تفکر نقادانه

امتیاز 5.0 ازمجموع 1 نفر
دنیای اقتصاد

مدیریت استراتژیک

تا حالا شده مشکلی را حل کنید بعد متوجه شوید یک مشکل بزرگ تر را ایجاد کردید یا اینکه برایتان پیش اومده یک مشکل را حل کنید اما بعدببینید تنها ظاهر یک شکل را حل کردید و ریشه اصلی مشکل هنوز باقی می باشد.

35,000تومان
خرید دوره
35,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
5جلسه
2ساعت
20فراگیر

برای شروع

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش

اهمیت بحث ساختار شکست مشکلات بیان خوب و طرح سوالات خاص

مشاهده محتوابستنB
 • اهمیت تفکر نقادانه

  رایگان
  نمایش
 • شکستن مشکلات بزرگ به مشکلات کوچک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بیان خوب از مشکل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • طرح سوال از سوال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوالات خاص

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

بررسی تلاش و مشکلات، یافتن ریشه آنها، هدایت تجارتتان و روش پنجم چرا

مشاهده محتوابستنC
 • در نظر گرفتن تلاش های گذشته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی مشکلات از منظر جدید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چگونه ریشه مشکلات را بیابیم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چطور تجارتتان را هدایت میکنید؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش 5 چرا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

7 خب که چه قنون 20 - 80 تجزیه و تحلیل موفق بررسی پاسخ ها و آموزش تفکر نقادانه به دیگران

مشاهده محتوابستنD
 • هفت خب که چه؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • قانون 80-20

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تجزیه و تحلیل موفق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی علت پاسخ ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تفکر نقادانه را به دیگران بیاموزیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تله در مسیر حل مشکل، تفکر درباره پیامدها و گام های بعدی برای تفکر نقادانه

مشاهده محتوابستنE
 • تله های رایج در مسیر حل مشکلات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تفکر در مورد علل و پیامدها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • گام های بعدی برای تفکر نقادانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
تفکر نقادانه
تا حالا شده مشکلی را حل کنید بعد متوجه شوید یک مشکل بزرگ تر را ایجاد کردید یا اینکه برایتان پیش اومده یک مشکل را حل کنید اما بعدببینید تنها ظاهر یک شکل را حل کردید و ریشه اصلی مشکل هنوز باقی می باشد.
دلیل اینکه چنین اتفاقی پیش میاد نقادانه فکر نمی کنید.
تفکر نقادانه یک نوع طرز فکر می باشد و هم کاربرد بعضی از ابزارهای ساده و واقعی..
در این دوره تکنیک های نقادانه  برای شما توضیح داده می شود و  اینکه چطور می توانید این تکنیک ها را بکار ببرید و  تفکر نقادانه را در تیم خود به وجود آورید را  گفتگو می کنیم.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

برای شروع

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش

اهمیت بحث ساختار شکست مشکلات بیان خوب و طرح سوالات خاص

مشاهده محتوابستنB
 • اهمیت تفکر نقادانه

  رایگان
  نمایش
 • شکستن مشکلات بزرگ به مشکلات کوچک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بیان خوب از مشکل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • طرح سوال از سوال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوالات خاص

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

بررسی تلاش و مشکلات، یافتن ریشه آنها، هدایت تجارتتان و روش پنجم چرا

مشاهده محتوابستنC
 • در نظر گرفتن تلاش های گذشته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی مشکلات از منظر جدید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چگونه ریشه مشکلات را بیابیم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چطور تجارتتان را هدایت میکنید؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش 5 چرا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

7 خب که چه قنون 20 - 80 تجزیه و تحلیل موفق بررسی پاسخ ها و آموزش تفکر نقادانه به دیگران

مشاهده محتوابستنD
 • هفت خب که چه؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • قانون 80-20

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تجزیه و تحلیل موفق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی علت پاسخ ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تفکر نقادانه را به دیگران بیاموزیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تله در مسیر حل مشکل، تفکر درباره پیامدها و گام های بعدی برای تفکر نقادانه

مشاهده محتوابستنE
 • تله های رایج در مسیر حل مشکلات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تفکر در مورد علل و پیامدها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • گام های بعدی برای تفکر نقادانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

تفکر نقادانه
تا حالا شده مشکلی را حل کنید بعد متوجه شوید یک مشکل بزرگ تر را ایجاد کردید یا اینکه برایتان پیش اومده یک مشکل را حل کنید اما بعدببینید تنها ظاهر یک شکل را حل کردید و ریشه اصلی مشکل هنوز باقی می باشد.
دلیل اینکه چنین اتفاقی پیش میاد نقادانه فکر نمی کنید.
تفکر نقادانه یک نوع طرز فکر می باشد و هم کاربرد بعضی از ابزارهای ساده و واقعی..
در این دوره تکنیک های نقادانه  برای شما توضیح داده می شود و  اینکه چطور می توانید این تکنیک ها را بکار ببرید و  تفکر نقادانه را در تیم خود به وجود آورید را  گفتگو می کنیم.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها