مذاکره استراتژیک

امتیاز 4.5 ازمجموع 6 نفر

یادگیری مهارت های مذاکره به شما برای رسیدن به آنچه که می خواهید و در عین حال ایجاد روابط بهتر با همکاران,کارفرمایان,شرکای کسب و کار و تهیه کنندگان; کمک می کند.در این دوره, مشاور رهبری و مربی مایک فیگیلیو , ابزار و مهارت های مذاکره ای ساده و موثر را با شما درمیان می گذارد.

18,000تومان
خرید دوره
18,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
5جلسه
2ساعت
80فراگیر

بررسی وضعیت

مشاهده محتوابستنA
 • خوشامد

  رایگان
  نمایش
 • درک روابط

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انتخاب یک استایل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • در نظر گرفتن احساسات و عدالت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جمع آوری داده

مشاهده محتوابستنB
 • تعیین مفاد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • درک افراد و جایگاه آن ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • درک ساختار معامله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انجام معامله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

انجام معامله

مشاهده محتوابستنC
 • تعیین هدف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ترتیب در معامله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تکنیک های مذاکره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

اندازه گیری و تعدیل

مشاهده محتوابستنD
 • بررسی اتفاقات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تغییر رویکرد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تنظیم معاملات آینده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

نتیجه گیری

مشاهده محتوابستنE
 • جلوگیری از مشکلات رایج

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مراحل بعدی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
یادگیری مهارت های مذاکره به شما برای رسیدن به آنچه که می خواهید و در عین حال ایجاد روابط بهتر با همکاران,کارفرمایان,شرکای کسب و کار و تهیه کنندگان; کمک می کند.در این دوره, مشاور رهبری و مربی مایک فیگیلیو , ابزار و مهارت های مذاکره ای ساده و موثر را با شما درمیان می گذارد.او به چهار مرحله اصلی چرخه ی مذاکره می پردازد و چگونگی ارزیابی وضعیتتان,جمع آوری اطلاعات ,معامله و مذاکره کردن و همچنین ارزیابی و یادگیری تجربیات را توضیح می دهد و همینطور دام های متداول مذاکره رو توضیح می دهد و به شما آموزش می دهد که چه کار می توانید انجام دهید تا از آنها دوری کنید. وب سایت https://baladshow.com

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته مدیریت استراتژیک
بسته مدیریت استراتژیک
بسته مدیریت استراتژیک

بسته مدیریت استراتژیک

بررسی وضعیت

مشاهده محتوابستنA
 • خوشامد

  رایگان
  نمایش
 • درک روابط

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انتخاب یک استایل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • در نظر گرفتن احساسات و عدالت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جمع آوری داده

مشاهده محتوابستنB
 • تعیین مفاد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • درک افراد و جایگاه آن ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • درک ساختار معامله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انجام معامله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

انجام معامله

مشاهده محتوابستنC
 • تعیین هدف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ترتیب در معامله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تکنیک های مذاکره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

اندازه گیری و تعدیل

مشاهده محتوابستنD
 • بررسی اتفاقات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تغییر رویکرد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تنظیم معاملات آینده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

نتیجه گیری

مشاهده محتوابستنE
 • جلوگیری از مشکلات رایج

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مراحل بعدی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

یادگیری مهارت های مذاکره به شما برای رسیدن به آنچه که می خواهید و در عین حال ایجاد روابط بهتر با همکاران,کارفرمایان,شرکای کسب و کار و تهیه کنندگان; کمک می کند.در این دوره, مشاور رهبری و مربی مایک فیگیلیو , ابزار و مهارت های مذاکره ای ساده و موثر را با شما درمیان می گذارد.او به چهار مرحله اصلی چرخه ی مذاکره می پردازد و چگونگی ارزیابی وضعیتتان,جمع آوری اطلاعات ,معامله و مذاکره کردن و همچنین ارزیابی و یادگیری تجربیات را توضیح می دهد و همینطور دام های متداول مذاکره رو توضیح می دهد و به شما آموزش می دهد که چه کار می توانید انجام دهید تا از آنها دوری کنید. وب سایت https://baladshow.com

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مدیریت استراتژیک
مهارت های مذاکره
مذاکره استراتژیک