قوانین ثبت و مالی استارتاپ ها

امتیاز 4.5 ازمجموع 2 نفر

اکثر موسسان و کارآفرینان بعد از راه اندازی استارتاپ و کسب و کار خود با مسائل و مشکلات ساده ای روبرو می شوند که گاه به شکست و نابودی استارتاپ و کسب و کار ختم می شود. این در حالیست که با یک تدبیر ساده و یادگیری ساده دانش در زمینه ثبت شرکت، سهم مالکیت، واگذاری سهام، هزینه های شرکت، نحوه محاسبه حقوق، اطلاع از نحوه کار مدیر مالی یا حسابداری و بسیاری از مباحث ساده که با دانستن این مفاهیم می توانند خیلی از مسائل و مشکلات پیشرو در سال های بعد از راه اندازی و پیشرفت کسب و کار خود حل کنند.

39,000تومان
خرید دوره
39,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
4جلسه
2ساعت
65فراگیر

قوانین اصلی و مهم

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی

  رایگان
  نمایش
 • تاسیس یک شرکت

  رایگان
  نمایش
 • برنامه ریزی بعد از ثبت شرکت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سهم مالکیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • واگذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

سرمایه گذاران

مشاهده محتوابستنB
 • جذب سرمایه گذاران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • درخواست سرمایه گذار از استارتاپ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • هزینه های شرکت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

اداره ی کسب و کار

مشاهده محتوابستنC
 • کارمند موسس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استخدام کارمند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکاتی راجع به استخدام و اخراج کارمندان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

سوالات

مشاهده محتوابستنD
 • سوالات مخاطبان بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوالات مخاطبان بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
اکثر موسسان و کارآفرینان بعد از راه اندازی استارتاپ و کسب و کار خود با مسائل و مشکلات ساده ای روبرو می شوند که گاه به شکست و نابودی استارتاپ و کسب و کار ختم می شود. این در حالیست که با یک تدبیر ساده و یادگیری ساده دانش در زمینه ثبت شرکت، سهم مالکیت، واگذاری سهام، هزینه های شرکت، نحوه محاسبه حقوق، اطلاع از نحوه کار مدیر مالی یا حسابداری و بسیاری از مباحث ساده که با دانستن این مفاهیم می توانند خیلی از مسائل و مشکلات پیشرو در سال های بعد از راه اندازی و پیشرفت کسب و کار خود حل کنند. در این آموزش که بخشی از کارگاه سخنرانی و تبادل تجارب کسب و کار دانشگاه استنفورد است، کارآفرین و شریک تجاری YCampinator خانم Kirsty Nathoo و خانم Carolynn Levy از محققان و فعالان در این حوزه در رابطه با قوانین، اصول ثبت و اقدامات قانونی و حسابداری استارتاپ ها، تجارب خود را با ما در میان می گذارند.
مشاهده همه توضیحات

قوانین اصلی و مهم

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی

  رایگان
  نمایش
 • تاسیس یک شرکت

  رایگان
  نمایش
 • برنامه ریزی بعد از ثبت شرکت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سهم مالکیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • واگذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

سرمایه گذاران

مشاهده محتوابستنB
 • جذب سرمایه گذاران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • درخواست سرمایه گذار از استارتاپ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • هزینه های شرکت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

اداره ی کسب و کار

مشاهده محتوابستنC
 • کارمند موسس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استخدام کارمند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکاتی راجع به استخدام و اخراج کارمندان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

سوالات

مشاهده محتوابستنD
 • سوالات مخاطبان بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوالات مخاطبان بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

اکثر موسسان و کارآفرینان بعد از راه اندازی استارتاپ و کسب و کار خود با مسائل و مشکلات ساده ای روبرو می شوند که گاه به شکست و نابودی استارتاپ و کسب و کار ختم می شود. این در حالیست که با یک تدبیر ساده و یادگیری ساده دانش در زمینه ثبت شرکت، سهم مالکیت، واگذاری سهام، هزینه های شرکت، نحوه محاسبه حقوق، اطلاع از نحوه کار مدیر مالی یا حسابداری و بسیاری از مباحث ساده که با دانستن این مفاهیم می توانند خیلی از مسائل و مشکلات پیشرو در سال های بعد از راه اندازی و پیشرفت کسب و کار خود حل کنند. در این آموزش که بخشی از کارگاه سخنرانی و تبادل تجارب کسب و کار دانشگاه استنفورد است، کارآفرین و شریک تجاری YCampinator خانم Kirsty Nathoo و خانم Carolynn Levy از محققان و فعالان در این حوزه در رابطه با قوانین، اصول ثبت و اقدامات قانونی و حسابداری استارتاپ ها، تجارب خود را با ما در میان می گذارند.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

کسب و کار
آموزش استارتاپ
استارتاپ
مالی استارتاپ