50 درصد تخفیف دوره های مدیریت پروژه هم‌آموز

قوانین ثبت و مالی استارتاپ ها

Kirsty Nathoo

استارتاپ و کارآفرینی

امتیاز 4.0 ازمجموع 3 نفر
125,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

قوانین و مقررات استارتاپ ها

مشاهده محتوابستنA
 • قوانین استارت اپ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تاسیس یک شرکت

  رایگان
  نمایش
 • برنامه ریزی بعد از ثبت شرکت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سهام شرکا از مالکیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • واگذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعامل با سرمایه گذاران

مشاهده محتوابستنB
 • جذب سرمایه گذاران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درخواست سرمایه گذار از استارتاپ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هزینه های شرکت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اداره و مدیریت کسب و کار

مشاهده محتوابستنC
 • کارمند موسس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استخدام کارمند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اخراج کارمندان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

پرسش و پاسخ درباره ی مسائل حقوقی و مالی استارتاپ

مشاهده محتوابستنD
 • چه زمانی به مشاور مالی احتیاج داریم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چه زمانی به مشاور حقوقی و وکیل احتیاج داریم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
125,000تومان
خرید دوره
4جلسه
50 دقیقه
89فراگیر

قوانین و مقررات استارتاپ ها

مشاهده محتوابستنA
 • قوانین استارت اپ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تاسیس یک شرکت

  رایگان
  نمایش
 • برنامه ریزی بعد از ثبت شرکت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سهام شرکا از مالکیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • واگذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعامل با سرمایه گذاران

مشاهده محتوابستنB
 • جذب سرمایه گذاران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درخواست سرمایه گذار از استارتاپ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هزینه های شرکت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اداره و مدیریت کسب و کار

مشاهده محتوابستنC
 • کارمند موسس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استخدام کارمند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اخراج کارمندان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

پرسش و پاسخ درباره ی مسائل حقوقی و مالی استارتاپ

مشاهده محتوابستنD
 • چه زمانی به مشاور مالی احتیاج داریم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چه زمانی به مشاور حقوقی و وکیل احتیاج داریم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

اکثر موسسان و کارآفرینان بعد از راه اندازی استارتاپ و کسب و کار خود با مسائل و مشکلات ساده ای روبرو می شوند که گاه به شکست و نابودی استارتاپ و کسب و کار ختم می شود. این در حالیست که با یک تدبیر ساده و یادگیری ساده دانش در زمینه ثبت شرکت، سهم مالکیت، واگذاری سهام، هزینه های شرکت، نحوه محاسبه حقوق، اطلاع از نحوه کار مدیر مالی یا حسابداری و بسیاری از مباحث ساده که با دانستن این مفاهیم می توانند خیلی از مسائل و مشکلات پیشرو در سال های بعد از راه اندازی و پیشرفت کسب و کار خود حل کنند. در این آموزش که بخشی از کارگاه سخنرانی و تبادل تجارب کسب و کار دانشگاه استنفورد است، کارآفرین و شریک تجاری YCampinator خانم Kirsty Nathoo و خانم Carolynn Levy از محققان و فعالان در این حوزه در رابطه با قوانین، اصول ثبت و اقدامات قانونی و حسابداری استارتاپ ها، تجارب خود را با ما در میان می گذارند.

دوره های آموزش مجازی مرتبط با این دوره آموزش الکترونیکی:

در دوره آموزش مجازی یا الکترونیکی قوانین و مقررات مالی و حقوقی استارتاپ ها می آموزیم:

 1. چرا هر استارتاپ یک موجودیت قانونی مجزا دارد؟
 2. چگونه قرار داد یابد نوشته شود؟
 3. چگونه کارکنان را با ر استخدام کنید؟
 4. چرا بهتر است که سهام بین موسسان به طور مساوی تقسیم شود؟
 5. چرا اجرای ایده مهمتر از خود ایده است؟
 6. شخصی که صرفا ایده را ارائه داده بهتر است چقدر سهام ببرد؟
 7. در استارتاپ ها چه کسانی را با چه شرایطی جذب کنیم؟
 8. و تحت چه شرایطی و چع افرادی را اخراج کنیم؟
 9. چگونه اخراج کنیم؟
 10. مشاورین حقوقی و مالی چه خدماتی را برای استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا رائه می دهند؟


توضیحات

اکثر موسسان و کارآفرینان بعد از راه اندازی استارتاپ و کسب و کار خود با مسائل و مشکلات ساده ای روبرو می شوند که گاه به شکست و نابودی استارتاپ و کسب و کار ختم می شود. این در حالیست که با یک تدبیر ساده و یادگیری ساده دانش در زمینه ثبت شرکت، سهم مالکیت، واگذاری سهام، هزینه های شرکت، نحوه محاسبه حقوق، اطلاع از نحوه کار مدیر مالی یا حسابداری و بسیاری از مباحث ساده که با دانستن این مفاهیم می توانند خیلی از مسائل و مشکلات پیشرو در سال های بعد از راه اندازی و پیشرفت کسب و کار خود حل کنند. در این آموزش که بخشی از کارگاه سخنرانی و تبادل تجارب کسب و کار دانشگاه استنفورد است، کارآفرین و شریک تجاری YCampinator خانم Kirsty Nathoo و خانم Carolynn Levy از محققان و فعالان در این حوزه در رابطه با قوانین، اصول ثبت و اقدامات قانونی و حسابداری استارتاپ ها، تجارب خود را با ما در میان می گذارند.

دوره های آموزش مجازی مرتبط با این دوره آموزش الکترونیکی:

در دوره آموزش مجازی یا الکترونیکی قوانین و مقررات مالی و حقوقی استارتاپ ها می آموزیم:

 1. چرا هر استارتاپ یک موجودیت قانونی مجزا دارد؟
 2. چگونه قرار داد یابد نوشته شود؟
 3. چگونه کارکنان را با ر استخدام کنید؟
 4. چرا بهتر است که سهام بین موسسان به طور مساوی تقسیم شود؟
 5. چرا اجرای ایده مهمتر از خود ایده است؟
 6. شخصی که صرفا ایده را ارائه داده بهتر است چقدر سهام ببرد؟
 7. در استارتاپ ها چه کسانی را با چه شرایطی جذب کنیم؟
 8. و تحت چه شرایطی و چع افرادی را اخراج کنیم؟
 9. چگونه اخراج کنیم؟
 10. مشاورین حقوقی و مالی چه خدماتی را برای استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا رائه می دهند؟