نشست سختی کارهای سخت

امتیاز 4.2 ازمجموع 25 نفر
گروه آریانا

مدیریت استراتژیک

سخنرانی و انتقال تجربیات چندتن از مدیران کسب و کارهای نوپای موفق ایرانی به همراه معرفی کتاب

شروع کنید!
شروع کنید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
3جلسه
2ساعت
378فراگیر

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه و صحبت های مترجم سعید قدوسی نژاد

  رایگان
  نمایش
 • توضیحات ناصر غانم زاده از نویسنده و کتاب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • توضیحات جمعی از شرکت کنندگان در مورد کتاب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

نشست تخصصی و انتقال تجربه بخش اول

مشاهده محتوابستنB
 • شاهین طبری از تصمیمات سختش می گوید

  رایگان
  نمایش
 • علیرضا شیری از تصمیم کسب و کار جدیدش می گوید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • تصمیم سخت مجید حسینی نژاد برای اخراج کارمندان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

نشست تخصصی و انتقال تجربه بخش دوم

مشاهده محتوابستنC
 • مجید حسینی نژاد، داستانی از سختی کار

  رایگان
  نمایش
 • علیرضا شیری، داستان های سختی کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • مدیران موفق و تعادل کار و زندگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
توضیحات دوره
معرفی:
سخنرانی و انتقال تجربیات چندتن از مدیران کسب و کارهای نوپای موفق ایرانی به همراه معرفی کتاب سختی کارهای سخت نوشته: بن هاروویتز یکی از بزرگترین سرمایه گزاران سیلیکون ولی. شاهین طبری: موسس و رییس هیئت مدیره چارگون علیرضا شیری: موسس و مدیر خانه توانگری طوبی مجید حسینی نژاد: موسس و مدیرعامل علی بابا ناصر غانم زاده: مدیر فینوا و سرمایه گذار محمد نجفی: مدیر 20 تا 30 سالگی و مجری سعید قدوسی نژاد: مترجم کتاب سختی کارهای سخت

پیش نیاز توصیه ای: 
برای استفاده بهتر از مطالب این نشست قبل از مشاهده، کتاب سختی کارهای سخت را تهیه و مقدمه آن را مطالعه کنید.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه و صحبت های مترجم سعید قدوسی نژاد

  رایگان
  نمایش
 • توضیحات ناصر غانم زاده از نویسنده و کتاب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • توضیحات جمعی از شرکت کنندگان در مورد کتاب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

نشست تخصصی و انتقال تجربه بخش اول

مشاهده محتوابستنB
 • شاهین طبری از تصمیمات سختش می گوید

  رایگان
  نمایش
 • علیرضا شیری از تصمیم کسب و کار جدیدش می گوید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • تصمیم سخت مجید حسینی نژاد برای اخراج کارمندان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

نشست تخصصی و انتقال تجربه بخش دوم

مشاهده محتوابستنC
 • مجید حسینی نژاد، داستانی از سختی کار

  رایگان
  نمایش
 • علیرضا شیری، داستان های سختی کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • مدیران موفق و تعادل کار و زندگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

توضیحات دوره

معرفی:
سخنرانی و انتقال تجربیات چندتن از مدیران کسب و کارهای نوپای موفق ایرانی به همراه معرفی کتاب سختی کارهای سخت نوشته: بن هاروویتز یکی از بزرگترین سرمایه گزاران سیلیکون ولی. شاهین طبری: موسس و رییس هیئت مدیره چارگون علیرضا شیری: موسس و مدیر خانه توانگری طوبی مجید حسینی نژاد: موسس و مدیرعامل علی بابا ناصر غانم زاده: مدیر فینوا و سرمایه گذار محمد نجفی: مدیر 20 تا 30 سالگی و مجری سعید قدوسی نژاد: مترجم کتاب سختی کارهای سخت

پیش نیاز توصیه ای: 
برای استفاده بهتر از مطالب این نشست قبل از مشاهده، کتاب سختی کارهای سخت را تهیه و مقدمه آن را مطالعه کنید.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

استراتژی
مدیریت استراتژیک
نشست سختی کارهای سخت