تفکر نقادانه

امتیاز 5.0 ازمجموع 1 نفر
دنیای اقتصاد

مدیریت استراتژیک

تا حالا شده مشکلی را حل کنید بعد متوجه شوید یک مشکل بزرگ تر را ایجاد کردید یا اینکه برایتان پیش اومده یک مشکل را حل کنید اما بعدببینید تنها ظاهر یک شکل را حل کردید و ریشه اصلی مشکل هنوز باقی می باشد.

35,000تومان
خرید دوره
35,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
5جلسه
2ساعت
15فراگیر

برای شروع

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش

اهمیت بحث ساختار شکست مشکلات بیان خوب و طرح سوالات خاص

مشاهده محتوابستنB
 • اهمیت تفکر نقادانه

  رایگان
  نمایش
 • شکستن مشکلات بزرگ به مشکلات کوچک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بیان خوب از مشکل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • طرح سوال از سوال

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات خاص

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

بررسی تلاش و مشکلات، یافتن ریشه آنها، هدایت تجارتتان و روش پنجم چرا

مشاهده محتوابستنC
 • در نظر گرفتن تلاش های گذشته

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بررسی مشکلات از منظر جدید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چگونه ریشه مشکلات را بیابیم؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چطور تجارتتان را هدایت میکنید؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش 5 چرا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

7 خب که چه قنون 20 - 80 تجزیه و تحلیل موفق بررسی پاسخ ها و آموزش تفکر نقادانه به دیگران

مشاهده محتوابستنD
 • هفت خب که چه؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • قانون 80-20

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تجزیه و تحلیل موفق

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بررسی علت پاسخ ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تفکر نقادانه را به دیگران بیاموزیم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تله در مسیر حل مشکل، تفکر درباره پیامدها و گام های بعدی برای تفکر نقادانه

مشاهده محتوابستنE
 • تله های رایج در مسیر حل مشکلات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تفکر در مورد علل و پیامدها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • گام های بعدی برای تفکر نقادانه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
تفکر نقادانه
تا حالا شده مشکلی را حل کنید بعد متوجه شوید یک مشکل بزرگ تر را ایجاد کردید یا اینکه برایتان پیش اومده یک مشکل را حل کنید اما بعدببینید تنها ظاهر یک شکل را حل کردید و ریشه اصلی مشکل هنوز باقی می باشد.
دلیل اینکه چنین اتفاقی پیش میاد نقادانه فکر نمی کنید.
تفکر نقادانه یک نوع طرز فکر می باشد و هم کاربرد بعضی از ابزارهای ساده و واقعی..
در این دوره تکنیک های نقادانه  برای شما توضیح داده می شود و  اینکه چطور می توانید این تکنیک ها را بکار ببرید و  تفکر نقادانه را در تیم خود به وجود آورید را  گفتگو می کنیم.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته مدیریت استراتژیک

برای شروع

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش

اهمیت بحث ساختار شکست مشکلات بیان خوب و طرح سوالات خاص

مشاهده محتوابستنB
 • اهمیت تفکر نقادانه

  رایگان
  نمایش
 • شکستن مشکلات بزرگ به مشکلات کوچک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بیان خوب از مشکل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • طرح سوال از سوال

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات خاص

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

بررسی تلاش و مشکلات، یافتن ریشه آنها، هدایت تجارتتان و روش پنجم چرا

مشاهده محتوابستنC
 • در نظر گرفتن تلاش های گذشته

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بررسی مشکلات از منظر جدید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چگونه ریشه مشکلات را بیابیم؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چطور تجارتتان را هدایت میکنید؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش 5 چرا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

7 خب که چه قنون 20 - 80 تجزیه و تحلیل موفق بررسی پاسخ ها و آموزش تفکر نقادانه به دیگران

مشاهده محتوابستنD
 • هفت خب که چه؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • قانون 80-20

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تجزیه و تحلیل موفق

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بررسی علت پاسخ ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تفکر نقادانه را به دیگران بیاموزیم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تله در مسیر حل مشکل، تفکر درباره پیامدها و گام های بعدی برای تفکر نقادانه

مشاهده محتوابستنE
 • تله های رایج در مسیر حل مشکلات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تفکر در مورد علل و پیامدها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • گام های بعدی برای تفکر نقادانه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

تفکر نقادانه
تا حالا شده مشکلی را حل کنید بعد متوجه شوید یک مشکل بزرگ تر را ایجاد کردید یا اینکه برایتان پیش اومده یک مشکل را حل کنید اما بعدببینید تنها ظاهر یک شکل را حل کردید و ریشه اصلی مشکل هنوز باقی می باشد.
دلیل اینکه چنین اتفاقی پیش میاد نقادانه فکر نمی کنید.
تفکر نقادانه یک نوع طرز فکر می باشد و هم کاربرد بعضی از ابزارهای ساده و واقعی..
در این دوره تکنیک های نقادانه  برای شما توضیح داده می شود و  اینکه چطور می توانید این تکنیک ها را بکار ببرید و  تفکر نقادانه را در تیم خود به وجود آورید را  گفتگو می کنیم.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها