مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک

امتیاز 5.0 ازمجموع 1 نفر
گام الکترونیک

اصول مدیریت

تعريف شهر الكترونيك شهر الكترونيك يكي از خاستگاه هاي مديران شهري و شهروندان در عرضه كردن و مورد استفاده قرار دادن خدمات شهري است شهر الكترونيك عبارت از شهري است كه اداره امور شهروندان شامل خدمات و سرويس هاي دولتي و سازمان هاي و بطور شبانه روزي، در هفت روز هفته با كيفيت و ضريب ايمني بالا با (online) بخش خصوصي بصورت برخط استفاده از ابزار فناوري اطلاعات و ارتباطات و كاربردهاي آن انجام ميشود، يا به عبارت ديگر ميتوان گفت در شهر الكترونيكي تمام خدمات مورد نياز ساكنان از طريق شبكه هاي اطلاع رساني تامين مي شود.

55,000تومان
خرید دوره
55,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
6جلسه
6ساعت
10فراگیر

آشنایی با دولت الکترونیکی و مباحث کلیدی

مشاهده محتوابستنA
 • همگام با استاد

  رایگان
  نمایش
 • تعریف دولت الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مفهوم نظام اداری و دولت الکترونیک در تحول نظام اداری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمع بندی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک- آیین نامه دورکاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک- شهر الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک- نقشه راه دولت الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مزایا و دستاوردهای دولت الکترونیکی

مشاهده محتوابستنB
 • همگام با استاد

  رایگان
  نمایش
 • مزایای دولت الکترونیکی برای شهروندان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مزایای دولت الکترونیکی برای بخش خصوصی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مزایای دولت الکترونیکی برای دولت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمع بندی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

ارکان و مدل های دولت الکترونیکی

مشاهده محتوابستنC
 • همگام با استاد

  رایگان
  نمایش
 • مقدمه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارکان دولت الکترونیکی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آشنایی با مدل های دولت الکترونیکی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل انتشاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل سازمان ملل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل گارتنر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمع بندی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

موانع و توسعه الکترونیکی

مشاهده محتوابستنD
 • 1. همگام با استاد

  رایگان
  نمایش
 • عوامل فرهنگی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عوامل سازمانی و اداری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کمبود منابع

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آشنایی با نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمع بندی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آمادگی الکترونیکی

مشاهده محتوابستنE
 • همگام با استاد

  رایگان
  نمایش
 • تعریف و اهداف آمادگی الکترونیکی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مؤلفه ها و عناصر مؤثر در آمادگی الکترونیکی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقدمه ای بر مدل ها و سطوح ارزیابی آمادگی الکترونیکی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمع بندی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

کاربردها و نوآوری ها

مشاهده محتوابستنF
 • همگام با استاد

  رایگان
  نمایش
 • انتخابات الکترونیکی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آموزش الکترونیکی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تاریخچه آموزش الکترونیکی در جهان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تاریخچه آموزش الکترونیکی در ایران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تجارت الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نماد اعتماد الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مثال های تجارت الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دولت و کسب و کار همراه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محورهای مهم در حوزه دولت و کسب و کار همراه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نقش شبکه های اجتماعی در توسعه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقدمه ای بر اقتصاد الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اقتصاد الکترونیکی در ایران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • موانع و چالش های پیش روی اقتصاد الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نمونه هایی از تأثیرات اقتصاد الکترونیک در جوامع

