با کارکنان تازه وارد چه کنیم؟

امتیاز 4.8 ازمجموع 4 نفر
مهندس زهره الوند

مدیریت منابع انسانی

آموزش با کارکنان تازه وارد چه کنیم؟ (آشنا سازی و اجتماعی سازی) + به همراه فایل پرسشنامه جامعه پذیری شما – چه مدیر باشید چه کارمند- به احتمال زیاد خاطره اولین روز کاری خود را به یاد دارید. روزی پر از استرس و گیجی ناشی از حضور در محیطی نا آشنا. کارکنان تازه وارد با وجود آنکه در جریان گزینش های استخدامی از فیلترهای مختلف عبور کرده و با سازمان نیز آشنا شده اند، اما هنگام ورود به سازمان نگرانی و سردرگمی بالایی را تجربه می کنند. مقطع ورود به سازمان بسیار حساس است، به طوری که تحقیقات نشان داده بیش از نیمی از استعفاها در شش ماه نخست استخدام رخ می دهد. آشنا سازی و اجتماعی سازی فرایندی است که سازمان و مدیران باید برای کارکنان تازه وارد به کار بگیرند تا هرچه زودتر به عضو موثری از سازمان تبدیل شوند. اجتماعی سازی علی رغم اهمیت بالا، از مقولات مغفول در بسیاری از شرکت ها است.

49,000تومان
خرید دوره
49,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
5جلسه
2ساعت
87فراگیر

مبانی و آشنایی با جامعه پذیری

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه دوره اجتماعی سازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پرسشنامه جامع پذیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • آشنا سازی و اجتماعی کردن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اهمیت اجتماعی سازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مزایا و کارکردهای آشنا سازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جامعه پذیری و فرهنگ سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارزش های سازمان و لزوم تغییر در تازه وارد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

موارد مطرح شده در جامعه پذیری

مشاهده محتوابستنB
 • آشنایی با شرکت و سوابق آن

  رایگان
  نمایش
 • آشنایی با قوانین و مقررات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آشنایی با شغل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آشنایی با محیط فیزیکی سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مراحل جامعه پذیری

مشاهده محتوابستنC
 • مرحله پیش از ورود به سازمان

  رایگان
  نمایش
 • تصور فرد قبل از ورود و مواجهه با سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مرحله دگردیسی، تغییر و تطابق فرد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

شیوه های اجرای جامعه پذیری

مشاهده محتوابستنD
 • دسته بندی برنامه ها از نظر رسمیت

  رایگان
  نمایش
 • دسته بندی برنامه ها از نظر فردی یا گروهی بودن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دسته بندی برنامه ها از نظر استمرار و پیوستگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دسته بندی برنامه ها از نظر حفظ یا ایجاد هویت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تفاوت های فردی تازه واردین؛ انتخاب شیوه جامعه پذیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جامعه پذیری در اجرا

مشاهده محتوابستنE
 • متولیان جامعه پذیری

  رایگان
  نمایش
 • نقش کارکنان فعلی در جامعه پذیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • توصیه هایی برای جامعه پذیری و تجربیاتی از شرکت های موفق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
آموزش با کارکنان تازه وارد چه کنیم؟ (آشنا سازی و اجتماعی سازی) + به همراه فایل پرسشنامه جامعه پذیری شما – چه مدیر باشید چه کارمند- به احتمال زیاد خاطره اولین روز کاری خود را به یاد دارید. روزی پر از استرس و گیجی ناشی از حضور در محیطی نا آشنا. کارکنان تازه وارد با وجود آنکه در جریان گزینش های استخدامی از فیلترهای مختلف عبور کرده و با سازمان نیز آشنا شده اند، اما هنگام ورود به سازمان نگرانی و سردرگمی بالایی را تجربه می کنند. مقطع ورود به سازمان بسیار حساس است، به طوری که تحقیقات نشان داده بیش از نیمی از استعفاها در شش ماه نخست استخدام رخ می دهد. آشنا سازی و اجتماعی سازی فرایندی است که سازمان و مدیران باید برای کارکنان تازه وارد به کار بگیرند تا هرچه زودتر به عضو موثری از سازمان تبدیل شوند. اجتماعی سازی علی رغم اهمیت بالا، از مقولات مغفول در بسیاری از شرکت ها است. این دوره کمک می کند تا مدیران با فرایند مهم اجتماعی سازی آشنا شده و بتوانند به صورت عملی آن را در سازمان خود اجرا کنند. انتظار می رود شرکت کنندگان در پایان دوره علاوه بر آشنایی با مفاهیم آشناسازی و اجتماعی سازی بتوانند به صورت اجرایی آنها را در سازمان های خود به کار گرفته و از مزایای این برنامه ها بهره مند شوند. مخاطبان دوره: - مدیران ارشد و میانی سازمان ها - مدیران و کارشناسان منابع انسانی

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

مبانی و آشنایی با جامعه پذیری

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه دوره اجتماعی سازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پرسشنامه جامع پذیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • آشنا سازی و اجتماعی کردن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اهمیت اجتماعی سازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مزایا و کارکردهای آشنا سازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جامعه پذیری و فرهنگ سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارزش های سازمان و لزوم تغییر در تازه وارد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

موارد مطرح شده در جامعه پذیری

مشاهده محتوابستنB
 • آشنایی با شرکت و سوابق آن

  رایگان
  نمایش
 • آشنایی با قوانین و مقررات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آشنایی با شغل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آشنایی با محیط فیزیکی سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مراحل جامعه پذیری

مشاهده محتوابستنC
 • مرحله پیش از ورود به سازمان

  رایگان
  نمایش
 • تصور فرد قبل از ورود و مواجهه با سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مرحله دگردیسی، تغییر و تطابق فرد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

شیوه های اجرای جامعه پذیری

مشاهده محتوابستنD
 • دسته بندی برنامه ها از نظر رسمیت

  رایگان
  نمایش
 • دسته بندی برنامه ها از نظر فردی یا گروهی بودن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دسته بندی برنامه ها از نظر استمرار و پیوستگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دسته بندی برنامه ها از نظر حفظ یا ایجاد هویت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تفاوت های فردی تازه واردین؛ انتخاب شیوه جامعه پذیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جامعه پذیری در اجرا

مشاهده محتوابستنE
 • متولیان جامعه پذیری

  رایگان
  نمایش
 • نقش کارکنان فعلی در جامعه پذیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • توصیه هایی برای جامعه پذیری و تجربیاتی از شرکت های موفق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

آموزش با کارکنان تازه وارد چه کنیم؟ (آشنا سازی و اجتماعی سازی) + به همراه فایل پرسشنامه جامعه پذیری شما – چه مدیر باشید چه کارمند- به احتمال زیاد خاطره اولین روز کاری خود را به یاد دارید. روزی پر از استرس و گیجی ناشی از حضور در محیطی نا آشنا. کارکنان تازه وارد با وجود آنکه در جریان گزینش های استخدامی از فیلترهای مختلف عبور کرده و با سازمان نیز آشنا شده اند، اما هنگام ورود به سازمان نگرانی و سردرگمی بالایی را تجربه می کنند. مقطع ورود به سازمان بسیار حساس است، به طوری که تحقیقات نشان داده بیش از نیمی از استعفاها در شش ماه نخست استخدام رخ می دهد. آشنا سازی و اجتماعی سازی فرایندی است که سازمان و مدیران باید برای کارکنان تازه وارد به کار بگیرند تا هرچه زودتر به عضو موثری از سازمان تبدیل شوند. اجتماعی سازی علی رغم اهمیت بالا، از مقولات مغفول در بسیاری از شرکت ها است. این دوره کمک می کند تا مدیران با فرایند مهم اجتماعی سازی آشنا شده و بتوانند به صورت عملی آن را در سازمان خود اجرا کنند. انتظار می رود شرکت کنندگان در پایان دوره علاوه بر آشنایی با مفاهیم آشناسازی و اجتماعی سازی بتوانند به صورت اجرایی آنها را در سازمان های خود به کار گرفته و از مزایای این برنامه ها بهره مند شوند. مخاطبان دوره: - مدیران ارشد و میانی سازمان ها - مدیران و کارشناسان منابع انسانی

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

منابع انسانی