

  رایگان
  نمایش
 • آمادگی قبل از مصاحبه و شرایط احراز شغل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرم مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شرایط فیزیکی محل مصاحبه، ویژگی های مصاحبه کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فایل فرم شرایط احراز شغل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فایل فرم مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

خطاها و توصیه ها برای مصاحبه موفق

مشاهده محتوابستنE
 • خطاهای ادراکی موثر بر مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کنترل خطاهای ادراکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • واقعیت و توصیه ها برای مصاحبه کنندگان و مثال هایی از شرکت های موفق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

آموزش اصول و قواعد مصاحبه های استخدامی و جذب نیرو + به همراه نمونه سوالات عالی برای جلسات مصاحبه + به همراه فایل فرم شرایط احراز شغل + به همراه فایل فرم مصاحبه این روزها مدیران و صاحبان کسب و کارها، اهمیت منابع انسانی را بیشتر درک کرده اند. آنها می دانند یافتن افراد شایسته و کارا برای سازمانشان مثل تامین اکسیژن است برای موجود زنده. شما برای جذب کارمند و در جریان استخدام ها چقدر مصاحبه برگزار می کنید؟ مصاحبه ها چطور انجام می شوند؟ آیا به عنوان مصاحبه کننده با فنون آن آشنا هستید؟ مصاحبه همچنان متداول ترین شیوه استخدام در بیشتر سازمان ها است، اما متاسفانه بسیاری از مصاحبه کنندگان آموزش خاصی در این زمینه ندیده و با فنون برگزاری جلسات مصاحبه چندان آشنا نیستند. انجام نادرست مصاحبه و تصمیم گیری غلط درباره استخدام یا رد داوطلبان، پیامدهای نامطلوبی برای سازمان به دنبال خواهد داشت: ورود افراد ناشایسته به سازمان یا رد کردن افراد شایسته. این دوره اصول و فنون انجام مصاحبه های استخدامی را مبتنی بر تئوری های علمی، اما به صورت کاربردی آموزش می دهد. مخاطبان دوره: کلیه مدیران و کارشناسانی که به عنوان مصاحبه کننده در فرایندهای استخدامی حضور داشته و فعالیت می کنند.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

جذب نیرو
جذب کارمند
مصاحبه استخدامی