ایجاد انگیزه و تعهد در کارمندان

Dr. Todd Dewett

مدیریت منابع انسانی

امتیاز 4.5 ازمجموع 158 نفر
345,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

شناسایی تیم

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی

  رایگان
  نمایش
 • ارزیابی تعهد کارمندان

  رایگان
  نمایش
 • سه اصل برای تیم های با انگیزه و متعهد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چه چیز کارمندان را متعهد و مشتاق می کند؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • علایم خطر گروه شما عدم تعهد است

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ایجاد روابط

مشاهده محتوابستنB
 • درک هوش هیجانی

  رایگان
  نمایش
 • عدالت سازمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اعلام موفقیت های گروه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اعتماد سازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استقلال دادن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آشکار کردن نیروی مثبت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرهنگ قوی خلق کنید

مشاهده محتوابستنC
 • فرهنگ شفاف ایجاد کنید

  رایگان
  نمایش
 • ایجاد انگیزه درونی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اصولی بی چون و چرا پیدا کنید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • توسعه مسئولیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • طراحی رفتار مطلوب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعهد دوباره با ایجاد گروه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استفاده از انگیزه مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استفاده از انگیزه غیر مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

پیشنهاد موقعیت

مشاهده محتوابستنD
 • تعلیم و تربیت تیم

  رایگان
  نمایش
 • توسعه مسیرهای شغلی برای کارکنان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • توسعه و بررسی اهداف بزرگ و جسورانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آموزش برای تاثیر بیشتر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شناسایی عیوب چالشهای متداول

مشاهده محتوابستنE
 • مراحل بیشتر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • افراد ماهرتان را دوباره آموزش دهید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کار با کارکنان غیر متعهد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
345,000تومان
خرید دوره
5جلسه
1ساعت و58 دقیقه
1348فراگیر

شناسایی تیم

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی

  رایگان
  نمایش
 • ارزیابی تعهد کارمندان

  رایگان
  نمایش
 • سه اصل برای تیم های با انگیزه و متعهد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چه چیز کارمندان را متعهد و مشتاق می کند؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • علایم خطر گروه شما عدم تعهد است

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ایجاد روابط

مشاهده محتوابستنB
 • درک هوش هیجانی

  رایگان
  نمایش
 • عدالت سازمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اعلام موفقیت های گروه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اعتماد سازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استقلال دادن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آشکار کردن نیروی مثبت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرهنگ قوی خلق کنید

مشاهده محتوابستنC
 • فرهنگ شفاف ایجاد کنید

  رایگان
  نمایش
 • ایجاد انگیزه درونی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اصولی بی چون و چرا پیدا کنید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • توسعه مسئولیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • طراحی رفتار مطلوب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعهد دوباره با ایجاد گروه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استفاده از انگیزه مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استفاده از انگیزه غیر مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

پیشنهاد موقعیت

مشاهده محتوابستنD
 • تعلیم و تربیت تیم

  رایگان
  نمایش
 • توسعه مسیرهای شغلی برای کارکنان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • توسعه و بررسی اهداف بزرگ و جسورانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آموزش برای تاثیر بیشتر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شناسایی عیوب چالشهای متداول

مشاهده محتوابستنE
 • مراحل بیشتر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • افراد ماهرتان را دوباره آموزش دهید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کار با کارکنان غیر متعهد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

اینکه در فضای کسب‌وکار بتوان تشخیص داد بسته به هر فردی، چه عواملی می‌تواند منجر به ایجاد انگیزه و افزایش تعهد در کارکنان شود، خیالِ یک مدیر را تا حدود زیادی برای حداکثر کردن عملکرد موثر کارکنان راحت می‌کند.

مخاطبان این دوره کارفرمایان و مدیرانی هستند که دغدغه این را دارند تا از طریق ایجاد انگیزه در کارکنان‌شان، در کار خود پیشرفت را بیش از قبل تجربه کنند؛

زمانیکه کارمندان انگیزه کافی برای انجام کارهایشان داشته باشند، دستیابی بر هر هدفی میسر خواهد شد.

دوره های آموزش مجازی مرتبط با این دوره: 

دوره آموزشی تست های منابع انسانی Holland و Disc 

دوره آموزشی اصول مصاحبه استخدامی 

دوره آموزشی با کارکنان تازه وارد چه کنیم؟ 

در دوره آموزشی ایجاد انگیزه و تعهد در کارکنان می آموزیم که: 

کارمندان خوب چه ویژگی های دارند؟ مراحل ایجاد انگیزه در کارکنان: تعیین انتظارات، پیش بینی وضعیت، بنچمارک کردن benchmark، پیگیری و اقدام کردن 

ارکان تعهد کارکنان چیست؟ ارتباط قوی بین پرسنل، اعتماد بین اعضای سازمان، عدالت سازمانی و اختیار در وظایف

چطور یک فرهنگ سازمانی قوی بسازیم: مدل رفتاری مدیران سازمانی، شفافیت در کار، پاداش برای عملکرد بالا

نشانه های عدم تعهد یا تعهد پایین در سازمان: ورود و خروج زیاد از سازمان، بالا رفتن میزان غیبت مثل دیر آمدن یا زود رفتن، بالا رفتن شکایت کارکنان، عدم تمایل به یادگیری در کارکنان، مشکل در پرورش استعداد، از میان رفتن اعتماد 

پیشگیری همیشه بهتر از درمان است

تاثیر هوش هیجانی و رفتار سازمانی و تعهد و انگیزش ارکان هوش هیجانی چیست؟ 

خود آگاهی، درک درست هیجانات، خود کنترلی و استفاده از هیجانات مثبت

توضیحات

اینکه در فضای کسب‌وکار بتوان تشخیص داد بسته به هر فردی، چه عواملی می‌تواند منجر به ایجاد انگیزه و افزایش تعهد در کارکنان شود، خیالِ یک مدیر را تا حدود زیادی برای حداکثر کردن عملکرد موثر کارکنان راحت می‌کند.

مخاطبان این دوره کارفرمایان و مدیرانی هستند که دغدغه این را دارند تا از طریق ایجاد انگیزه در کارکنان‌شان، در کار خود پیشرفت را بیش از قبل تجربه کنند؛

زمانیکه کارمندان انگیزه کافی برای انجام کارهایشان داشته باشند، دستیابی بر هر هدفی میسر خواهد شد.

دوره های آموزش مجازی مرتبط با این دوره: 

دوره آموزشی تست های منابع انسانی Holland و Disc 

دوره آموزشی اصول مصاحبه استخدامی 

دوره آموزشی با کارکنان تازه وارد چه کنیم؟ 

در دوره آموزشی ایجاد انگیزه و تعهد در کارکنان می آموزیم که: 

کارمندان خوب چه ویژگی های دارند؟ مراحل ایجاد انگیزه در کارکنان: تعیین انتظارات، پیش بینی وضعیت، بنچمارک کردن benchmark، پیگیری و اقدام کردن 

ارکان تعهد کارکنان چیست؟ ارتباط قوی بین پرسنل، اعتماد بین اعضای سازمان، عدالت سازمانی و اختیار در وظایف

چطور یک فرهنگ سازمانی قوی بسازیم: مدل رفتاری مدیران سازمانی، شفافیت در کار، پاداش برای عملکرد بالا

نشانه های عدم تعهد یا تعهد پایین در سازمان: ورود و خروج زیاد از سازمان، بالا رفتن میزان غیبت مثل دیر آمدن یا زود رفتن، بالا رفتن شکایت کارکنان، عدم تمایل به یادگیری در کارکنان، مشکل در پرورش استعداد، از میان رفتن اعتماد 

پیشگیری همیشه بهتر از درمان است

تاثیر هوش هیجانی و رفتار سازمانی و تعهد و انگیزش ارکان هوش هیجانی چیست؟ 

خود آگاهی، درک درست هیجانات، خود کنترلی و استفاده از هیجانات مثبت