50 درصد تخفیف دوره های مدیریت پروژه هم‌آموز

آموزش رزومه نویسی

مهندس شهرام کریمی

توسعه مهارت‌های فردی

امتیاز 3.8 ازمجموع 12 نفر
315,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

چرا باید رزومه داشته باشم؟

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه رزومه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند استخدام در شرکت ها

  رایگان
  نمایش
 • کانال های کاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی آگهی های استخدام

  رایگان
  نمایش
 • انواع رزومه و دلایل تدوین آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خطاهای ادراکی در استخدام

  رایگان
  نمایش
 • دلایل سوگیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکات جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خود آزمایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

چطور بنویسم آنچه که هستم؟

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه نوشتن رزومه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سرفصل های رزومه نویسی

  رایگان
  نمایش
 • نکات مهم در رزومه نویسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکات مهم در ارسال رزومه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکات جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خود آزمایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

چرا مورد مصاحبه قرار می گیریم؟

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اصول مصاحبه

  رایگان
  نمایش
 • انواع مصاحبه استخدام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مراحل مصاحبه جذب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نتایجی تیم مصاحبه کننده

  رایگان
  نمایش
 • مصاحبه در دنیای واقعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکات جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خودآزمایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فوت و فن های آمادگی برای مصاحبه

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه قبل از مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چگونه در جلسه مصاحبه حاضر شویم؟

  رایگان
  نمایش
 • تغذیه مناسب قبل از انجام مصاحبه

  رایگان
  نمایش
 • مطالعه قبل از مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تقویت اعتماد به نفس و مدیریت استرس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکات جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خود آزمایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اگر من مصاحبه گر بودم ...

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه انواع مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معیارهای ارزیابی

  رایگان
  نمایش
 • انواع مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع رویکرد مصاحبه کنندگان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکات جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

با فضای مصاحبه دوست شویم

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه جلسه مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فضای جلسه مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چگونه خود را معرفی کنیم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خطای اولین برخورد

  رایگان
  نمایش
 • کنترل استرس

  رایگان
  نمایش
 • ارزیابی مصاحبه شونده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع سوالات مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پاسخ دادن به سوال ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمونه سوال های مصاحبه عمومی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکات جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سلام من خانم / آقای ... هستم

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه جلسه هفتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمونه رزومه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چه بگویم و چه بپرسم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جلب اعتماد تیم مصاحبه کننده

  رایگان
  نمایش
 • چگونه به سوال ها پاسخ دهم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش برخورد با مصاحبه کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زبان بدن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 7 تکنیک در زبان بدن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مذاکره درباره حقوق

  رایگان
  نمایش
 • آزمون های روانشناسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمونه مصاحبه خوب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمونه مصاحبه بد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکات جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خودآزمایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
315,000تومان
خرید دوره
7جلسه
2ساعت و 49 دقیقه
802فراگیر

چرا باید رزومه داشته باشم؟

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه رزومه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند استخدام در شرکت ها

  رایگان
  نمایش
 • کانال های کاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی آگهی های استخدام

  رایگان
  نمایش
 • انواع رزومه و دلایل تدوین آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خطاهای ادراکی در استخدام

  رایگان
  نمایش
 • دلایل سوگیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکات جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خود آزمایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

چطور بنویسم آنچه که هستم؟

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه نوشتن رزومه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سرفصل های رزومه نویسی

  رایگان
  نمایش
 • نکات مهم در رزومه نویسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکات مهم در ارسال رزومه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکات جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خود آزمایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

چرا مورد مصاحبه قرار می گیریم؟

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اصول مصاحبه

  رایگان
  نمایش
 • انواع مصاحبه استخدام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مراحل مصاحبه جذب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نتایجی تیم مصاحبه کننده

  رایگان
  نمایش
 • مصاحبه در دنیای واقعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکات جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خودآزمایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فوت و فن های آمادگی برای مصاحبه

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه قبل از مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چگونه در جلسه مصاحبه حاضر شویم؟

  رایگان
  نمایش
 • تغذیه مناسب قبل از انجام مصاحبه

  رایگان
  نمایش
 • مطالعه قبل از مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تقویت اعتماد به نفس و مدیریت استرس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکات جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خود آزمایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اگر من مصاحبه گر بودم ...

