برخورد با کارمند سمی

مهندس زهره الوند

مدیریت منابع انسانی

امتیاز 4.4 ازمجموع 10 نفر
535,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

چه رفتارهایی سمی هستند؟

مشاهده محتوابستنA
 • شناخت انواع کارکنان و رفتارهای سمی

  رایگان
  نمایش
 • جزوه دوره اموزش مجازی برخورد با کارمند سمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش

اثرات رفتارهای سمی

مشاهده محتوابستنB
 • تاثیر رفتار مخرب بر خود فرد گروه سازمان

  رایگان
  نمایش

منشا بروز رفتارهای سمی

مشاهده محتوابستنC
 • عوامل فردی / ویژگی های شخصیتی

  رایگان
  نمایش
 • عوامل موثر فردی / ارزش ها و ادراکات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سایر عوامل فردی / مسائل شخصی و بیماری های جسمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیران و سازمان سمی فرهنگ سازمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رقابت سازمانی رضایت شغلی و رفتارهای شهروندی سازمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

رویکردهای مواجهه با رفتارهای سمی

مشاهده محتوابستنD
 • رویکردها و پیشگیری از رفتار های مخرب سازمانی

  رایگان
  نمایش
 • نقش سیستم جذب در جلوگیری از رفتارهای نا مناسب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقش سیستم ارزیابی عملکرد در پیشگیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقش آموزش و توسعه بر رفتارهای سمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مربی گری و سیستم انضباط و تنبیه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ایجاد تغییر در رفتارها پرسنل سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بررسی چند نمونه عینی از رفتارهای سمی

مشاهده محتوابستنE
 • برخورد با تندمزاج ها، زیرکار دروها، معتاد به کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

راهکارهای کاربردی برای مواجهه با افراد مخرب

مشاهده محتوابستنF
 • برخورد با شایعه افراد ضد اجتماعی دزدی شایعه پراکنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون نحوه ی برخورد با کارمندان سمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
535,000تومان
خرید دوره
6جلسه
2ساعت و 20 دقیقه
198فراگیر

چه رفتارهایی سمی هستند؟

مشاهده محتوابستنA
 • شناخت انواع کارکنان و رفتارهای سمی

  رایگان
  نمایش
 • جزوه دوره اموزش مجازی برخورد با کارمند سمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش

اثرات رفتارهای سمی

مشاهده محتوابستنB
 • تاثیر رفتار مخرب بر خود فرد گروه سازمان

  رایگان
  نمایش

منشا بروز رفتارهای سمی

مشاهده محتوابستنC
 • عوامل فردی / ویژگی های شخصیتی

  رایگان
  نمایش
 • عوامل موثر فردی / ارزش ها و ادراکات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سایر عوامل فردی / مسائل شخصی و بیماری های جسمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیران و سازمان سمی فرهنگ سازمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رقابت سازمانی رضایت شغلی و رفتارهای شهروندی سازمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

رویکردهای مواجهه با رفتارهای سمی

مشاهده محتوابستنD
 • رویکردها و پیشگیری از رفتار های مخرب سازمانی

  رایگان
  نمایش
 • نقش سیستم جذب در جلوگیری از رفتارهای نا مناسب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقش سیستم ارزیابی عملکرد در پیشگیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقش آموزش و توسعه بر رفتارهای سمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مربی گری و سیستم انضباط و تنبیه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ایجاد تغییر در رفتارها پرسنل سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بررسی چند نمونه عینی از رفتارهای سمی

مشاهده محتوابستنE
 • برخورد با تندمزاج ها، زیرکار دروها، معتاد به کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

راهکارهای کاربردی برای مواجهه با افراد مخرب

مشاهده محتوابستنF
 • برخورد با شایعه افراد ضد اجتماعی دزدی شایعه پراکنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون نحوه ی برخورد با کارمندان سمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

به همراه گواهینامه آموزشیدر هر سازمان مشکلاتی وجود دارد که عدم آگاهی کافی از آنها می‌تواند به سازمان صدمات جبران‌ناپذیری وارد کند. 

تحقیقات نشان می‌دهد در 30 درصد موارد، دلیل شکست کسب‌ و کار ها، رفتارهای سمی کارکنان سازمان است. این مقدار گویای اهمیت برخورد درست با این موضوع و مدیریت این افراد را نشان می‌دهد.

مخاطبان این دوره همه مدیرانی هستند که در هر سطحی فعالیت می‌کنند و با افراد سمی در سازمان مواجه بوده یا اینکه به چالش برخورده‌اند. 

محتوای این دوره آموزشی در جهت بهبود شرایط و ارتقاء فرهنگ سازمانی کمک‌کننده خواهد بود. 

دوره های آموزش مجازی منابع انسانی مرتبط با این دوره: 

دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی 

دوره آموزشی تست های منابع انسانی Holland و Disc 

دوره آموزشی اصول مصاحبه استخدامی 

دوره آموزشی با کارکنان تازه وارد چه کنیم؟ 

دوره آموزشی ایجاد انگیزه و تعهد در کارکنان 

در این دوره آموزش مجازی یا الکترونیکی برخورد با کارکنان می آموزیم: 

رفتارهای سمی یا مخرب چیست؟

انواع رفتارهای سمی 

اثرات رفتارهای سمی 

عوامل موثر بر رفتارهای سمی 

رويكردهای مواجهه با افراد سمی 

رفتارهای انحرافی چیست؟ 

انواع رفتارهای مخرب و سمی:

جعل اسناد/ تقلب/ سرقت/ تخريب/ افشا اطلاعات سازمان/ شايعه پراكنی/ زير آب زنی/ دو به هم زنی/ سخن چينی/ سستی، بي حالی و تنبلی/ توجيه كردن/ انداختن تقصير و مسئوليت به گردن ديگری/ طفره روی/ پشت گوش اندازی/ مشاجره با مشتريان و همكاران/ خشونت و قلدری دعوا و مرافعه/ تهديد و ارعاب/ آزار و اذيت جنسی

اثرات رفتارهای مخرب و سمی بر سازمان:

كاهش عملكرد و بهره وری

از دست دادن مشتری

از دست دادن وجهه و اعتبار سازمانی

اثرات سوء مالی

تاثير نامطلوب بر فرهنگ سازمان

رفتارهای سمی و مخرب در سازمان مسری و واگیردار است

احتمال بروز و سرايت رفتارهای سمی در كسانی كه با اين دسته افراد درگير هستند ٤٦ درصد است.

رويكردهای پيشگيری از رفتارهای مخرب و سمی پرسنل:

سيستم جذب و استخدام

سيستم مديريت عملكرد 

سيستم آموزش برنامه های توسعه فردی مربی گری 

سيستم انضباطی 

اهميت موضوع جلوگیری از رفتارهای سمی در سازمان تحقيقی در سال ٢٠١٤ نشان داد كه: 96 درصد افراد، تجربه كار در يك محيط قلدرانه را داشته اند 80 درصد افراد زورگو، حداقل بر 5 نفر تاثير منفی می گذارند 62 درصد كاركنان شاهد خرابكاری و كارشكنی بوده اند 52 درصد نيز شاهد تهديد و ارعاب بوده اند

توصيه هايی برای مديران که بتوانند بهتر کارکنان مخرب و سمی را مدیریت کنند:

حمايت های مالی و روانی از افراد براي اصلاح رفتارهايشان داشته باشيد 

انتظارات خود و سازمان را به طور شفاف برای كارمندان بيان كنيد 

جلسات بحث آزاد با كارمندان فراهم كنيد

راهنمای ها و توصيه های لازم و مثبت ارائه كنيد 

اعتماد به نفس افراد را تقويت كنيد 

فرد سمی را از ديگران جدا كنيد ...

