ابر روند های کارآفرینی

دکتر امیر زرکش

استارتاپ و کارآفرینی

امتیاز 3.7 ازمجموع 19 نفر
رایگان ببینید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ابر روندهای کارآفرینی در صنایع پیشرفته

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • فرهنگ سازی شرکت های نوپا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • فناوری و موفقیت ها پیچیده اند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • خطرات شرکت های دانش بنیان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • تیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • رقبا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • اجرا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • سرمایه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • فناوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
رایگان ببینید!
1جلسه
28 دقیقه
463فراگیر

ابر روندهای کارآفرینی در صنایع پیشرفته

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • فرهنگ سازی شرکت های نوپا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • فناوری و موفقیت ها پیچیده اند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • خطرات شرکت های دانش بنیان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • تیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • رقبا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • اجرا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • سرمایه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • فناوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

سخنرانی دکتر امیر زرکش، موسس و مدیر شرکت Bluechip در ارتباط با ابر روندهای تجربی کارآفرینی در صنایع پیشرفته دکتر امیر زرکش در این سخنرانی به مباحث زیر پرداخته است: 

 • - فرهنگ سازی شرکت های نوپا 
 • - فناوری و موفقیت ها پیچیده اند 
 • - خطرات شرکت های دانش بنیان 
 • - دلایل مشکل اصلی و نداشتن تیم خوب 
 • - دلایل مشکل بازار و نداشتن بازار خوب 
 • - توجه نکردن به رقبا 
 • - اجرای محصول با نقص های اولیه 
 • - روش سرمایه گذاری درست 
 • - فناوری آخرین مشکل یک کسب و کار و توضیحات تکمیلی از تجارب خود در کسب و کار های نو پا.


دوره های آموزش مجازی مرتبط با این دوره آموزشی:

توضیحات

سخنرانی دکتر امیر زرکش، موسس و مدیر شرکت Bluechip در ارتباط با ابر روندهای تجربی کارآفرینی در صنایع پیشرفته دکتر امیر زرکش در این سخنرانی به مباحث زیر پرداخته است: 

 • - فرهنگ سازی شرکت های نوپا 
 • - فناوری و موفقیت ها پیچیده اند 
 • - خطرات شرکت های دانش بنیان 
 • - دلایل مشکل اصلی و نداشتن تیم خوب 
 • - دلایل مشکل بازار و نداشتن بازار خوب 
 • - توجه نکردن به رقبا 
 • - اجرای محصول با نقص های اولیه 
 • - روش سرمایه گذاری درست 
 • - فناوری آخرین مشکل یک کسب و کار و توضیحات تکمیلی از تجارب خود در کسب و کار های نو پا.


دوره های آموزش مجازی مرتبط با این دوره آموزشی: