اصول شراکت و شریک داری

امتیاز 4.7 ازمجموع 10 نفر
مهندس مجتبی اسدی

استارتاپ ها

معرفی: بسیاری از کسب و کارها با شراکت حاصل 2 یا چند نفر شکل می گیرند. مطالعات نشان می دهد کسب و‌کارهایی که با شراکت شکل گرفته اند احتمال موفقیت بالاتری دارند – در عین حال شراکت – به دلایل متعددی شکست می خورد. این دلایل می تواند ناشی از انتخاب شریک نامناسب باشد و یا عدم ارتباط مطلوب با شرکا است.

99,000تومان
خرید دوره
99,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
4جلسه
4ساعت
131فراگیر

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه کل دوره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مزایای شراکت

  رایگان
  نمایش
 • نقش آفرینی موثرتر - پذیرش ریسک و جذابیت کارگروهی

  رایگان
  نمایش

اقدامات پیش از شراکت

مشاهده محتوابستنB
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • با چه کسی شریک شویم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • معیارهای شریک مناسب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چگونه یکدیگر را بشناسیم؟ و توافق نامه شراکت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آداب شراکت و شریک داری

مشاهده محتوابستنC
 • اعتماد بزرگترین سرمایه شراکت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شفاف سازی و مستند کردن

  رایگان
  نمایش
 • شفاف سازی مسئولیت و اختیار شرکا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند تصمیم گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تفکیک مالکیت کسب و کار از مدیریت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • گفتگو برای حل مسائل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جلسات هیات مدیره را جدی بگیریم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بزرگ بی اندیشیم و از مسائل جزئی بگذریم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

خاتمه شراکت

مشاهده محتوابستنD
 • جدایی از شریک سخت از آغاز شراکت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • راهکارهایی برای خاتمه موفق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مراجعه به محاکم قضایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
معرفی: بسیاری از کسب و کارها با شراکت حاصل 2 یا چند نفر شکل می گیرند. مطالعات نشان می دهد کسب و‌کارهایی که با شراکت شکل گرفته اند احتمال موفقیت بالاتری دارند – در عین حال شراکت – به دلایل متعددی شکست می خورد. این دلایل می تواند ناشی از انتخاب شریک نامناسب باشد و یا عدم ارتباط مطلوب با شرکا است. در پایان این دوره یاد می گیرید: - آیا باید کسب و کارمان را با شریک آغاز کنیم؟ - چه افرادی شریک مناسب برای کسب و کار من هستند؟ - با چه کسانی باید شریک نشویم؟ - چگونه با شرکای خود تعامل کنیم؟ - چگونه به شراکت خاتمه بدهیم؟ - در این دوره یاد می گیریم چگونه شریک بهتری انتخاب و چگونه با آنها تعامل کنیم تا شراکت پایدارتری داشته باشیم. مخاطبان دوره: - موسسان استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا - تمام کسانی که قصد راه اندازی کسب و‌کار دارند پیش نیاز توصیه ای: 
پیش از گذراندن این دوره، دوره های زیر را ببینید. 
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه کل دوره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مزایای شراکت

  رایگان
  نمایش
 • نقش آفرینی موثرتر - پذیرش ریسک و جذابیت کارگروهی

  رایگان
  نمایش

اقدامات پیش از شراکت

مشاهده محتوابستنB
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • با چه کسی شریک شویم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • معیارهای شریک مناسب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چگونه یکدیگر را بشناسیم؟ و توافق نامه شراکت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آداب شراکت و شریک داری

مشاهده محتوابستنC
 • اعتماد بزرگترین سرمایه شراکت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شفاف سازی و مستند کردن

  رایگان
  نمایش
 • شفاف سازی مسئولیت و اختیار شرکا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند تصمیم گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تفکیک مالکیت کسب و کار از مدیریت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • گفتگو برای حل مسائل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جلسات هیات مدیره را جدی بگیریم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بزرگ بی اندیشیم و از مسائل جزئی بگذریم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

خاتمه شراکت

مشاهده محتوابستنD
 • جدایی از شریک سخت از آغاز شراکت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • راهکارهایی برای خاتمه موفق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مراجعه به محاکم قضایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

معرفی: بسیاری از کسب و کارها با شراکت حاصل 2 یا چند نفر شکل می گیرند. مطالعات نشان می دهد کسب و‌کارهایی که با شراکت شکل گرفته اند احتمال موفقیت بالاتری دارند – در عین حال شراکت – به دلایل متعددی شکست می خورد. این دلایل می تواند ناشی از انتخاب شریک نامناسب باشد و یا عدم ارتباط مطلوب با شرکا است. در پایان این دوره یاد می گیرید: - آیا باید کسب و کارمان را با شریک آغاز کنیم؟ - چه افرادی شریک مناسب برای کسب و کار من هستند؟ - با چه کسانی باید شریک نشویم؟ - چگونه با شرکای خود تعامل کنیم؟ - چگونه به شراکت خاتمه بدهیم؟ - در این دوره یاد می گیریم چگونه شریک بهتری انتخاب و چگونه با آنها تعامل کنیم تا شراکت پایدارتری داشته باشیم. مخاطبان دوره: - موسسان استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا - تمام کسانی که قصد راه اندازی کسب و‌کار دارند پیش نیاز توصیه ای: 
پیش از گذراندن این دوره، دوره های زیر را ببینید. 
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

آموزش کسب و کار
آموزش استارتاپ
استارتاپ
اصول شراکت و شریک داری
شراکت و شریک داری