نشست سختی کارهای سخت

امتیاز 4.2 ازمجموع 25 نفر
گروه آریانا

مدیریت استراتژیک

سخنرانی و انتقال تجربیات چندتن از مدیران کسب و کارهای نوپای موفق ایرانی به همراه معرفی کتاب

شروع کنید!
شروع کنید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
3جلسه
2ساعت
364فراگیر

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه و صحبت های مترجم سعید قدوسی نژاد

  رایگان
  نمایش
 • توضیحات ناصر غانم زاده از نویسنده و کتاب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • توضیحات جمعی از شرکت کنندگان در مورد کتاب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

نشست تخصصی و انتقال تجربه بخش اول

مشاهده محتوابستنB
 • شاهین طبری از تصمیمات سختش می گوید

  رایگان
  نمایش
 • علیرضا شیری از تصمیم کسب و کار جدیدش می گوید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • تصمیم سخت مجید حسینی نژاد برای اخراج کارمندان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

نشست تخصصی و انتقال تجربه بخش دوم

مشاهده محتوابستنC
 • مجید حسینی نژاد، داستانی از سختی کار

  رایگان
  نمایش
 • علیرضا شیری، داستان های سختی کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • مدیران موفق و تعادل کار و زندگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
توضیحات دوره
معرفی:
سخنرانی و انتقال تجربیات چندتن از مدیران کسب و کارهای نوپای موفق ایرانی به همراه معرفی کتاب سختی کارهای سخت نوشته: بن هاروویتز یکی از بزرگترین سرمایه گزاران سیلیکون ولی. شاهین طبری: موسس و رییس هیئت مدیره چارگون علیرضا شیری: موسس و مدیر خانه توانگری طوبی مجید حسینی نژاد: موسس و مدیرعامل علی بابا ناصر غانم زاده: مدیر فینوا و سرمایه گذار محمد نجفی: مدیر 20 تا 30 سالگی و مجری سعید قدوسی نژاد: مترجم کتاب سختی کارهای سخت

پیش نیاز توصیه ای: 
برای استفاده بهتر از مطالب این نشست قبل از مشاهده، کتاب سختی کارهای سخت را تهیه و مقدمه آن را مطالعه کنید.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته مدیریت استراتژیک
بسته مدیریت استراتژیک
بسته مدیریت استراتژیک

بسته مدیریت استراتژیک

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه و صحبت های مترجم سعید قدوسی نژاد

  رایگان
  نمایش
 • توضیحات ناصر غانم زاده از نویسنده و کتاب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • توضیحات جمعی از شرکت کنندگان در مورد کتاب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

نشست تخصصی و انتقال تجربه بخش اول

مشاهده محتوابستنB
 • شاهین طبری از تصمیمات سختش می گوید

  رایگان
  نمایش
 • علیرضا شیری از تصمیم کسب و کار جدیدش می گوید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • تصمیم سخت مجید حسینی نژاد برای اخراج کارمندان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

نشست تخصصی و انتقال تجربه بخش دوم

مشاهده محتوابستنC
 • مجید حسینی نژاد، داستانی از سختی کار

  رایگان
  نمایش
 • علیرضا شیری، داستان های سختی کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • مدیران موفق و تعادل کار و زندگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

توضیحات دوره

معرفی:
سخنرانی و انتقال تجربیات چندتن از مدیران کسب و کارهای نوپای موفق ایرانی به همراه معرفی کتاب سختی کارهای سخت نوشته: بن هاروویتز یکی از بزرگترین سرمایه گزاران سیلیکون ولی. شاهین طبری: موسس و رییس هیئت مدیره چارگون علیرضا شیری: موسس و مدیر خانه توانگری طوبی مجید حسینی نژاد: موسس و مدیرعامل علی بابا ناصر غانم زاده: مدیر فینوا و سرمایه گذار محمد نجفی: مدیر 20 تا 30 سالگی و مجری سعید قدوسی نژاد: مترجم کتاب سختی کارهای سخت

پیش نیاز توصیه ای: 
برای استفاده بهتر از مطالب این نشست قبل از مشاهده، کتاب سختی کارهای سخت را تهیه و مقدمه آن را مطالعه کنید.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

استراتژی
مدیریت استراتژیک
نشست سختی کارهای سخت