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه انواع مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معیارهای ارزیابی

  رایگان
  نمایش
 • انواع مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع رویکرد مصاحبه کنندگان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکات جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

با فضای مصاحبه دوست شویم

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه جلسه مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فضای جلسه مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چگونه خود را معرفی کنیم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خطای اولین برخورد

  رایگان
  نمایش
 • کنترل استرس

  رایگان
  نمایش
 • ارزیابی مصاحبه شونده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع سوالات مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پاسخ دادن به سوال ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمونه سوال های مصاحبه عمومی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکات جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سلام من خانم / آقای ... هستم

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه جلسه هفتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمونه رزومه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چه بگویم و چه بپرسم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جلب اعتماد تیم مصاحبه کننده

  رایگان
  نمایش
 • چگونه به سوال ها پاسخ دهم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش برخورد با مصاحبه کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زبان بدن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 7 تکنیک در زبان بدن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مذاکره درباره حقوق

  رایگان
  نمایش
 • آزمون های روانشناسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمونه مصاحبه خوب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمونه مصاحبه بد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکات جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خودآزمایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

برخلاف تصور و رفتار اغلب ما در نوشتن رزومه های سرسری و ارسال بی هدف آنها و بدتر از آن شرکت در مصاحبه های استخدامی بدون هیچ آمادگی، رزومه نویسی اصول و بایدها و نبایدهای خاص خود را دارد، و برای موفقیت در یک مصاحبه شغلی هم نیاز به کسب آمادگی و مهارت هست. افرادی که تازه فارغ التحصیل شده اند و یا افرادی که به دنبال فرصت های کاری بهتر هستند، با شرکت در این دوره یاد می گیرند رزومه تاثیرگذار برای خود بنویسند و با آمادگی بیشتری در مصاحبه های شغلی شرکت کنند و فرصت های کاری بهتری برای خود خلق کنند.

آنچه در این دوره آموزشی می آموزیم:

 1. باید و نبایدها در زومه
 2. انواع شرکت ها ار دیدگاه منابع انسانی
 3. کانال های استخدام
 4. معرفی سایت های داخلی کاریابی
 5. چرا شرکت های معتبر از نام خود در آگهی های استخدامی استفاده نمی کنند؟
 6. انواع روزمه و فلسفه وجودی آن
 7. چگونگی جذب و استخدام در شرکت های خارجی و روزمه نویسی برای آنها
 8. بررسی رزومه های خارجی همچون کشور آمریکا انگلیس آلمان
 9. چگونگی استفاده از کلمات کلیدی در رزومه
 10. قبل تر مصاحبه چه مراحلی را باید طی کنیم؟
 11. چگونه مصاحبه کننده را تحت تاثیر قرار دهیم؟
 12. زبان بدن در مصاحبه

آیا باید از عکس در رزومه استفاده کرد؟

سایت های کاریابی خارجی

انواع خطاها در فرایند استخدام

 • اثر هاله ای halo effect
 • اثر متقابل contarst effect
 • خطای تعمیم بخشیدن (قالب اندیشی stereotyping)
 • خطای اثر اولین برخورد prime effect
 • سوگیری biased
 • خطای گذشته نگری
 • آفت دانستن curse of knowledge
 • خطای پیش فرض

رزومه از چه بخش های تشکیل شده است؟

نکته های اصلی در یک روزمه چیست؟

چه چیزهای نباید در روزمه ذکر شود؟

آیا باید رزومه را امضا کرد؟

مدیریت استرس در جلسه مصاحبه

انواع مصاحبه:

 • مصاحبه استخدامی
 • مصاحبه ارزیابی
 • مصاحبه برای مشاوره
 • مصاحبه خداحافظی

انواع مصاحبه استخدامی و اهداف آنها :

 1. مصاحبه تلفنی
 2. مصاحبه حضوری
 3. مصاحبه فردی
 4. مصاحبه تیمی
 5. مصاحبه رفتاری
 6. مصاحبه مورد کاوی
 7. مصاحبه استرسی

