بازاریابی محصول و جذب سرمایه گذار

امتیاز 4.8 ازمجموع 5 نفر

آموزش فروش و بازاریابی در استارتاپ بخشی از کارگاه سخنرانی ها و تبادل تجارب کسب و کار دانشگاه استنفورد است. در این کارگاه ها چهار نفر از بهترین موسسان استارتاپ و سرمایه گذاران بین المللی راه و روش و تجربه های خود را برای پیشرفت در فروش محصول یا خدمت، جذب سرمایه گذار و نحوه مذاکره با سرمایه گذار به اشتراک می گذارند.

39,000تومان
خرید دوره
39,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
2جلسه
2ساعت
92فراگیر

چطور در کار فروش پیشرفت کنیم؟

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • خود شما مسئول هستید

  رایگان
  نمایش
 • بازاریابی قیفی!

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مرحله اکتشاف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پاسخگویی به تماسها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مرحله پیگیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نحوه بستن قرارداد با مشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • درخواست استفاده رایگان از محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جمع بندی و نتیجه مراحل قبلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پنج راه برای برای تاسیس 100 هزار شرکت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

ارائه محصول به سرمایه گذاران

مشاهده محتوابستنB
 • مقدمه بخش دوم

  رایگان
  نمایش
 • راه 30 ثانیه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • وسعت بازارکار شما

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزم و سرعت عمل شروع کار شما

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • راه 2 دقیقه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حمایت های مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • برگزاری جلسات با سرمایه گذاران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • یک ملاقات اشتباه با سرمایه گذار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی ملاقات اشتباه با سرمایه گذار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • یک ملاقات درست با سرمایه گذار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی ملاقات درست با سرمایه گذار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
آموزش فروش و بازاریابی در استارتاپ بخشی از کارگاه سخنرانی ها و تبادل تجارب کسب و کار دانشگاه استنفورد است. در این کارگاه ها چهار نفر از بهترین موسسان استارتاپ و سرمایه گذاران بین المللی راه و روش و تجربه های خود را برای پیشرفت در فروش محصول یا خدمت، جذب سرمایه گذار و نحوه مذاکره با سرمایه گذار به اشتراک می گذارند. ارائه دهندگان : Tyler Bosmeny مدیر و موسس سایت Clever Michael Seibel شریک Y Combinator و موسس استارتاپی Qasar Younis مدیر تولید در گوگل و موسس TalkBin و شریک و رئیس اجرایی Y Combinator Dalton Caldwell موسس سایت App.net و imeem, inc. مخاطبان این دوره: - مدیر و موسسان استارتاپ ها - مدیران سرمایه گذاری و سرمایه پذیری - مدیران فروش و بازاریابی سازمان ها - مشاوران کسب و کار
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

چطور در کار فروش پیشرفت کنیم؟

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • خود شما مسئول هستید

  رایگان
  نمایش
 • بازاریابی قیفی!

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مرحله اکتشاف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پاسخگویی به تماسها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مرحله پیگیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نحوه بستن قرارداد با مشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • درخواست استفاده رایگان از محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جمع بندی و نتیجه مراحل قبلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پنج راه برای برای تاسیس 100 هزار شرکت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

ارائه محصول به سرمایه گذاران

مشاهده محتوابستنB
 • مقدمه بخش دوم

  رایگان
  نمایش
 • راه 30 ثانیه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • وسعت بازارکار شما

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزم و سرعت عمل شروع کار شما

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • راه 2 دقیقه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حمایت های مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • برگزاری جلسات با سرمایه گذاران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • یک ملاقات اشتباه با سرمایه گذار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی ملاقات اشتباه با سرمایه گذار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • یک ملاقات درست با سرمایه گذار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی ملاقات درست با سرمایه گذار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

آموزش فروش و بازاریابی در استارتاپ بخشی از کارگاه سخنرانی ها و تبادل تجارب کسب و کار دانشگاه استنفورد است. در این کارگاه ها چهار نفر از بهترین موسسان استارتاپ و سرمایه گذاران بین المللی راه و روش و تجربه های خود را برای پیشرفت در فروش محصول یا خدمت، جذب سرمایه گذار و نحوه مذاکره با سرمایه گذار به اشتراک می گذارند. ارائه دهندگان : Tyler Bosmeny مدیر و موسس سایت Clever Michael Seibel شریک Y Combinator و موسس استارتاپی Qasar Younis مدیر تولید در گوگل و موسس TalkBin و شریک و رئیس اجرایی Y Combinator Dalton Caldwell موسس سایت App.net و imeem, inc. مخاطبان این دوره: - مدیر و موسسان استارتاپ ها - مدیران سرمایه گذاری و سرمایه پذیری - مدیران فروش و بازاریابی سازمان ها - مشاوران کسب و کار
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

بازاریابی محصول و جذب سرمایه گذار
جذب سرمایه گذار