رزومه نویسی

امتیاز 3.8 ازمجموع 9 نفر
مهندس شهرام کریمی

مهارت های فردی

برخلاف تصور و رفتار اغلب ما در نوشتن رزومه های سرسری و ارسال بی هدف آنها و بدتر از آن شرکت در مصاحبه های استخدامی بدون هیچ آمادگی، رزومه نویسی اصول و بایدها و نبایدهای خاص خود را دارد، و برای موفقیت در یک مصاحبه شغلی هم نیاز به کسب آمادگی و مهارت هست.

49,000تومان
خرید دوره
49,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
7جلسه
4ساعت
745فراگیر

چرا باید رزومه داشته باشم

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه جلسه اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند استخدام در شرکت ها

  رایگان
  نمایش
 • کانال های کاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی آگهی های استخدام

  رایگان
  نمایش
 • انواع رزومه و دلایل تدوین آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خطاهای برداشتی و ادراکی

  رایگان
  نمایش
 • دلایل سوگیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکات جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خود آزمایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

چطور بنویسم آنچه که هستم؟

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه جلسه دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سرفصل های رزومه

  رایگان
  نمایش
 • نکات مهم در رزومه نویسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکات مهم در ارسال رزومه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکات جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خود آزمایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

چرا مورد مصاحبه قرار می گیریم؟

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه جلسه سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مقدمه ای بر اصول مصاحبه

  رایگان
  نمایش
 • انواع مصاحبه استخدام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مراحل مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نتایجی که باید تیم مصاحبه کننده به آن برسند

  رایگان
  نمایش
 • مصاحبه در دنیای واقعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکات جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خودآزمایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

فوت و فن های آمادگی برای مصاحبه

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه جلسه چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چگونه در جلسه مصاحبه حاضر شویم؟

  رایگان
  نمایش
 • تغذیه مناسب قبل از انجام مصاحبه

  رایگان
  نمایش
 • مطالعه قبل از مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تقویت اعتماد به نفس و مدیریت استرس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکات جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خود آزمایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

اگر من مصاحبه گر بودم ...

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه جلسه پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • معیارهای ارزیابی مصاحبه کننده

  رایگان
  نمایش
 • انواع مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع رویکرد مصاحبه کنندگان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکات جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

با فضای مصاحبه دوست شویم

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه جلسه ششم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فضای جلسه مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چگونه خود را معرفی کنیم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خطای اولین برخورد

  رایگان
  نمایش
 • کنترل استرس

  رایگان
  نمایش
 • ارزیابی مصاحبه شونده بر مبنای شغل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع سوال های مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکات مهم در پاسخ دادن به سوال ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نمونه سوال های مصاحبه عمومی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکات جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

سلام من خانم / آقای ... هستم

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه جلسه هفتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نمونه رزومه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چه بگویم و چه بپرسم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جلب اعتماد تیم مصاحبه کننده

  رایگان
  نمایش
 • چگونه به سوال ها پاسخ دهم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش برخورد با مصاحبه کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • زبان حرکات بدن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • هفت تکنیک زیان حرکات بدن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مذاکره در مورد حقوق

  رایگان
  نمایش
 • آزمون های شخصیت و رفتار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نمونه مصاحبه 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نمونه مصاحبه 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکات جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خودآزمایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
برخلاف تصور و رفتار اغلب ما در نوشتن رزومه های سرسری و ارسال بی هدف آنها و بدتر از آن شرکت در مصاحبه های استخدامی بدون هیچ آمادگی، رزومه نویسی اصول و بایدها و نبایدهای خاص خود را دارد، و برای موفقیت در یک مصاحبه شغلی هم نیاز به کسب آمادگی و مهارت هست. افرادی که تازه فارغ التحصیل شده اند و یا افرادی که به دنبال فرصت های کاری بهتر هستند، با شرکت در این دوره یاد می گیرند رزومه تاثیرگذار برای خود بنویسند و با آمادگی بیشتری در مصاحبه های شغلی شرکت کنند و فرصت های کاری بهتری برای خود خلق کنند.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

چرا باید رزومه داشته باشم

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه جلسه اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند استخدام در شرکت ها

  رایگان
  نمایش
 • کانال های کاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی آگهی های استخدام

  رایگان
  نمایش
 • انواع رزومه و دلایل تدوین آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خطاهای برداشتی و ادراکی

  رایگان
  نمایش
 • دلایل سوگیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکات جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خود آزمایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

چطور بنویسم آنچه که هستم؟

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه جلسه دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سرفصل های رزومه

  رایگان
  نمایش
 • نکات مهم در رزومه نویسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکات مهم در ارسال رزومه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکات جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خود آزمایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

چرا مورد مصاحبه قرار می گیریم؟

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه جلسه سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مقدمه ای بر اصول مصاحبه

  رایگان
  نمایش
 • انواع مصاحبه استخدام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مراحل مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نتایجی که باید تیم مصاحبه کننده به آن برسند

  رایگان
  نمایش
 • مصاحبه در دنیای واقعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکات جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خودآزمایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

فوت و فن های آمادگی برای مصاحبه

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه جلسه چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چگونه در جلسه مصاحبه حاضر شویم؟

  رایگان
  نمایش
 • تغذیه مناسب قبل از انجام مصاحبه

  رایگان
  نمایش
 • مطالعه قبل از مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تقویت اعتماد به نفس و مدیریت استرس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکات جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خود آزمایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

اگر من مصاحبه گر بودم ...

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه جلسه پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • معیارهای ارزیابی مصاحبه کننده

  رایگان
  نمایش
 • انواع مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع رویکرد مصاحبه کنندگان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکات جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

با فضای مصاحبه دوست شویم

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه جلسه ششم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فضای جلسه مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چگونه خود را معرفی کنیم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خطای اولین برخورد

  رایگان
  نمایش
 • کنترل استرس

  رایگان
  نمایش
 • ارزیابی مصاحبه شونده بر مبنای شغل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع سوال های مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکات مهم در پاسخ دادن به سوال ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نمونه سوال های مصاحبه عمومی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکات جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

سلام من خانم / آقای ... هستم

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه جلسه هفتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نمونه رزومه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چه بگویم و چه بپرسم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جلب اعتماد تیم مصاحبه کننده

  رایگان
  نمایش
 • چگونه به سوال ها پاسخ دهم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش برخورد با مصاحبه کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • زبان حرکات بدن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • هفت تکنیک زیان حرکات بدن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مذاکره در مورد حقوق

  رایگان
  نمایش
 • آزمون های شخصیت و رفتار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نمونه مصاحبه 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نمونه مصاحبه 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکات جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خودآزمایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

برخلاف تصور و رفتار اغلب ما در نوشتن رزومه های سرسری و ارسال بی هدف آنها و بدتر از آن شرکت در مصاحبه های استخدامی بدون هیچ آمادگی، رزومه نویسی اصول و بایدها و نبایدهای خاص خود را دارد، و برای موفقیت در یک مصاحبه شغلی هم نیاز به کسب آمادگی و مهارت هست. افرادی که تازه فارغ التحصیل شده اند و یا افرادی که به دنبال فرصت های کاری بهتر هستند، با شرکت در این دوره یاد می گیرند رزومه تاثیرگذار برای خود بنویسند و با آمادگی بیشتری در مصاحبه های شغلی شرکت کنند و فرصت های کاری بهتری برای خود خلق کنند.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

آموزش رزومه نویسی
مصاحبه استخدام
اصول رزومه نویسی