اصول مصاحبه استخدامی و جذب نیرو

امتیاز 4.5 ازمجموع 12 نفر
مهندس زهره الوند

مدیریت منابع انسانی

آموزش اصول و قواعد مصاحبه های استخدامی و جذب نیرو + به همراه نمونه سوالات عالی برای جلسات مصاحبه + به همراه فایل فرم شرایط احراز شغل + به همراه فایل فرم مصاحبه این روزها مدیران و صاحبان کسب و کارها، اهمیت منابع انسانی را بیشتر درک کرده اند. آنها می دانند یافتن افراد شایسته و کارا برای سازمانشان مثل تامین اکسیژن است برای موجود زنده.

49,000تومان
خرید دوره
49,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
5جلسه
4ساعت
144فراگیر

نیروی انسانی منابع سازمانی

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه کل دوره

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سازمان سیستمی و نیروی انسانی به عنوان منبع

  رایگان
  نمایش
 • منابع انسانی به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • زیر سیستم جذب و استخدام در مدیریت منابع انسانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرایند جذب و استخدام

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

سیستم، روش و معیارهای انتخاب

مشاهده محتوابستنB
 • مروری بر سیستم انتخاب

  رایگان
  نمایش
 • پژوهش ها در زمینه خروج کارکنان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش ها و معیارهای انتخاب

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

انواع مصاحبه، مزایا و شایستگی ها

مشاهده محتوابستنC
 • آشنایی با مصاحبه و انواع آن

  رایگان
  نمایش
 • مقایسه مصاحبه ساخت یافته با ساختار نیافته

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع سوالات در مصاحبه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعداد مصاحبه کنندگان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مصاحبه تحت استرس

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مصاحبه مبتنی بر شایستگی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نمونه سوالات عالی برای جلسات مصاحبه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مصاحبه اثر بخش و اعتبار آن

مشاهده محتوابستنD
 • اعتبار مصاحبه و عوامل موثر بر اثربخشی

  رایگان
  نمایش
 • آمادگی قبل از مصاحبه و شرایط احراز شغل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرم مصاحبه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شرایط فیزیکی محل مصاحبه، ویژگی های مصاحبه کننده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل فرم شرایط احراز شغل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل فرم مصاحبه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

خطاها و توصیه ها برای مصاحبه موفق

مشاهده محتوابستنE
 • خطاهای ادراکی موثر بر مصاحبه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کنترل خطاهای ادراکی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • واقعیت و توصیه ها برای مصاحبه کنندگان و مثال هایی از شرکت های موفق

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون پایانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
آموزش اصول و قواعد مصاحبه های استخدامی و جذب نیرو + به همراه نمونه سوالات عالی برای جلسات مصاحبه + به همراه فایل فرم شرایط احراز شغل + به همراه فایل فرم مصاحبه این روزها مدیران و صاحبان کسب و کارها، اهمیت منابع انسانی را بیشتر درک کرده اند. آنها می دانند یافتن افراد شایسته و کارا برای سازمانشان مثل تامین اکسیژن است برای موجود زنده. شما برای جذب کارمند و در جریان استخدام ها چقدر مصاحبه برگزار می کنید؟ مصاحبه ها چطور انجام می شوند؟ آیا به عنوان مصاحبه کننده با فنون آن آشنا هستید؟ مصاحبه همچنان متداول ترین شیوه استخدام در بیشتر سازمان ها است، اما متاسفانه بسیاری از مصاحبه کنندگان آموزش خاصی در این زمینه ندیده و با فنون برگزاری جلسات مصاحبه چندان آشنا نیستند. انجام نادرست مصاحبه و تصمیم گیری غلط درباره استخدام یا رد داوطلبان، پیامدهای نامطلوبی برای سازمان به دنبال خواهد داشت: ورود افراد ناشایسته به سازمان یا رد کردن افراد شایسته. این دوره اصول و فنون انجام مصاحبه های استخدامی را مبتنی بر تئوری های علمی، اما به صورت کاربردی آموزش می دهد. مخاطبان دوره: کلیه مدیران و کارشناسانی که به عنوان مصاحبه کننده در فرایندهای استخدامی حضور داشته و فعالیت می کنند.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته مدیریت منابع انسانی

نیروی انسانی منابع سازمانی

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه کل دوره

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سازمان سیستمی و نیروی انسانی به عنوان منبع

  رایگان
  نمایش
 • منابع انسانی به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • زیر سیستم جذب و استخدام در مدیریت منابع انسانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرایند جذب و استخدام

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

سیستم، روش و معیارهای انتخاب

مشاهده محتوابستنB
 • مروری بر سیستم انتخاب

  رایگان
  نمایش
 • پژوهش ها در زمینه خروج کارکنان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش ها و معیارهای انتخاب

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

انواع مصاحبه، مزایا و شایستگی ها

مشاهده محتوابستنC
 • آشنایی با مصاحبه و انواع آن

  رایگان
  نمایش
 • مقایسه مصاحبه ساخت یافته با ساختار نیافته

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع سوالات در مصاحبه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعداد مصاحبه کنندگان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مصاحبه تحت استرس

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مصاحبه مبتنی بر شایستگی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نمونه سوالات عالی برای جلسات مصاحبه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مصاحبه اثر بخش و اعتبار آن

مشاهده محتوابستنD
 • اعتبار مصاحبه و عوامل موثر بر اثربخشی

  رایگان
  نمایش
 • آمادگی قبل از مصاحبه و شرایط احراز شغل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرم مصاحبه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شرایط فیزیکی محل مصاحبه، ویژگی های مصاحبه کننده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل فرم شرایط احراز شغل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل فرم مصاحبه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

خطاها و توصیه ها برای مصاحبه موفق

مشاهده محتوابستنE
 • خطاهای ادراکی موثر بر مصاحبه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کنترل خطاهای ادراکی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • واقعیت و توصیه ها برای مصاحبه کنندگان و مثال هایی از شرکت های موفق

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون پایانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

آموزش اصول و قواعد مصاحبه های استخدامی و جذب نیرو + به همراه نمونه سوالات عالی برای جلسات مصاحبه + به همراه فایل فرم شرایط احراز شغل + به همراه فایل فرم مصاحبه این روزها مدیران و صاحبان کسب و کارها، اهمیت منابع انسانی را بیشتر درک کرده اند. آنها می دانند یافتن افراد شایسته و کارا برای سازمانشان مثل تامین اکسیژن است برای موجود زنده. شما برای جذب کارمند و در جریان استخدام ها چقدر مصاحبه برگزار می کنید؟ مصاحبه ها چطور انجام می شوند؟ آیا به عنوان مصاحبه کننده با فنون آن آشنا هستید؟ مصاحبه همچنان متداول ترین شیوه استخدام در بیشتر سازمان ها است، اما متاسفانه بسیاری از مصاحبه کنندگان آموزش خاصی در این زمینه ندیده و با فنون برگزاری جلسات مصاحبه چندان آشنا نیستند. انجام نادرست مصاحبه و تصمیم گیری غلط درباره استخدام یا رد داوطلبان، پیامدهای نامطلوبی برای سازمان به دنبال خواهد داشت: ورود افراد ناشایسته به سازمان یا رد کردن افراد شایسته. این دوره اصول و فنون انجام مصاحبه های استخدامی را مبتنی بر تئوری های علمی، اما به صورت کاربردی آموزش می دهد. مخاطبان دوره: کلیه مدیران و کارشناسانی که به عنوان مصاحبه کننده در فرایندهای استخدامی حضور داشته و فعالیت می کنند.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

جذب نیرو
جذب کارمند
مصاحبه استخدامی