دسته‌بندی آموزش‌ها

  استارتاپ؛ چگونه مدیریت کنیم؟

  امتیاز 5.0 ازمجموع 3 نفر

  استارتاپ؛ چگونه مدیریت کنیم؟ سخنرانی چگونه مدیریت کنیم بخشی از کارگاه سخنرانی ها و تجارب کسب و کار دانشگاه استنفورد است.

  هزینه دوره:19000تومان
  خرید دوره
  دموی رایگان
  خرید 19000تومان
  دموی رایگان
  x1
  • x1
  • x1.5
  • x2
  4جلسه
  2ساعت
  87فراگیر

  تنزل مقام

  مشاهده محتوابستنA
  • مقدمه

  • مثال یک تنزل مقام کارمند سخت کوش

  ترفیع

  مشاهده محتوابستنB
  • مثال دو درخواست ترفیع کارمند نمونه

  • ترفیع کارمند همیشه راه حل مطمئنی برای جبران زحمات است؟

  • روش درست ترفیع دادن

  بررسی پست وبلاگ

  مشاهده محتوابستنC
  • ریسک ترک کار و امتحان گزینه های دیگر

  • بررسی قانون APB و ترک کارمندان

  • بررسی رفتارهای کارمندان دیگر نسبت ترک کار همکار

  تاریخچه و استاد این تکنیک

  مشاهده محتوابستنD
  • تاریخچه و بررسی توسانت

  • مثال مدیریتی توسانت

  • نتیجه گیری از مثال توسانت

  • مثال دو مدیریتی توسانت

  • پرسش و پاسخ

  • پرسش و پاسخ بخش دوم

  توضیحات دوره
  استارتاپ؛ چگونه مدیریت کنیم؟ سخنرانی چگونه مدیریت کنیم بخشی از کارگاه سخنرانی ها و تجارب کسب و کار دانشگاه استنفورد است. در این آموزش بن هاروویتز (Ben Horowitz) حرفه ای کسب و کار و سرمایه گذار کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها، تجارب مدیریتی خود را به همراه بررسی نحوه مدیریت (Toussaint Louverture) یکی از بزرگترین رهبران مبارز تبعیض نژادی و تلفیق تصمیم گیری های او با کسب و کارهای نوپا ارائه می دهد. مخاطبان این دوره : - مدیران شرکت های بزرگ و مدیران منابع انسانی که نیاز به تصمیم گیری های جدی در سازمان دارند. - مدیران استارتاپ ها و کسانی که به دنبال نگهداری یا اخراج کارمندان و نحوه برخورد صحیح با آنها هستند.

  کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
  مشاهده همه توضیحات

  بسته های آموزشی مرتبط

  تنزل مقام

  مشاهده محتوابستنA
  • مقدمه

  • مثال یک تنزل مقام کارمند سخت کوش

  ترفیع

  مشاهده محتوابستنB
  • مثال دو درخواست ترفیع کارمند نمونه

  • ترفیع کارمند همیشه راه حل مطمئنی برای جبران زحمات است؟

  • روش درست ترفیع دادن

  بررسی پست وبلاگ

  مشاهده محتوابستنC
  • ریسک ترک کار و امتحان گزینه های دیگر

  • بررسی قانون APB و ترک کارمندان

  • بررسی رفتارهای کارمندان دیگر نسبت ترک کار همکار

  تاریخچه و استاد این تکنیک

  مشاهده محتوابستنD
  • تاریخچه و بررسی توسانت

  • مثال مدیریتی توسانت

  • نتیجه گیری از مثال توسانت

  • مثال دو مدیریتی توسانت

  • پرسش و پاسخ

  • پرسش و پاسخ بخش دوم

  توضیحات دوره

  استارتاپ؛ چگونه مدیریت کنیم؟ سخنرانی چگونه مدیریت کنیم بخشی از کارگاه سخنرانی ها و تجارب کسب و کار دانشگاه استنفورد است. در این آموزش بن هاروویتز (Ben Horowitz) حرفه ای کسب و کار و سرمایه گذار کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها، تجارب مدیریتی خود را به همراه بررسی نحوه مدیریت (Toussaint Louverture) یکی از بزرگترین رهبران مبارز تبعیض نژادی و تلفیق تصمیم گیری های او با کسب و کارهای نوپا ارائه می دهد. مخاطبان این دوره : - مدیران شرکت های بزرگ و مدیران منابع انسانی که نیاز به تصمیم گیری های جدی در سازمان دارند. - مدیران استارتاپ ها و کسانی که به دنبال نگهداری یا اخراج کارمندان و نحوه برخورد صحیح با آنها هستند.

  کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
  مشاهده همه توضیحات

  برچسب ها

  آموزش کسب و کار
  آموزش استارتاپ
  استارتاپ
  راهکار مدیریت