تفکر نقادانه

دنیای اقتصاد

مدیریت استراتژیک

امتیاز 4.2 ازمجموع 14 نفر
205,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

برای شروع

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش

اهمیت بحث ساختار شکست مشکلات بیان خوب و طرح سوالات خاص

مشاهده محتوابستنB
 • اهمیت تفکر نقادانه

  رایگان
  نمایش
 • شکستن مشکلات بزرگ به مشکلات کوچک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بیان خوب از مشکل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • طرح سوال از سوال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوالات خاص

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بررسی تلاش و مشکلات، یافتن ریشه آنها، هدایت تجارتتان و روش پنجم چرا

مشاهده محتوابستنC
 • در نظر گرفتن تلاش های گذشته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی مشکلات از منظر جدید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چگونه ریشه مشکلات را بیابیم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چطور تجارتتان را هدایت میکنید؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش 5 چرا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

7 خب که چه قنون 20 - 80 تجزیه و تحلیل موفق بررسی پاسخ ها و آموزش تفکر نقادانه به دیگران

مشاهده محتوابستنD
 • هفت خب که چه؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قانون 80-20

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تجزیه و تحلیل موفق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی علت پاسخ ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تفکر نقادانه را به دیگران بیاموزیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تله در مسیر حل مشکل، تفکر درباره پیامدها و گام های بعدی برای تفکر نقادانه

مشاهده محتوابستنE
 • تله های رایج در مسیر حل مشکلات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تفکر در مورد علل و پیامدها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گام های بعدی برای تفکر نقادانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
205,000تومان
خرید دوره
5جلسه
1ساعت و9 دقیقه
120فراگیر

برای شروع

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش

اهمیت بحث ساختار شکست مشکلات بیان خوب و طرح سوالات خاص

مشاهده محتوابستنB
 • اهمیت تفکر نقادانه

  رایگان
  نمایش
 • شکستن مشکلات بزرگ به مشکلات کوچک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بیان خوب از مشکل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • طرح سوال از سوال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوالات خاص

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بررسی تلاش و مشکلات، یافتن ریشه آنها، هدایت تجارتتان و روش پنجم چرا

مشاهده محتوابستنC
 • در نظر گرفتن تلاش های گذشته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی مشکلات از منظر جدید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چگونه ریشه مشکلات را بیابیم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چطور تجارتتان را هدایت میکنید؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش 5 چرا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

7 خب که چه قنون 20 - 80 تجزیه و تحلیل موفق بررسی پاسخ ها و آموزش تفکر نقادانه به دیگران

مشاهده محتوابستنD
 • هفت خب که چه؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قانون 80-20

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تجزیه و تحلیل موفق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی علت پاسخ ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تفکر نقادانه را به دیگران بیاموزیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تله در مسیر حل مشکل، تفکر درباره پیامدها و گام های بعدی برای تفکر نقادانه

مشاهده محتوابستنE
 • تله های رایج در مسیر حل مشکلات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تفکر در مورد علل و پیامدها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گام های بعدی برای تفکر نقادانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

آیا تا حالا شده مشکلی را حل کنید بعد متوجه شوید یک مشکل بزرگ تر را ایجاد کرده اید یا اینکه برایتان پیش آمده که یک مشکل را حل کنید اما بعد ببینید تنها ظاهر آن مشکل را حل کردید و ریشه اصلی مشکل هنوز باقی است؟

دلیل اینکه چنین اتفاقی پیش میاد این است که نقادانه فکر نمی کنید.

تفکر نقادانه یک نوع طرز فکر می باشد و هم کاربرد بعضی از ابزارهای ساده و واقعی دارد.

در این دوره تکنیک های نقادانه برای شما توضیح داده می شود، اینکه چطور می‌توانید این تکنیک ها را در زندگی روزانه خود به کار ببرید و فرهنگ تفکر نقادانه را در تیم کاری خود ایجاد کنید.

توضیحات

آیا تا حالا شده مشکلی را حل کنید بعد متوجه شوید یک مشکل بزرگ تر را ایجاد کرده اید یا اینکه برایتان پیش آمده که یک مشکل را حل کنید اما بعد ببینید تنها ظاهر آن مشکل را حل کردید و ریشه اصلی مشکل هنوز باقی است؟

دلیل اینکه چنین اتفاقی پیش میاد این است که نقادانه فکر نمی کنید.

تفکر نقادانه یک نوع طرز فکر می باشد و هم کاربرد بعضی از ابزارهای ساده و واقعی دارد.

در این دوره تکنیک های نقادانه برای شما توضیح داده می شود، اینکه چطور می‌توانید این تکنیک ها را در زندگی روزانه خود به کار ببرید و فرهنگ تفکر نقادانه را در تیم کاری خود ایجاد کنید.

برچسب ها