نشست سختی کارهای سخت

انتشارات آریاناقلم

مدیریت استراتژیک

امتیاز 4.0 ازمجموع 40 نفر
رایگان ببینید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه و صحبت های مترجم سعید قدوسی نژاد

  رایگان
  نمایش
 • توضیحات ناصر غانم زاده از نویسنده و کتاب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • توضیحات جمعی از شرکت کنندگان در مورد کتاب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

نشست تخصصی و انتقال تجربه بخش اول

مشاهده محتوابستنB
 • شاهین طبری از تصمیمات سختش می گوید

  رایگان
  نمایش
 • علیرضا شیری از تصمیم کسب و کار جدیدش می گوید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • تصمیم سخت مجید حسینی نژاد برای اخراج کارمندان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

نشست تخصصی و انتقال تجربه بخش دوم

مشاهده محتوابستنC
 • مجید حسینی نژاد، داستانی از سختی کار

  رایگان
  نمایش
 • علیرضا شیری، داستان های سختی کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • مدیران موفق و تعادل کار و زندگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
رایگان ببینید!
3جلسه
1ساعت و58 دقیقه
793فراگیر

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه و صحبت های مترجم سعید قدوسی نژاد

  رایگان
  نمایش
 • توضیحات ناصر غانم زاده از نویسنده و کتاب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • توضیحات جمعی از شرکت کنندگان در مورد کتاب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

نشست تخصصی و انتقال تجربه بخش اول

مشاهده محتوابستنB
 • شاهین طبری از تصمیمات سختش می گوید

  رایگان
  نمایش
 • علیرضا شیری از تصمیم کسب و کار جدیدش می گوید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • تصمیم سخت مجید حسینی نژاد برای اخراج کارمندان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

نشست تخصصی و انتقال تجربه بخش دوم

مشاهده محتوابستنC
 • مجید حسینی نژاد، داستانی از سختی کار

  رایگان
  نمایش
 • علیرضا شیری، داستان های سختی کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • مدیران موفق و تعادل کار و زندگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

سخنرانی و انتقال تجربیات چندتن از مدیران کسب و کارهای نوپای موفق ایرانی به همراه معرفی کتاب سختی کارهای سخت نوشته: بن هاروویتز یکی از بزرگترین سرمایه گزاران سیلیکون ولی. شاهین طبری: موسس و رییس هیئت مدیره چارگون، علیرضا شیری: موسس و مدیر خانه توانگری طوبی، مجید حسینی نژاد: موسس و مدیرعامل علی بابا، ناصر غانم زاده: مدیر فینوا و سرمایه گذار، محمد نجفی: مدیر 20 تا 30 سالگی و مجری، سعید قدوسی نژاد: مترجم کتاب سختی کارهای سخت


پیش نیاز توصیه ای: 

برای استفاده بهتر از مطالب این نشست قبل از مشاهده، کتاب سختی کارهای سخت را تهیه و مقدمه آن را مطالعه کنید.

توضیحات

سخنرانی و انتقال تجربیات چندتن از مدیران کسب و کارهای نوپای موفق ایرانی به همراه معرفی کتاب سختی کارهای سخت نوشته: بن هاروویتز یکی از بزرگترین سرمایه گزاران سیلیکون ولی. شاهین طبری: موسس و رییس هیئت مدیره چارگون، علیرضا شیری: موسس و مدیر خانه توانگری طوبی، مجید حسینی نژاد: موسس و مدیرعامل علی بابا، ناصر غانم زاده: مدیر فینوا و سرمایه گذار، محمد نجفی: مدیر 20 تا 30 سالگی و مجری، سعید قدوسی نژاد: مترجم کتاب سختی کارهای سخت


پیش نیاز توصیه ای: 

برای استفاده بهتر از مطالب این نشست قبل از مشاهده، کتاب سختی کارهای سخت را تهیه و مقدمه آن را مطالعه کنید.