مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک

امتیاز 5.0 ازمجموع 1 نفر
گام الکترونیک

اصول مدیریت

تعريف شهر الكترونيك شهر الكترونيك يكي از خاستگاه هاي مديران شهري و شهروندان در عرضه كردن و مورد استفاده قرار دادن خدمات شهري است شهر الكترونيك عبارت از شهري است كه اداره امور شهروندان شامل خدمات و سرويس هاي دولتي و سازمان هاي و بطور شبانه روزي، در هفت روز هفته با كيفيت و ضريب ايمني بالا با (online) بخش خصوصي بصورت برخط استفاده از ابزار فناوري اطلاعات و ارتباطات و كاربردهاي آن انجام ميشود، يا به عبارت ديگر ميتوان گفت در شهر الكترونيكي تمام خدمات مورد نياز ساكنان از طريق شبكه هاي اطلاع رساني تامين مي شود.

55,000تومان
خرید دوره
55,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
6جلسه
6ساعت
11فراگیر

آشنایی با دولت الکترونیکی و مباحث کلیدی

مشاهده محتوابستنA
 • همگام با استاد

  رایگان
  نمایش
 • تعریف دولت الکترونیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مفهوم نظام اداری و دولت الکترونیک در تحول نظام اداری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جمع بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک- آیین نامه دورکاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک- شهر الکترونیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک- نقشه راه دولت الکترونیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مزایا و دستاوردهای دولت الکترونیکی

مشاهده محتوابستنB
 • همگام با استاد

  رایگان
  نمایش
 • مزایای دولت الکترونیکی برای شهروندان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مزایای دولت الکترونیکی برای بخش خصوصی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مزایای دولت الکترونیکی برای دولت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جمع بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

ارکان و مدل های دولت الکترونیکی

مشاهده محتوابستنC
 • همگام با استاد

  رایگان
  نمایش
 • مقدمه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارکان دولت الکترونیکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آشنایی با مدل های دولت الکترونیکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدل انتشاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدل سازمان ملل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدل گارتنر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جمع بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

موانع و توسعه الکترونیکی

مشاهده محتوابستنD
 • 1. همگام با استاد

  رایگان
  نمایش
 • عوامل فرهنگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عوامل سازمانی و اداری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کمبود منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آشنایی با نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جمع بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آمادگی الکترونیکی

مشاهده محتوابستنE
 • همگام با استاد

  رایگان
  نمایش
 • تعریف و اهداف آمادگی الکترونیکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مؤلفه ها و عناصر مؤثر در آمادگی الکترونیکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مقدمه ای بر مدل ها و سطوح ارزیابی آمادگی الکترونیکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جمع بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