مصاحبه چه مراحلی دارد؟

مدل شایستگی

مدل های مختلف مصاحبه بر اساس سابقه کار مصاحبه شونده

تعداد جلسات مصاحبه چه تعداد است؟

چگونه سر جلسه مصاحبه خود را معرفی کنیم؟

نمونه سوالات مصاحبه 

چگونه اعتماد مصاحبه کننده را بدست بیاوریم؟

انواع آزمون های شخصیت در مصاحبه

 • تست هوش IQ
 • آزمون MBTI
 • تست NEO
 • آزمون MMPI
 • تست DISC
 • تست هوش هیجانی EQ

توضیحات

برخلاف تصور و رفتار اغلب ما در نوشتن رزومه های سرسری و ارسال بی هدف آنها و بدتر از آن شرکت در مصاحبه های استخدامی بدون هیچ آمادگی، رزومه نویسی اصول و بایدها و نبایدهای خاص خود را دارد، و برای موفقیت در یک مصاحبه شغلی هم نیاز به کسب آمادگی و مهارت هست. افرادی که تازه فارغ التحصیل شده اند و یا افرادی که به دنبال فرصت های کاری بهتر هستند، با شرکت در این دوره یاد می گیرند رزومه تاثیرگذار برای خود بنویسند و با آمادگی بیشتری در مصاحبه های شغلی شرکت کنند و فرصت های کاری بهتری برای خود خلق کنند.

آنچه در این دوره آموزشی می آموزیم:

 1. باید و نبایدها در زومه
 2. انواع شرکت ها ار دیدگاه منابع انسانی
 3. کانال های استخدام
 4. معرفی سایت های داخلی کاریابی
 5. چرا شرکت های معتبر از نام خود در آگهی های استخدامی استفاده نمی کنند؟
 6. انواع روزمه و فلسفه وجودی آن
 7. چگونگی جذب و استخدام در شرکت های خارجی و روزمه نویسی برای آنها
 8. بررسی رزومه های خارجی همچون کشور آمریکا انگلیس آلمان
 9. چگونگی استفاده از کلمات کلیدی در رزومه
 10. قبل تر مصاحبه چه مراحلی را باید طی کنیم؟
 11. چگونه مصاحبه کننده را تحت تاثیر قرار دهیم؟
 12. زبان بدن در مصاحبه

آیا باید از عکس در رزومه استفاده کرد؟

سایت های کاریابی خارجی

انواع خطاها در فرایند استخدام

 • اثر هاله ای halo effect
 • اثر متقابل contarst effect
 • خطای تعمیم بخشیدن (قالب اندیشی stereotyping)
 • خطای اثر اولین برخورد prime effect
 • سوگیری biased
 • خطای گذشته نگری
 • آفت دانستن curse of knowledge
 • خطای پیش فرض

رزومه از چه بخش های تشکیل شده است؟

نکته های اصلی در یک روزمه چیست؟

چه چیزهای نباید در روزمه ذکر شود؟

آیا باید رزومه را امضا کرد؟

مدیریت استرس در جلسه مصاحبه

انواع مصاحبه:

 • مصاحبه استخدامی
 • مصاحبه ارزیابی
 • مصاحبه برای مشاوره
 • مصاحبه خداحافظی

انواع مصاحبه استخدامی و اهداف آنها :

 1. مصاحبه تلفنی
 2. مصاحبه حضوری
 3. مصاحبه فردی
 4. مصاحبه تیمی
 5. مصاحبه رفتاری
 6. مصاحبه مورد کاوی
 7. مصاحبه استرسی

مصاحبه چه مراحلی دارد؟

مدل شایستگی

مدل های مختلف مصاحبه بر اساس سابقه کار مصاحبه شونده

تعداد جلسات مصاحبه چه تعداد است؟

چگونه سر جلسه مصاحبه خود را معرفی کنیم؟

نمونه سوالات مصاحبه 

چگونه اعتماد مصاحبه کننده را بدست بیاوریم؟

انواع آزمون های شخصیت در مصاحبه

 • تست هوش IQ
 • آزمون MBTI
 • تست NEO
 • آزمون MMPI
 • تست DISC
 • تست هوش هیجانی EQ

بسته های آموزشی مرتبط

بسته ارتقاء توانمندی شغلی
بسته ارتقاء توانمندی شغلی
بسته ارتقاء توانمندی شغلی

بسته ارتقاء توانمندی شغلی