50% تخفیف تابستانه هم‌آموز آغاز شد.
پیشنهاد هفته

طرح کسب و کار

Mike Figliuolo

استارتاپ و کارآفرینی

امتیاز 3.6 ازمجموع 17 نفر
425,000تومان
212,500تومان
50%
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

دوره آموزش مجازی طرح کسب و کار

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی درس طرح تجاری

  رایگان
  نمایش
 • استفاده از فایل های تمرینی

  رایگان
  نمایش
 • انواع نمونه های کسب و کار pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال نمودار طرح تجاری اپل و سامسونگ pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمودار آماده طرح تجاری pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال از یک طرح تجاری کامل pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

کسب و کار چیست؟

مشاهده محتوابستنB
 • چرا به طرح کسب و کار نیاز دارید؟

  رایگان
  نمایش
 • پیدا کردن مشکلی کسب و کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اندازه گیری بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محصول راه گشا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعیین مدل بازده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف علت برد شما در بازارها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شناخت بازار

مشاهده محتوابستنC
 • شناخت روندهای بازار

  رایگان
  نمایش
 • چطور از رقیبان پیشی بگیرید؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خطرات جانشینی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ورود به بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شناخت محصول

مشاهده محتوابستنD
 • مشخص کردن ارزش

  رایگان
  نمایش
 • تعریف نقاط تمایز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حفظ بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • توسعه محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحویل محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فروش محصول

مشاهده محتوابستنE
 • بازاریابی محصول

  رایگان
  نمایش
 • قیمت گذاری محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فروش محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پشتیبانی محصولات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اجرای عملیات

مشاهده محتوابستنF
 • تعیین تعداد افراد مورد نیاز

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت تولید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت عرضه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت کسب و کار

مشاهده محتوابستنG
 • هدایت سازمان

  رایگان
  نمایش
 • استخدام مشاور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جبران کمبود در هدایت سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اداره سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

پیش بینی مالی

مشاهده محتوابستنH
 • فرضیه مالی

  رایگان
  نمایش
 • پیش بینی مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • الزامات سرمایه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خطرات مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خروج از بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نتیجه گیری

مشاهده محتوابستنI
 • مشکلات طرح کسب و کار

  رایگان
  نمایش
 • قدم های بعدی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
425,000تومان
212,500تومان
50%
خرید دوره
9جلسه
1ساعت و22 دقیقه
232فراگیر

دوره آموزش مجازی طرح کسب و کار

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی درس طرح تجاری

  رایگان
  نمایش
 • استفاده از فایل های تمرینی

  رایگان
  نمایش
 • انواع نمونه های کسب و کار pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال نمودار طرح تجاری اپل و سامسونگ pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمودار آماده طرح تجاری pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال از یک طرح تجاری کامل pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

کسب و کار چیست؟

مشاهده محتوابستنB
 • چرا به طرح کسب و کار نیاز دارید؟

  رایگان
  نمایش
 • پیدا کردن مشکلی کسب و کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اندازه گیری بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محصول راه گشا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعیین مدل بازده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف علت برد شما در بازارها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شناخت بازار

مشاهده محتوابستنC
 • شناخت روندهای بازار

  رایگان
  نمایش
 • چطور از رقیبان پیشی بگیرید؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خطرات جانشینی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ورود به بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شناخت محصول

مشاهده محتوابستنD
 • مشخص کردن ارزش

  رایگان
  نمایش
 • تعریف نقاط تمایز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حفظ بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • توسعه محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحویل محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فروش محصول

مشاهده محتوابستنE
 • بازاریابی محصول

  رایگان
  نمایش
 • قیمت گذاری محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فروش محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پشتیبانی محصولات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اجرای عملیات

مشاهده محتوابستنF
 • تعیین تعداد افراد مورد نیاز

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت تولید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت عرضه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت کسب و کار

مشاهده محتوابستنG
 • هدایت سازمان

  رایگان
  نمایش
 • استخدام مشاور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جبران کمبود در هدایت سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اداره سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

پیش بینی مالی

مشاهده محتوابستنH
 • فرضیه مالی

  رایگان
  نمایش
 • پیش بینی مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • الزامات سرمایه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خطرات مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خروج از بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نتیجه گیری

مشاهده محتوابستنI
 • مشکلات طرح کسب و کار

  رایگان
  نمایش
 • قدم های بعدی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

معرفی دوره آموزشی آنلاین طرح کسب و کار :

 • به دنبال راه‌اندازی کسب و کار خود هستید؟
 • نمی دانید از کجا باید شروع کرد؟
 •  آیا در مورد خطراتی که ممکن است با راه اندازی کسب و کار شما را به زمین بزند نگران هستید؟

یک طرح کسب و کار راه حل عالی برای برنامه ریزی شروع کسب و کار شماست. در این آموزش Mike Figliuolo با سابقه ی راه اندازی 10 ها کسب و کار و نوشتن طرح کسب و کار برای آنها شما را در نوشتن طرح کسب و کار خود همراهی می کند.

در پایان این دوره یاد می گیرید:

 • - چطور تجارت (کسب و کار) مان را بنویسیم؟
 • - چطور بازار را بررسی کنیم؟
 • - چطور محصول‌مان را تعریف کنیم؟
 • - چطور محصول را به فروش برسانیم؟
 • - چطور طرح کسب و کار را اجرای کنیم؟
 • - چطور کسب و کارمان را مدیریت کنیم؟
 • - چطور پیش بینی مالی کنیم؟


مخاطبان دوره:

 • - تمام کسانی که قصد راه اندازی کسب و‌کار دارند.
 • - موسسان استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا.
 • - کسانی در شروع راه اندازی کسب و کار یا گسترش آن هستند.


پیش نیاز توصیه ای:

پیش از گذراندن این دوره، دوره های زیر را ببینید. 

- مبانی راه اندازی کسب و کار 


دوره های آموزش مجازی مرتبط با این دوره آموزشی:


دراین درس به این سوالات پاسخ می‌دهیم:

نقش یک طرح تجاری یا کسب و کار چیست؟
توضیحات

معرفی دوره آموزشی آنلاین طرح کسب و کار :

 • به دنبال راه‌اندازی کسب و کار خود هستید؟
 • نمی دانید از کجا باید شروع کرد؟
 •  آیا در مورد خطراتی که ممکن است با راه اندازی کسب و کار شما را به زمین بزند نگران هستید؟

یک طرح کسب و کار راه حل عالی برای برنامه ریزی شروع کسب و کار شماست. در این آموزش Mike Figliuolo با سابقه ی راه اندازی 10 ها کسب و کار و نوشتن طرح کسب و کار برای آنها شما را در نوشتن طرح کسب و کار خود همراهی می کند.

در پایان این دوره یاد می گیرید:

 • - چطور تجارت (کسب و کار) مان را بنویسیم؟
 • - چطور بازار را بررسی کنیم؟
 • - چطور محصول‌مان را تعریف کنیم؟
 • - چطور محصول را به فروش برسانیم؟
 • - چطور طرح کسب و کار را اجرای کنیم؟
 • - چطور کسب و کارمان را مدیریت کنیم؟
 • - چطور پیش بینی مالی کنیم؟


مخاطبان دوره:

 • - تمام کسانی که قصد راه اندازی کسب و‌کار دارند.
 • - موسسان استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا.
 • - کسانی در شروع راه اندازی کسب و کار یا گسترش آن هستند.


پیش نیاز توصیه ای:

پیش از گذراندن این دوره، دوره های زیر را ببینید. 

- مبانی راه اندازی کسب و کار 


دوره های آموزش مجازی مرتبط با این دوره آموزشی:


دراین درس به این سوالات پاسخ می‌دهیم:

نقش یک طرح تجاری یا کسب و کار چیست؟