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سیاست ها و چشم اندازهای کشور در حوزه اقتصاد الکترونیکی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • گردشگری مجازی چیست؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جایگاه ایران در حوزه گردشگری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تاریخچه گردشگری مجازی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نمونه کار انجام شده در ایران در حوزه گردشگری مجازی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • توریسم الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ویژگی و مزایای گردشگری مجازی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جهانگردی مجازی و کشورهای آسیایی و اروپایی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • راهکارهای توسعه گردشگری مجازی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعریف شهرالکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شهر الکترونیک به عنوان یک نیاز غیرقابل انکار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فعالیت های شهر الکترونیک و مزایای آن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چالش های شهر الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شهر الکترونیک چگونه شهری است؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اجرای شهر الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تاریخچه شهر الکترونیک در ایران و جهان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعریف دورکاری و اهداف آن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مزایای دورکاری و نمونه های آن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمع بندی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون پایانی مفاهیم دولت الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
تعريف شهر الكترونيك
شهر الكترونيك يكي از خاستگاه هاي مديران شهري و شهروندان در عرضه كردن و مورد استفاده قرار دادن خدمات شهري است
شهر الكترونيك عبارت از شهري است كه اداره امور شهروندان شامل خدمات و سرويس هاي دولتي و سازمان هاي
و بطور شبانه روزي، در هفت روز هفته با كيفيت و ضريب ايمني بالا با (online) بخش خصوصي بصورت برخط
استفاده از ابزار فناوري اطلاعات و ارتباطات و كاربردهاي آن انجام ميشود، يا به عبارت ديگر ميتوان گفت در
شهر الكترونيكي تمام خدمات مورد نياز ساكنان از طريق شبكه هاي اطلاع رساني تامين مي شود.
به اين ترتيب ديگر نيازي به حركت فيزيكي شهروندان براي دسترسي به خدمات دولت و نهادهاي خصوصي
نيست.
در شهر الكترونيكي ادارات ديجيتالي جايگزين ادارات فيزيكي مي شوند و سازمان ها و دستگاه هايي همچون
در ICT شهرداري، حمل و نقل عمومي و... بيشتر خدمات خود را به صورت مجازي و يا با استفاده از امكاناتي كه
اختيار آنان قرار ميدهد به مشتركين و مشتريان خود ارائه ميدهند.
در شهر الكترونيك علاوه بر اينكه شهروندان در شهر الكترونيك و در وزارتخانه ها و سازمان هاي الكترونيك حركت
ميكنند، قادرند خدمات جاري خود را همچون خريدهاي روزمره از طريق شبكه انجام دهند.
اين شهر عاملي در جهت ايجاد سازمان هاي شيشه اي است به گونهاي كه تمام كاركردها و هدف هاي سازمان به
طور شفاف قابل مشاهده باشد.
شهر الكترونيك دسترسى الكترونيكى شهروندان به شهردارى، ادارات دولتى، بنگاه هاى اقتصادى و كليه خدمات
فرهنگى و بهداشتى شهرى به صورت شبانه روزى را قابل اطمينان و امن مىكند.
اين شهر از بستر پيشرفته اطلاعات مخابراتى برخوردار است، به صورتى كه مى توان از طريق كامپيوتر با خانه ها،
مدارس، ادارات و غيره ارتباط برقراركرد.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

آشنایی با دولت الکترونیکی و مباحث کلیدی

مشاهده محتوابستنA
 • همگام با استاد

  رایگان
  نمایش
 • تعریف دولت الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مفهوم نظام اداری و دولت الکترونیک در تحول نظام اداری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمع بندی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک- آیین نامه دورکاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک- شهر الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک- نقشه راه دولت الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مزایا و دستاوردهای دولت الکترونیکی

مشاهده محتوابستنB
 • همگام با استاد

  رایگان
  نمایش
 • مزایای دولت الکترونیکی برای شهروندان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مزایای دولت الکترونیکی برای بخش خصوصی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مزایای دولت الکترونیکی برای دولت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمع بندی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

ارکان و مدل های دولت الکترونیکی

مشاهده محتوابستنC
 • همگام با استاد

  رایگان
  نمایش
 • مقدمه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارکان دولت الکترونیکی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آشنایی با مدل های دولت الکترونیکی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل انتشاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل سازمان ملل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل گارتنر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمع بندی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

موانع و توسعه الکترونیکی

مشاهده محتوابستنD
 • 1. همگام با استاد

  رایگان
  نمایش
 • عوامل فرهنگی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عوامل سازمانی و اداری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کمبود منابع

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آشنایی با نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمع بندی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آمادگی الکترونیکی

مشاهده محتوابستنE
 • همگام با استاد

  رایگان
  نمایش
 • تعریف و اهداف آمادگی الکترونیکی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مؤلفه ها و عناصر مؤثر در آمادگی الکترونیکی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقدمه ای بر مدل ها و سطوح ارزیابی آمادگی الکترونیکی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمع بندی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

