مدیریت تعارضات سازمانی

مهندس زهره الوند

مدیریت منابع انسانی

امتیاز 4.5 ازمجموع 129 نفر
455,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

تعارض چیست؟ و مدیریت آن

مشاهده محتوابستنA
 • تعارض در سازمان چیست و چگونه آن را مدیریت کنیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دوره آموزش مجازی مدیریت تعارض

  رایگان
  نمایش
 • تعریف مدیریت تعارض و انواع دیدگاه ها

  رایگان
  نمایش
 • انواع تعارضات خوب و بد و نتایج آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرایند تعارض

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

علت بروز تعارضات

مشاهده محتوابستنB
 • علل ارتباطی، ساختاری و فردی

  رایگان
  نمایش
 • علل هیجانی، خلق ها و هوش هیجانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعارضات سودمند

مشاهده محتوابستنC
 • تعارض سودمند و تجارب سازمان های پیشرو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

حل تعارضات

مشاهده محتوابستنD
 • مسئولیت و استراتژی های حل تعارض

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهارت های لازم برای حل تعارضات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شیوه های حل تعارض

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل تعارضات تیم ها ارتباطات سازمانی و جلسات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرد سبک مذاکره در حال تعارضات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انیمیشن حل تعارض

  رایگان
  نمایش
 • پرسشنامه مدیریت تعارضات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون مدیریت تعارض

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
455,000تومان
خرید دوره
4جلسه
2ساعت و 11 دقیقه
1437فراگیر

تعارض چیست؟ و مدیریت آن

مشاهده محتوابستنA
 • تعارض در سازمان چیست و چگونه آن را مدیریت کنیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دوره آموزش مجازی مدیریت تعارض

  رایگان
  نمایش
 • تعریف مدیریت تعارض و انواع دیدگاه ها

  رایگان
  نمایش
 • انواع تعارضات خوب و بد و نتایج آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرایند تعارض

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

علت بروز تعارضات

مشاهده محتوابستنB
 • علل ارتباطی، ساختاری و فردی

  رایگان
  نمایش
 • علل هیجانی، خلق ها و هوش هیجانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعارضات سودمند

مشاهده محتوابستنC
 • تعارض سودمند و تجارب سازمان های پیشرو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

حل تعارضات

مشاهده محتوابستنD
 • مسئولیت و استراتژی های حل تعارض

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهارت های لازم برای حل تعارضات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شیوه های حل تعارض

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حل تعارضات تیم ها ارتباطات سازمانی و جلسات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرد سبک مذاکره در حال تعارضات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انیمیشن حل تعارض

  رایگان
  نمایش
 • پرسشنامه مدیریت تعارضات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون مدیریت تعارض

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات