چگونه اخراج کنیم؟

مهندس زهره الوند

مدیریت منابع انسانی

امتیاز 4.4 ازمجموع 10 نفر
345,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

خروج کارکنان از سازمان و دلایل آن

مشاهده محتوابستنA
 • چگونه اخراج کنیم؟ pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آشنایی با خروج کارکنان از سازمان

  رایگان
  نمایش
 • اخراج، تلخ اما اجتناب ناپذیر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اخراج و دلایل آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بررسی عملکرد و سیستم ارزیابی

مشاهده محتوابستنB
 • بررسی عملکرد به عنوان یکی از دلایل اخراج

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آشنایی با سیستم ارزیابی عملکرد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آشنایی با سیستم ارزیابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سیستم های انگیزشی و آموزشی

مشاهده محتوابستنC
 • بازنگری سیستم انگیزش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازنگری سیستم آموزش و توسعه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عملکرد و بهبود آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تخلفات سیستم انظباتی و استعاره بخاری داغ

مشاهده محتوابستنD
 • تخلفات و سیستم انضباطی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استعاره بخاری داغ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اخراج های نا به جا

مشاهده محتوابستنE
 • اخراج های نا به جا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

راهکارهایی برای پیشگیری از شکایت

مشاهده محتوابستنF
 • راهکارهایی برای پیشگیری از شکایت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

توصیه هایی برای اخراج

مشاهده محتوابستنG
 • توصیه هایی برای اخراج

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اثرات مثبت و منفی اخراج بر سایر کارکنان

مشاهده محتوابستنH
 • اثرات مثبت و منفی اخراج بر سایر کارکنان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آزمون پایانی

مشاهده محتوابستنI
 • آزمون پایانی دوره ی چگونه اخراج کنیم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
345,000تومان
خرید دوره
9جلسه
1ساعت و1 دقیقه
167فراگیر

خروج کارکنان از سازمان و دلایل آن

مشاهده محتوابستنA
 • چگونه اخراج کنیم؟ pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آشنایی با خروج کارکنان از سازمان

  رایگان
  نمایش
 • اخراج، تلخ اما اجتناب ناپذیر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اخراج و دلایل آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بررسی عملکرد و سیستم ارزیابی

مشاهده محتوابستنB
 • بررسی عملکرد به عنوان یکی از دلایل اخراج

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آشنایی با سیستم ارزیابی عملکرد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آشنایی با سیستم ارزیابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سیستم های انگیزشی و آموزشی

مشاهده محتوابستنC
 • بازنگری سیستم انگیزش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازنگری سیستم آموزش و توسعه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عملکرد و بهبود آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تخلفات سیستم انظباتی و استعاره بخاری داغ

مشاهده محتوابستنD
 • تخلفات و سیستم انضباطی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استعاره بخاری داغ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اخراج های نا به جا

مشاهده محتوابستنE
 • اخراج های نا به جا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

راهکارهایی برای پیشگیری از شکایت

مشاهده محتوابستنF
 • راهکارهایی برای پیشگیری از شکایت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

توصیه هایی برای اخراج

مشاهده محتوابستنG
 • توصیه هایی برای اخراج

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اثرات مثبت و منفی اخراج بر سایر کارکنان

مشاهده محتوابستنH
 • اثرات مثبت و منفی اخراج بر سایر کارکنان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آزمون پایانی

مشاهده محتوابستنI
 • آزمون پایانی دوره ی چگونه اخراج کنیم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

همراه گواهینامه آموزشی

اخراج کارمندان می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد، عواملی مثل عملکرد نامطلوب، تخلفات کارکنان، مازاد نیرو و... همگی می‌توانند منجر به اخراج شوند.اما سوال اینجاست در زمان بروز با این مسائل، مدیران چه رویکردی را باید اتخاذ کنند تا بتوانند اخراج کارکنان را مدیریت کنند؟

مخاطبان این دوره مدیرانی هستند که موضوع اخراج برایشان چالش‌برانگیز بوده و با کمک محتوای این دوره آموزشی می‌توانند اقدامات لازم را طوری برنامه‌ریزی و اجرا کنند که به شکلی اثربخش، در راستای منافع سازمان و با حداقل هزینه و آسیب صورت پذیرد.

دوره پیش نیاز نحوه اخراج کارکنان درس مدیریت منابع انسانی است.

دیگر دروس هم نیاز:

اصول مصاحبه استخدامی و جذب نیرو

آزمون های شخصیت شناسی برای منابع انسانی MBTI و DISC و HOLLAND 

با کارکنان تازه وارد چه کنیم؟ 

ایجاد تعهد و انگیزه در کارکنان 


در این دوره آموزشی مجازی یا الکترونیکی چگونه اخراج کنیم می آموزیم:

انواع خروج

دلايل خروج

خروج در اثر مازاد نيروی انسانی

دلايل مازاد نيرو

روش های كاهش نيروی انسانی

مازاد هزينه های اخراج برای سازمان 


انواع خروج كاركنان از سازمان:

استعفا یا خروج داوطلبانه

بازنشستگی یا خروج طبيعی

اخراج یا خروج اجباری


دلايل خروج اجباری نيروی انسانی: 

مازاد نيروی انسانی

عملكرد نامطلوب

تنبيه


هزينه های اخراج برای سازمان:

هزينه های كارمنديابی

استخدام و آموزش نيروی جديد

آسيب های روحی و روانی به ساير كاركنان

استرس وارده به مدير

آسيب به شهرت شركت و تصوير بيرونی از سازمان دشوار كردن جذب استعدادها


دلايل اخراج کارکنان یا پرسنل:

سوء رفتارکارکنان

عملكرد نامطلوب پرسنل

تغيير شرايط احراز شغل

نداشتن ويژگی های لازم برای انجام کار


ارزیابی عملکرد چیست؟ و چگونه کار می کند؟ شاخص های ارزیابی عملكرد چیست؟

توضیحات

همراه گواهینامه آموزشی

اخراج کارمندان می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد، عواملی مثل عملکرد نامطلوب، تخلفات کارکنان، مازاد نیرو و... همگی می‌توانند منجر به اخراج شوند.اما سوال اینجاست در زمان بروز با این مسائل، مدیران چه رویکردی را باید اتخاذ کنند تا بتوانند اخراج کارکنان را مدیریت کنند؟

مخاطبان این دوره مدیرانی هستند که موضوع اخراج برایشان چالش‌برانگیز بوده و با کمک محتوای این دوره آموزشی می‌توانند اقدامات لازم را طوری برنامه‌ریزی و اجرا کنند که به شکلی اثربخش، در راستای منافع سازمان و با حداقل هزینه و آسیب صورت پذیرد.

دوره پیش نیاز نحوه اخراج کارکنان درس مدیریت منابع انسانی است.

دیگر دروس هم نیاز:

اصول مصاحبه استخدامی و جذب نیرو

آزمون های شخصیت شناسی برای منابع انسانی MBTI و DISC و HOLLAND 

با کارکنان تازه وارد چه کنیم؟ 

ایجاد تعهد و انگیزه در کارکنان 


در این دوره آموزشی مجازی یا الکترونیکی چگونه اخراج کنیم می آموزیم:

انواع خروج

دلايل خروج

خروج در اثر مازاد نيروی انسانی

دلايل مازاد نيرو

روش های كاهش نيروی انسانی

مازاد هزينه های اخراج برای سازمان 


انواع خروج كاركنان از سازمان:

استعفا یا خروج داوطلبانه

بازنشستگی یا خروج طبيعی

اخراج یا خروج اجباری


دلايل خروج اجباری نيروی انسانی: 

مازاد نيروی انسانی

عملكرد نامطلوب

تنبيه


هزينه های اخراج برای سازمان:

هزينه های كارمنديابی

استخدام و آموزش نيروی جديد

آسيب های روحی و روانی به ساير كاركنان

استرس وارده به مدير

آسيب به شهرت شركت و تصوير بيرونی از سازمان دشوار كردن جذب استعدادها


دلايل اخراج کارکنان یا پرسنل:

سوء رفتارکارکنان

عملكرد نامطلوب پرسنل

تغيير شرايط احراز شغل

نداشتن ويژگی های لازم برای انجام کار


ارزیابی عملکرد چیست؟ و چگونه کار می کند؟ شاخص های ارزیابی عملكرد چیست؟