تخفیف ۴٠ درصدی هم‌آموز برای پربار شدن روزهای همدلی
پیشنهاد هفته

با کارکنان تازه وارد چه کنیم؟

مهندس زهره الوند

مدیریت منابع انسانی

امتیاز 4.6 ازمجموع 5 نفر
79,000تومان
47,400تومان
40%
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

مبانی جامعه پذیری در سازمان

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • جزوه دوره اجتماعی سازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آشنا سازی و اجتماعی کردن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اهمیت اجتماعی سازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مزایا و کارکردهای آشنا سازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جامعه پذیری و فرهنگ سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارزش های سازمان و لزوم تغییر در تازه وارد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پرسشنامه جامع پذیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

موارد مطرح شده در جامعه پذیری

مشاهده محتوابستنB
 • آشنایی با شرکت و سوابق آن

  رایگان
  نمایش
 • آشنایی با قوانین و مقررات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آشنایی با شغل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آشنایی با محیط فیزیکی سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مراحل جامعه پذیری

مشاهده محتوابستنC
 • مرحله پیش از ورود به سازمان

  رایگان
  نمایش
 • تصور فرد قبل از ورود به سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مرحله دگردیسی و تطبیق با سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شیوه های اجرای جامعه پذیری

مشاهده محتوابستنD
 • برنامه ها از نظر رسمیت

  رایگان
  نمایش
 • برنامه ها از نظر فرد یا گروه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برنامه ها از نظر استمرار و پیوستگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برنامه ها از نظر حفظ یا ایجاد هویت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انتخاب شیوه جامعه پذیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جامعه پذیری در اجرا

مشاهده محتوابستنE
 • متولیان جامعه پذیری

  رایگان
  نمایش
 • نقش کارکنان فعلی در جامعه پذیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • توصیه هایی برای جامعه پذیری و تجربیاتی از شرکت های موفق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
79,000تومان
47,400تومان
40%
خرید دوره
5جلسه
معادل 2 ساعت آموزشی
102فراگیر

مبانی جامعه پذیری در سازمان

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • جزوه دوره اجتماعی سازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آشنا سازی و اجتماعی کردن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اهمیت اجتماعی سازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مزایا و کارکردهای آشنا سازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جامعه پذیری و فرهنگ سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارزش های سازمان و لزوم تغییر در تازه وارد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پرسشنامه جامع پذیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

موارد مطرح شده در جامعه پذیری

مشاهده محتوابستنB
 • آشنایی با شرکت و سوابق آن

  رایگان
  نمایش
 • آشنایی با قوانین و مقررات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آشنایی با شغل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آشنایی با محیط فیزیکی سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مراحل جامعه پذیری

مشاهده محتوابستنC
 • مرحله پیش از ورود به سازمان

  رایگان
  نمایش
 • تصور فرد قبل از ورود به سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مرحله دگردیسی و تطبیق با سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شیوه های اجرای جامعه پذیری

مشاهده محتوابستنD
 • برنامه ها از نظر رسمیت

  رایگان
  نمایش
 • برنامه ها از نظر فرد یا گروه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برنامه ها از نظر استمرار و پیوستگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برنامه ها از نظر حفظ یا ایجاد هویت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انتخاب شیوه جامعه پذیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جامعه پذیری در اجرا

مشاهده محتوابستنE
 • متولیان جامعه پذیری

  رایگان
  نمایش
 • نقش کارکنان فعلی در جامعه پذیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • توصیه هایی برای جامعه پذیری و تجربیاتی از شرکت های موفق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات
کارکنان تازه وارد با وجود آنکه در جریان گزینش‌های استخدامی از فیلترهای مختلف عبور کرده و با سازمان نیز آشنا شده‌اند، اما هنگام ورود به سازمان نگرانی و سردرگمی بالایی را تجربه می‌کنند. مقطع ورود به سازمان بسیار حساس است، به طوری که تحقیقات نشان داده بیش از نیمی از استعفاها در شش ماه نخست استخدام رخ می‌دهد. آشناسازی فرد جدید در سازمان فرایندی است که سازمان و مدیران باید برای کارکنان تازه وارد طراحی کنند تا هرچه زودتر به عضو موثری از سازمان تبدیل شوند. مخاطبان این دوره مدیران و کارشناسان منابع انسانی، مدیران ارشد و میانی سازمان‌ها هستند و با کمک این دوره خواهند توانست تکنیک‌هایِ آشناسازی کارکنانِ تازه وارد با سازمان را آموزش ببینند.
در این دوره آموزشی می آموزیم:
 • هزینه های خروج افراد از سازمان
 • هزینه کارمندیابی
 • هزینه آموزش کارکنان جدید
 • هزینه پیگیر قانونی فرد پس از جدایی از سازمان
 • آثار جدایی مکرر و زود هنگام افراد از سازمان 
 • تاثیر استعفا بر وجه سازمانی و نگرش افراد

انواع ارزش ها در سازمان چیست؟
شوک سارمانی چیست؟
انواع برنامه های جامعه پذیری
 1. برنامه های مستمر
 2. برنامه های تصادفی
 3. برنامه های پیوسته
 4. برنامه های گسسته

توضیحات

کارکنان تازه وارد با وجود آنکه در جریان گزینش‌های استخدامی از فیلترهای مختلف عبور کرده و با سازمان نیز آشنا شده‌اند، اما هنگام ورود به سازمان نگرانی و سردرگمی بالایی را تجربه می‌کنند. مقطع ورود به سازمان بسیار حساس است، به طوری که تحقیقات نشان داده بیش از نیمی از استعفاها در شش ماه نخست استخدام رخ می‌دهد. آشناسازی فرد جدید در سازمان فرایندی است که سازمان و مدیران باید برای کارکنان تازه وارد طراحی کنند تا هرچه زودتر به عضو موثری از سازمان تبدیل شوند. مخاطبان این دوره مدیران و کارشناسان منابع انسانی، مدیران ارشد و میانی سازمان‌ها هستند و با کمک این دوره خواهند توانست تکنیک‌هایِ آشناسازی کارکنانِ تازه وارد با سازمان را آموزش ببینند.
در این دوره آموزشی می آموزیم:
 • هزینه های خروج افراد از سازمان
 • هزینه کارمندیابی
 • هزینه آموزش کارکنان جدید
 • هزینه پیگیر قانونی فرد پس از جدایی از سازمان
 • آثار جدایی مکرر و زود هنگام افراد از سازمان 
 • تاثیر استعفا بر وجه سازمانی و نگرش افراد

انواع ارزش ها در سازمان چیست؟
شوک سارمانی چیست؟
انواع برنامه های جامعه پذیری
 1. برنامه های مستمر
 2. برنامه های تصادفی
 3. برنامه های پیوسته
 4. برنامه های گسسته

بسته های آموزشی مرتبط