راه‌ اندازی کسب و کار

مهندس مجتبی اسدی

استارتاپ و کارآفرینی

امتیاز 4.4 ازمجموع 74 نفر
رایگان ببینید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

راه اندازی کسب و کار

مشاهده محتوابستنA
 • دوره آموزشی کسب و کار pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • چطور کسب و کاری را شروع کنیم؟

  رایگان
  نمایش
 • زمان شروع کسب و کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • مهارت بیاموزید و موثر باشید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • دغدغه های راه اندازی کسب و کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • تامین منابع مالی کسب و کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • آیا حتما باید شرکت ثبت کنیم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
رایگان ببینید!
رایگان ببینید!
1جلسه
26 دقیقه آموزش
865فراگیر

راه اندازی کسب و کار

مشاهده محتوابستنA
 • دوره آموزشی کسب و کار pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • چطور کسب و کاری را شروع کنیم؟

  رایگان
  نمایش
 • زمان شروع کسب و کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • مهارت بیاموزید و موثر باشید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • دغدغه های راه اندازی کسب و کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • تامین منابع مالی کسب و کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • آیا حتما باید شرکت ثبت کنیم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
توضیحات
دوره آموزشی الکترونیکی راه اندازی کسب و کار راه اندازی کسب و کار شخصی دغدغه ی بسیاری از ما است. 
همواره با این پرسش ها مواجه هستیم که : 
 • - زمان مناسب برای شروع کسب و کارتان چه وقت است؟ 
 • - روش های تامین منابع مالی مورد نیاز کسب و کارتان از کجا تامین کنید؟ 
 • - ایده و فرصت های ناب کسب و کار را چگونه پیدا کنیم؟ 
پاسخ پرسش‌هایی از این دست را با گذراندن این دوره خواهید یافت.  
مخاطبان دوره: 
 • - موسسان استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا 
 • - تمام کسانی که قصد راه اندازی کسب و کار دارند
 • - کارافرینان
در این دوره آموزشی می آموزیم:
کارمندی یا کارافرینی، کدام برای ما بهتر است؟
چه سنی برای شروع کسب و کار مناسب است؟
آیا ما برای شروع یک استارتاپ پیر شده ایم؟
آیا شما برای شروع کسب و کار کم تجربه و زیادی جوان هستید؟
آیا بهتر است به تنهای کار استارتاپ را شروع کنیم یا وارد شراکت بشویم؟

دوره های آموزش مجازی مرتبط با این دوره آموزشی:

سرمایه شروع به استارتاپ خود را از کجا تامین کنم
روش های تامین مالی چیست و بهترین راه برای ما چه می تواند باشد؟


توضیحات

دوره آموزشی الکترونیکی راه اندازی کسب و کار راه اندازی کسب و کار شخصی دغدغه ی بسیاری از ما است. 
همواره با این پرسش ها مواجه هستیم که : 
 • - زمان مناسب برای شروع کسب و کارتان چه وقت است؟ 
 • - روش های تامین منابع مالی مورد نیاز کسب و کارتان از کجا تامین کنید؟ 
 • - ایده و فرصت های ناب کسب و کار را چگونه پیدا کنیم؟ 
پاسخ پرسش‌هایی از این دست را با گذراندن این دوره خواهید یافت.  
مخاطبان دوره: 
 • - موسسان استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا 
 • - تمام کسانی که قصد راه اندازی کسب و کار دارند
 • - کارافرینان
در این دوره آموزشی می آموزیم:
کارمندی یا کارافرینی، کدام برای ما بهتر است؟
چه سنی برای شروع کسب و کار مناسب است؟
آیا ما برای شروع یک استارتاپ پیر شده ایم؟
آیا شما برای شروع کسب و کار کم تجربه و زیادی جوان هستید؟
آیا بهتر است به تنهای کار استارتاپ را شروع کنیم یا وارد شراکت بشویم؟

دوره های آموزش مجازی مرتبط با این دوره آموزشی:

سرمایه شروع به استارتاپ خود را از کجا تامین کنم
روش های تامین مالی چیست و بهترین راه برای ما چه می تواند باشد؟