توضیحات

به همراه گواهینامه آموزشیدر هر سازمان مشکلاتی وجود دارد که عدم آگاهی کافی از آنها می‌تواند به سازمان صدمات جبران‌ناپذیری وارد کند. 

تحقیقات نشان می‌دهد در 30 درصد موارد، دلیل شکست کسب‌ و کار ها، رفتارهای سمی کارکنان سازمان است. این مقدار گویای اهمیت برخورد درست با این موضوع و مدیریت این افراد را نشان می‌دهد.

مخاطبان این دوره همه مدیرانی هستند که در هر سطحی فعالیت می‌کنند و با افراد سمی در سازمان مواجه بوده یا اینکه به چالش برخورده‌اند. 

محتوای این دوره آموزشی در جهت بهبود شرایط و ارتقاء فرهنگ سازمانی کمک‌کننده خواهد بود. 

دوره های آموزش مجازی منابع انسانی مرتبط با این دوره: 

دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی 

دوره آموزشی تست های منابع انسانی Holland و Disc 

دوره آموزشی اصول مصاحبه استخدامی 

دوره آموزشی با کارکنان تازه وارد چه کنیم؟ 

دوره آموزشی ایجاد انگیزه و تعهد در کارکنان 

در این دوره آموزش مجازی یا الکترونیکی برخورد با کارکنان می آموزیم: 

رفتارهای سمی یا مخرب چیست؟

انواع رفتارهای سمی 

اثرات رفتارهای سمی 

عوامل موثر بر رفتارهای سمی 

رويكردهای مواجهه با افراد سمی 

رفتارهای انحرافی چیست؟ 

انواع رفتارهای مخرب و سمی:

جعل اسناد/ تقلب/ سرقت/ تخريب/ افشا اطلاعات سازمان/ شايعه پراكنی/ زير آب زنی/ دو به هم زنی/ سخن چينی/ سستی، بي حالی و تنبلی/ توجيه كردن/ انداختن تقصير و مسئوليت به گردن ديگری/ طفره روی/ پشت گوش اندازی/ مشاجره با مشتريان و همكاران/ خشونت و قلدری دعوا و مرافعه/ تهديد و ارعاب/ آزار و اذيت جنسی

اثرات رفتارهای مخرب و سمی بر سازمان:

كاهش عملكرد و بهره وری

از دست دادن مشتری

از دست دادن وجهه و اعتبار سازمانی

اثرات سوء مالی

تاثير نامطلوب بر فرهنگ سازمان

رفتارهای سمی و مخرب در سازمان مسری و واگیردار است

احتمال بروز و سرايت رفتارهای سمی در كسانی كه با اين دسته افراد درگير هستند ٤٦ درصد است.

رويكردهای پيشگيری از رفتارهای مخرب و سمی پرسنل:

سيستم جذب و استخدام

سيستم مديريت عملكرد 

سيستم آموزش برنامه های توسعه فردی مربی گری 

سيستم انضباطی 

اهميت موضوع جلوگیری از رفتارهای سمی در سازمان تحقيقی در سال ٢٠١٤ نشان داد كه: 96 درصد افراد، تجربه كار در يك محيط قلدرانه را داشته اند 80 درصد افراد زورگو، حداقل بر 5 نفر تاثير منفی می گذارند 62 درصد كاركنان شاهد خرابكاری و كارشكنی بوده اند 52 درصد نيز شاهد تهديد و ارعاب بوده اند

توصيه هايی برای مديران که بتوانند بهتر کارکنان مخرب و سمی را مدیریت کنند:

حمايت های مالی و روانی از افراد براي اصلاح رفتارهايشان داشته باشيد 

انتظارات خود و سازمان را به طور شفاف برای كارمندان بيان كنيد 

جلسات بحث آزاد با كارمندان فراهم كنيد

راهنمای ها و توصيه های لازم و مثبت ارائه كنيد 

اعتماد به نفس افراد را تقويت كنيد 

فرد سمی را از ديگران جدا كنيد ...