ابر روند های کارآفرینی

دکتر امیر زرکش

استارتاپ و کارآفرینی

امتیاز 3.7 ازمجموع 18 نفر
رایگان ببینید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ابر روندهای کارآفرینی در صنایع پیشرفته

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • فرهنگ سازی شرکت های نوپا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • فناوری و موفقیت ها پیچیده اند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • خطرات شرکت های دانش بنیان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • تیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • رقبا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • اجرا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • سرمایه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • فناوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
رایگان ببینید!
رایگان ببینید!
1جلسه
418فراگیر

ابر روندهای کارآفرینی در صنایع پیشرفته

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • فرهنگ سازی شرکت های نوپا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • فناوری و موفقیت ها پیچیده اند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • خطرات شرکت های دانش بنیان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • تیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • رقبا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • اجرا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • سرمایه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • فناوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
توضیحات

سخنرانی دکتر امیر زرکش، موسس و مدیر شرکت Bluechip در ارتباط با ابر روندهای تجربی کارآفرینی در صنایع پیشرفته دکتر امیر زرکش در این سخنرانی به مباحث زیر پرداخته است: 

 • - فرهنگ سازی شرکت های نوپا 
 • - فناوری و موفقیت ها پیچیده اند 
 • - خطرات شرکت های دانش بنیان 
 • - دلایل مشکل اصلی و نداشتن تیم خوب 
 • - دلایل مشکل بازار و نداشتن بازار خوب 
 • - توجه نکردن به رقبا 
 • - اجرای محصول با نقص های اولیه 
 • - روش سرمایه گذاری درست 
 • - فناوری آخرین مشکل یک کسب و کار و توضیحات تکمیلی از تجارب خود در کسب و کار های نو پا.


دوره های آموزش مجازی مرتبط با این دوره آموزشی:

توضیحات

سخنرانی دکتر امیر زرکش، موسس و مدیر شرکت Bluechip در ارتباط با ابر روندهای تجربی کارآفرینی در صنایع پیشرفته دکتر امیر زرکش در این سخنرانی به مباحث زیر پرداخته است: 

 • - فرهنگ سازی شرکت های نوپا 
 • - فناوری و موفقیت ها پیچیده اند 
 • - خطرات شرکت های دانش بنیان 
 • - دلایل مشکل اصلی و نداشتن تیم خوب 
 • - دلایل مشکل بازار و نداشتن بازار خوب 
 • - توجه نکردن به رقبا 
 • - اجرای محصول با نقص های اولیه 
 • - روش سرمایه گذاری درست 
 • - فناوری آخرین مشکل یک کسب و کار و توضیحات تکمیلی از تجارب خود در کسب و کار های نو پا.


دوره های آموزش مجازی مرتبط با این دوره آموزشی: