مذاکره استراتژیک

امتیاز 4.5 ازمجموع 6 نفر

یادگیری مهارت های مذاکره به شما برای رسیدن به آنچه که می خواهید و در عین حال ایجاد روابط بهتر با همکاران,کارفرمایان,شرکای کسب و کار و تهیه کنندگان; کمک می کند.در این دوره, مشاور رهبری و مربی مایک فیگیلیو , ابزار و مهارت های مذاکره ای ساده و موثر را با شما درمیان می گذارد.

13,000تومان
خرید دوره
13,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
5جلسه
2ساعت
77فراگیر

بررسی وضعیت

مشاهده محتوابستنA
 • خوشامد

  رایگان
  نمایش
 • درک روابط

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انتخاب یک استایل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • در نظر گرفتن احساسات و عدالت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جمع آوری داده

مشاهده محتوابستنB
 • تعیین مفاد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • درک افراد و جایگاه آن ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • درک ساختار معامله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انجام معامله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

انجام معامله

مشاهده محتوابستنC
 • تعیین هدف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ترتیب در معامله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تکنیک های مذاکره

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

اندازه گیری و تعدیل

مشاهده محتوابستنD
 • بررسی اتفاقات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تغییر رویکرد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تنظیم معاملات آینده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

نتیجه گیری

مشاهده محتوابستنE
 • جلوگیری از مشکلات رایج

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مراحل بعدی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
یادگیری مهارت های مذاکره به شما برای رسیدن به آنچه که می خواهید و در عین حال ایجاد روابط بهتر با همکاران,کارفرمایان,شرکای کسب و کار و تهیه کنندگان; کمک می کند.در این دوره, مشاور رهبری و مربی مایک فیگیلیو , ابزار و مهارت های مذاکره ای ساده و موثر را با شما درمیان می گذارد.او به چهار مرحله اصلی چرخه ی مذاکره می پردازد و چگونگی ارزیابی وضعیتتان,جمع آوری اطلاعات ,معامله و مذاکره کردن و همچنین ارزیابی و یادگیری تجربیات را توضیح می دهد و همینطور دام های متداول مذاکره رو توضیح می دهد و به شما آموزش می دهد که چه کار می توانید انجام دهید تا از آنها دوری کنید. وب سایت https://baladshow.com

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته مدیریت استراتژیک

بررسی وضعیت

مشاهده محتوابستنA
 • خوشامد

  رایگان
  نمایش
 • درک روابط

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انتخاب یک استایل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • در نظر گرفتن احساسات و عدالت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جمع آوری داده

مشاهده محتوابستنB
 • تعیین مفاد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • درک افراد و جایگاه آن ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • درک ساختار معامله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انجام معامله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

انجام معامله

مشاهده محتوابستنC
 • تعیین هدف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ترتیب در معامله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تکنیک های مذاکره

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

اندازه گیری و تعدیل

مشاهده محتوابستنD
 • بررسی اتفاقات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تغییر رویکرد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تنظیم معاملات آینده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

نتیجه گیری

مشاهده محتوابستنE
 • جلوگیری از مشکلات رایج

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مراحل بعدی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

یادگیری مهارت های مذاکره به شما برای رسیدن به آنچه که می خواهید و در عین حال ایجاد روابط بهتر با همکاران,کارفرمایان,شرکای کسب و کار و تهیه کنندگان; کمک می کند.در این دوره, مشاور رهبری و مربی مایک فیگیلیو , ابزار و مهارت های مذاکره ای ساده و موثر را با شما درمیان می گذارد.او به چهار مرحله اصلی چرخه ی مذاکره می پردازد و چگونگی ارزیابی وضعیتتان,جمع آوری اطلاعات ,معامله و مذاکره کردن و همچنین ارزیابی و یادگیری تجربیات را توضیح می دهد و همینطور دام های متداول مذاکره رو توضیح می دهد و به شما آموزش می دهد که چه کار می توانید انجام دهید تا از آنها دوری کنید. وب سایت https://baladshow.com

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مدیریت استراتژیک
مهارت های مذاکره
مذاکره استراتژیک