کاربردها و نوآوری ها

مشاهده محتوابستنF
 • همگام با استاد

  رایگان
  نمایش
 • انتخابات الکترونیکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آموزش الکترونیکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تاریخچه آموزش الکترونیکی در جهان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تاریخچه آموزش الکترونیکی در ایران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تجارت الکترونیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نماد اعتماد الکترونیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مثال های تجارت الکترونیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دولت و کسب و کار همراه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • محورهای مهم در حوزه دولت و کسب و کار همراه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نقش شبکه های اجتماعی در توسعه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مقدمه ای بر اقتصاد الکترونیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اقتصاد الکترونیکی در ایران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • موانع و چالش های پیش روی اقتصاد الکترونیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نمونه هایی از تأثیرات اقتصاد الکترونیک در جوامع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سیاست ها و چشم اندازهای کشور در حوزه اقتصاد الکترونیکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • گردشگری مجازی چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جایگاه ایران در حوزه گردشگری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تاریخچه گردشگری مجازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نمونه کار انجام شده در ایران در حوزه گردشگری مجازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • توریسم الکترونیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ویژگی و مزایای گردشگری مجازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جهانگردی مجازی و کشورهای آسیایی و اروپایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • راهکارهای توسعه گردشگری مجازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعریف شهرالکترونیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شهر الکترونیک به عنوان یک نیاز غیرقابل انکار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فعالیت های شهر الکترونیک و مزایای آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چالش های شهر الکترونیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شهر الکترونیک چگونه شهری است؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اجرای شهر الکترونیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تاریخچه شهر الکترونیک در ایران و جهان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعریف دورکاری و اهداف آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مزایای دورکاری و نمونه های آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جمع بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی مفاهیم دولت الکترونیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
تعريف شهر الكترونيك
شهر الكترونيك يكي از خاستگاه هاي مديران شهري و شهروندان در عرضه كردن و مورد استفاده قرار دادن خدمات شهري است
شهر الكترونيك عبارت از شهري است كه اداره امور شهروندان شامل خدمات و سرويس هاي دولتي و سازمان هاي
و بطور شبانه روزي، در هفت روز هفته با كيفيت و ضريب ايمني بالا با (online) بخش خصوصي بصورت برخط
استفاده از ابزار فناوري اطلاعات و ارتباطات و كاربردهاي آن انجام ميشود، يا به عبارت ديگر ميتوان گفت در
شهر الكترونيكي تمام خدمات مورد نياز ساكنان از طريق شبكه هاي اطلاع رساني تامين مي شود.
به اين ترتيب ديگر نيازي به حركت فيزيكي شهروندان براي دسترسي به خدمات دولت و نهادهاي خصوصي
نيست.
در شهر الكترونيكي ادارات ديجيتالي جايگزين ادارات فيزيكي مي شوند و سازمان ها و دستگاه هايي همچون
در ICT شهرداري، حمل و نقل عمومي و... بيشتر خدمات خود را به صورت مجازي و يا با استفاده از امكاناتي كه
اختيار آنان قرار ميدهد به مشتركين و مشتريان خود ارائه ميدهند.
در شهر الكترونيك علاوه بر اينكه شهروندان در شهر الكترونيك و در وزارتخانه ها و سازمان هاي الكترونيك حركت
ميكنند، قادرند خدمات جاري خود را همچون خريدهاي روزمره از طريق شبكه انجام دهند.
اين شهر عاملي در جهت ايجاد سازمان هاي شيشه اي است به گونهاي كه تمام كاركردها و هدف هاي سازمان به
طور شفاف قابل مشاهده باشد.
شهر الكترونيك دسترسى الكترونيكى شهروندان به شهردارى، ادارات دولتى، بنگاه هاى اقتصادى و كليه خدمات
فرهنگى و بهداشتى شهرى به صورت شبانه روزى را قابل اطمينان و امن مىكند.
اين شهر از بستر پيشرفته اطلاعات مخابراتى برخوردار است، به صورتى كه مى توان از طريق كامپيوتر با خانه ها،
مدارس، ادارات و غيره ارتباط برقراركرد.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

آشنایی با دولت الکترونیکی و مباحث کلیدی

مشاهده محتوابستنA
 • همگام با استاد

  رایگان
  نمایش
 • تعریف دولت الکترونیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مفهوم نظام اداری و دولت الکترونیک در تحول نظام اداری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جمع بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک- آیین نامه دورکاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک- شهر الکترونیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک- نقشه راه دولت الکترونیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مزایا و دستاوردهای دولت الکترونیکی

مشاهده محتوابستنB
 • همگام با استاد

  رایگان
  نمایش
 • مزایای دولت الکترونیکی برای شهروندان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مزایای دولت الکترونیکی برای بخش خصوصی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مزایای دولت الکترونیکی برای دولت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جمع بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

ارکان و مدل های دولت الکترونیکی

مشاهده محتوابستنC
 • همگام با استاد

  رایگان
  نمایش
 • مقدمه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارکان دولت الکترونیکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آشنایی با مدل های دولت الکترونیکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدل انتشاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدل سازمان ملل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدل گارتنر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جمع بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

موانع و توسعه الکترونیکی

مشاهده محتوابستنD
 • 1. همگام با استاد

  رایگان
  نمایش
 • عوامل فرهنگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عوامل سازمانی و اداری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کمبود منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آشنایی با نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جمع بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آمادگی الکترونیکی

مشاهده محتوابستنE
 • همگام با استاد

  رایگان
  نمایش
 • تعریف و اهداف آمادگی الکترونیکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مؤلفه ها و عناصر مؤثر در آمادگی الکترونیکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مقدمه ای بر مدل ها و سطوح ارزیابی آمادگی الکترونیکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جمع بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

