تفکر سیستمی نگاه متفاوت به مسائل و راه حل آنها

امتیاز 5.0 ازمجموع 2 نفر
دکتر علینقی مشایخی

مدیریت استراتژیک

این نشست سه‌شنبه 13 آذرماه در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. در این نشست علاوه بر معرفی دو کتاب پویا شناسی سیستم‌ها و تفکر سیستمی در طول زمان از بیش از سه دهه تلاش دکتر علینقی مشایخی تقدیر شد.

شروع کنید!
شروع کنید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
1جلسه
1ساعت
61فراگیر

نشست تفکر سیستمی - آریانا قلم

مشاهده محتوابستنA
 • سخنرانی دکتر مشایخی در مورد تفکر سیستمی

  رایگان
  نمایش
 • نظر بزرگان تفکر سیستمی در مورد دکتر مشایخی

  رایگان
  نمایش
 • صحبت های پایانی دکتر مشایخی

  رایگان
  نمایش
توضیحات دوره
این نشست سه‌شنبه 13 آذرماه در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. در این نشست علاوه بر معرفی دو کتاب پویا شناسی سیستم‌ها و تفکر سیستمی در طول زمان از بیش از سه دهه تلاش دکتر علینقی مشایخی تقدیر شد. 
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته مدیریت استراتژیک

نشست تفکر سیستمی - آریانا قلم

مشاهده محتوابستنA
 • سخنرانی دکتر مشایخی در مورد تفکر سیستمی

  رایگان
  نمایش
 • نظر بزرگان تفکر سیستمی در مورد دکتر مشایخی

  رایگان
  نمایش
 • صحبت های پایانی دکتر مشایخی

  رایگان
  نمایش

توضیحات دوره

این نشست سه‌شنبه 13 آذرماه در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. در این نشست علاوه بر معرفی دو کتاب پویا شناسی سیستم‌ها و تفکر سیستمی در طول زمان از بیش از سه دهه تلاش دکتر علینقی مشایخی تقدیر شد. 
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

تفکر سیستمی
نگاه متفاوت به مسائل
​پویا شناسی
دکتر علینقی مشایخی
دکتر مشایخی