کاربردها و نوآوری ها

مشاهده محتوابستنF
 • همگام با استاد

  رایگان
  نمایش
 • انتخابات الکترونیکی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آموزش الکترونیکی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تاریخچه آموزش الکترونیکی در جهان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تاریخچه آموزش الکترونیکی در ایران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تجارت الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نماد اعتماد الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مثال های تجارت الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دولت و کسب و کار همراه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محورهای مهم در حوزه دولت و کسب و کار همراه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نقش شبکه های اجتماعی در توسعه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقدمه ای بر اقتصاد الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اقتصاد الکترونیکی در ایران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • موانع و چالش های پیش روی اقتصاد الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نمونه هایی از تأثیرات اقتصاد الکترونیک در جوامع

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سیاست ها و چشم اندازهای کشور در حوزه اقتصاد الکترونیکی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • گردشگری مجازی چیست؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جایگاه ایران در حوزه گردشگری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تاریخچه گردشگری مجازی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نمونه کار انجام شده در ایران در حوزه گردشگری مجازی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • توریسم الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ویژگی و مزایای گردشگری مجازی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جهانگردی مجازی و کشورهای آسیایی و اروپایی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • راهکارهای توسعه گردشگری مجازی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعریف شهرالکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شهر الکترونیک به عنوان یک نیاز غیرقابل انکار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فعالیت های شهر الکترونیک و مزایای آن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چالش های شهر الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شهر الکترونیک چگونه شهری است؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اجرای شهر الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تاریخچه شهر الکترونیک در ایران و جهان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعریف دورکاری و اهداف آن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مزایای دورکاری و نمونه های آن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمع بندی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون پایانی مفاهیم دولت الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

تعريف شهر الكترونيك
شهر الكترونيك يكي از خاستگاه هاي مديران شهري و شهروندان در عرضه كردن و مورد استفاده قرار دادن خدمات شهري است
شهر الكترونيك عبارت از شهري است كه اداره امور شهروندان شامل خدمات و سرويس هاي دولتي و سازمان هاي
و بطور شبانه روزي، در هفت روز هفته با كيفيت و ضريب ايمني بالا با (online) بخش خصوصي بصورت برخط
استفاده از ابزار فناوري اطلاعات و ارتباطات و كاربردهاي آن انجام ميشود، يا به عبارت ديگر ميتوان گفت در
شهر الكترونيكي تمام خدمات مورد نياز ساكنان از طريق شبكه هاي اطلاع رساني تامين مي شود.
به اين ترتيب ديگر نيازي به حركت فيزيكي شهروندان براي دسترسي به خدمات دولت و نهادهاي خصوصي
نيست.
در شهر الكترونيكي ادارات ديجيتالي جايگزين ادارات فيزيكي مي شوند و سازمان ها و دستگاه هايي همچون
در ICT شهرداري، حمل و نقل عمومي و... بيشتر خدمات خود را به صورت مجازي و يا با استفاده از امكاناتي كه
اختيار آنان قرار ميدهد به مشتركين و مشتريان خود ارائه ميدهند.
در شهر الكترونيك علاوه بر اينكه شهروندان در شهر الكترونيك و در وزارتخانه ها و سازمان هاي الكترونيك حركت
ميكنند، قادرند خدمات جاري خود را همچون خريدهاي روزمره از طريق شبكه انجام دهند.
اين شهر عاملي در جهت ايجاد سازمان هاي شيشه اي است به گونهاي كه تمام كاركردها و هدف هاي سازمان به
طور شفاف قابل مشاهده باشد.
شهر الكترونيك دسترسى الكترونيكى شهروندان به شهردارى، ادارات دولتى، بنگاه هاى اقتصادى و كليه خدمات
فرهنگى و بهداشتى شهرى به صورت شبانه روزى را قابل اطمينان و امن مىكند.
اين شهر از بستر پيشرفته اطلاعات مخابراتى برخوردار است، به صورتى كه مى توان از طريق كامپيوتر با خانه ها،
مدارس، ادارات و غيره ارتباط برقراركرد.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

شهر الكترونيك