کاربردها و نوآوری ها

مشاهده محتوابستنF
 • همگام با استاد

  رایگان
  نمایش
 • انتخابات الکترونیکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آموزش الکترونیکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تاریخچه آموزش الکترونیکی در جهان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تاریخچه آموزش الکترونیکی در ایران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تجارت الکترونیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نماد اعتماد الکترونیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مثال های تجارت الکترونیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دولت و کسب و کار همراه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • محورهای مهم در حوزه دولت و کسب و کار همراه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نقش شبکه های اجتماعی در توسعه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مقدمه ای بر اقتصاد الکترونیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اقتصاد الکترونیکی در ایران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • موانع و چالش های پیش روی اقتصاد الکترونیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نمونه هایی از تأثیرات اقتصاد الکترونیک در جوامع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سیاست ها و چشم اندازهای کشور در حوزه اقتصاد الکترونیکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • گردشگری مجازی چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جایگاه ایران در حوزه گردشگری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تاریخچه گردشگری مجازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نمونه کار انجام شده در ایران در حوزه گردشگری مجازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • توریسم الکترونیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ویژگی و مزایای گردشگری مجازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جهانگردی مجازی و کشورهای آسیایی و اروپایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • راهکارهای توسعه گردشگری مجازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعریف شهرالکترونیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شهر الکترونیک به عنوان یک نیاز غیرقابل انکار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فعالیت های شهر الکترونیک و مزایای آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چالش های شهر الکترونیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شهر الکترونیک چگونه شهری است؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اجرای شهر الکترونیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تاریخچه شهر الکترونیک در ایران و جهان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعریف دورکاری و اهداف آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مزایای دورکاری و نمونه های آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جمع بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی مفاهیم دولت الکترونیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

تعريف شهر الكترونيك
شهر الكترونيك يكي از خاستگاه هاي مديران شهري و شهروندان در عرضه كردن و مورد استفاده قرار دادن خدمات شهري است
شهر الكترونيك عبارت از شهري است كه اداره امور شهروندان شامل خدمات و سرويس هاي دولتي و سازمان هاي
و بطور شبانه روزي، در هفت روز هفته با كيفيت و ضريب ايمني بالا با (online) بخش خصوصي بصورت برخط
استفاده از ابزار فناوري اطلاعات و ارتباطات و كاربردهاي آن انجام ميشود، يا به عبارت ديگر ميتوان گفت در
شهر الكترونيكي تمام خدمات مورد نياز ساكنان از طريق شبكه هاي اطلاع رساني تامين مي شود.
به اين ترتيب ديگر نيازي به حركت فيزيكي شهروندان براي دسترسي به خدمات دولت و نهادهاي خصوصي
نيست.
در شهر الكترونيكي ادارات ديجيتالي جايگزين ادارات فيزيكي مي شوند و سازمان ها و دستگاه هايي همچون
در ICT شهرداري، حمل و نقل عمومي و... بيشتر خدمات خود را به صورت مجازي و يا با استفاده از امكاناتي كه
اختيار آنان قرار ميدهد به مشتركين و مشتريان خود ارائه ميدهند.
در شهر الكترونيك علاوه بر اينكه شهروندان در شهر الكترونيك و در وزارتخانه ها و سازمان هاي الكترونيك حركت
ميكنند، قادرند خدمات جاري خود را همچون خريدهاي روزمره از طريق شبكه انجام دهند.
اين شهر عاملي در جهت ايجاد سازمان هاي شيشه اي است به گونهاي كه تمام كاركردها و هدف هاي سازمان به
طور شفاف قابل مشاهده باشد.
شهر الكترونيك دسترسى الكترونيكى شهروندان به شهردارى، ادارات دولتى، بنگاه هاى اقتصادى و كليه خدمات
فرهنگى و بهداشتى شهرى به صورت شبانه روزى را قابل اطمينان و امن مىكند.
اين شهر از بستر پيشرفته اطلاعات مخابراتى برخوردار است، به صورتى كه مى توان از طريق كامپيوتر با خانه ها،
مدارس، ادارات و غيره ارتباط برقراركرد.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

شهر الكترونيك