اصول مکاتبات اداری

امتیاز 4.4 ازمجموع 5 نفر

آیین نگارش و مکاتبات اداری يكی از مهمترين ابزارهای ارتباطی سازمان‌ ها، مکاتبات اداری است. مكاتبات اداری زبان رسمی سازمان محسوب شده و رعایت اصول صحیح نگارش آن علاوه بر انتقال موفق پیام، بیان کننده تصویری درست و حرفه ای از سازمان و نیز خود فرد مکاتبه کننده است.

60,000تومان
خرید دوره
60,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
7جلسه
4ساعت
40فراگیر

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • اهمیت مکاتبات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شناخت نامه های اداری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ضوابط تدوین نامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مراحل تدوین نامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بخش نامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • صورت جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • زمان جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

دستورالعمل

مشاهده محتوابستنB
 • دستورالعمل بخش اول

  رایگان
  نمایش
 • دستورالعمل بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

فرم اداری و شیوه نوشتن

مشاهده محتوابستنC
 • فرم های اداری

  رایگان
  نمایش
 • شیوه نوشتن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

نشانه گذاری

مشاهده محتوابستنD
 • نشان گذاری بخش اول

  رایگان
  نمایش
 • نشان گذاری بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نشان گذاری بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آراستگی

مشاهده محتوابستنE
 • آراستگی نوشته بخش اول

  رایگان
  نمایش
 • آراستگی نوشته بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تکمیل نوشته

مشاهده محتوابستنF
 • تکمیل نوشته

  رایگان
  نمایش

فنون ویراستاری

مشاهده محتوابستنG
 • فنون ویراستاری بخش اول

  رایگان
  نمایش
 • فنون ویراستاری بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فنون ویراستاری بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
آیین نگارش و مکاتبات اداری 
يكی از مهمترين ابزارهای ارتباطی سازمان‌ ها، مکاتبات اداری است.
مكاتبات اداری زبان رسمی سازمان محسوب شده و رعایت اصول صحیح نگارش آن علاوه بر انتقال موفق پیام، بیان کننده تصویری درست و حرفه ای از سازمان و نیز خود فرد مکاتبه کننده است.

در پایان این دوره یاد می گیرید:
- شناخت انواع نامه های اداری 
- آشنایی به مراحل تدوین نامه 
- فرم و شیوه نوشتن نامه های اداری 
 - روش صحیح نگارش انواع دستور العمل ها 
- انواع نشانه گذاری 

مخاطبان دوره :
- مدیران سازمان ها و ادارات دولتی و غیر دولتی
- مسئولین دفاتر 
- تمام افرادی که ارتباط با سازمانها جزئی از وظایف آنها محسوب می شود

مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • اهمیت مکاتبات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شناخت نامه های اداری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ضوابط تدوین نامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مراحل تدوین نامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بخش نامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • صورت جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • زمان جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

دستورالعمل

مشاهده محتوابستنB
 • دستورالعمل بخش اول

  رایگان
  نمایش
 • دستورالعمل بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

فرم اداری و شیوه نوشتن

مشاهده محتوابستنC
 • فرم های اداری

  رایگان
  نمایش
 • شیوه نوشتن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

نشانه گذاری

مشاهده محتوابستنD
 • نشان گذاری بخش اول

  رایگان
  نمایش
 • نشان گذاری بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نشان گذاری بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آراستگی

مشاهده محتوابستنE
 • آراستگی نوشته بخش اول

  رایگان
  نمایش
 • آراستگی نوشته بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تکمیل نوشته

مشاهده محتوابستنF
 • تکمیل نوشته

  رایگان
  نمایش

فنون ویراستاری

مشاهده محتوابستنG
 • فنون ویراستاری بخش اول

  رایگان
  نمایش
 • فنون ویراستاری بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فنون ویراستاری بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

آیین نگارش و مکاتبات اداری 
يكی از مهمترين ابزارهای ارتباطی سازمان‌ ها، مکاتبات اداری است.
مكاتبات اداری زبان رسمی سازمان محسوب شده و رعایت اصول صحیح نگارش آن علاوه بر انتقال موفق پیام، بیان کننده تصویری درست و حرفه ای از سازمان و نیز خود فرد مکاتبه کننده است.

در پایان این دوره یاد می گیرید:
- شناخت انواع نامه های اداری 
- آشنایی به مراحل تدوین نامه 
- فرم و شیوه نوشتن نامه های اداری 
 - روش صحیح نگارش انواع دستور العمل ها 
- انواع نشانه گذاری 

مخاطبان دوره :
- مدیران سازمان ها و ادارات دولتی و غیر دولتی
- مسئولین دفاتر 
- تمام افرادی که ارتباط با سازمانها جزئی از وظایف آنها محسوب می شود

مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مهارت های فردی
مکاتبات اداری
نگارش مکاتبات اداری