شخصیت شناسی MBTI

مهندس رضا مزروعی

توسعه مهارت‌های فردی

امتیاز 4.1 ازمجموع 9 نفر
505,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

برون گرا درون گرا حسی شمی

مشاهده محتوابستنA
 • MBTI چیست؟

  رایگان
  نمایش
 • برون گرا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درون گرا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شهودی یا شمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

منطقی احساسی منظم منعطف

مشاهده محتوابستنB
 • منطقی

  رایگان
  نمایش
 • احساسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • منظم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • منعطف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال های از EMYP/ENFJ/ESFJ/INTJ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال های از ESTJ/ISFP/ESTP/INTP/INFJ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عملکرد پویا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
505,000تومان
خرید دوره
2جلسه
4ساعت و 39 دقیقه
262فراگیر

برون گرا درون گرا حسی شمی

مشاهده محتوابستنA
 • MBTI چیست؟

  رایگان
  نمایش
 • برون گرا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درون گرا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شهودی یا شمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

منطقی احساسی منظم منعطف

مشاهده محتوابستنB
 • منطقی

  رایگان
  نمایش
 • احساسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • منظم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • منعطف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال های از EMYP/ENFJ/ESFJ/INTJ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال های از ESTJ/ISFP/ESTP/INTP/INFJ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عملکرد پویا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

دورهٔ آموزشی شخصیت‌شناسی MBTI 

آزمون شخصیت مایرز-بریگز

پرسشنامه روان‌سنجی است که هدف از طراحی آن اندازه‌گیری ترجیحات فرد در فهم دنیا و چگونگی تصمیم‌گیری است. 

این پرسشنامه را از روی تئوری‌های تیپ شخصیتی کارل یونگ گرفته‌اند. در این دوره ما کاملا با مفاهیم شخصیت‌شناسی MBTI آشنا می‌شویم و اینکه هر کدام از ابعاد شخصیتی ما چگونه خود را در رفتار ما نسبت به محیط و مسایل نشان می‌دهد.

دوره مرتبط با این آموزش دوره آزمون رفتار شناسی DISC و HOLLAND 

در این دوره آموزشی می آموزیم که:

تفاوت بین برون گرا و درون گرا ها را

چگونه با افراد حسی برخورد کنیم که دچار مشکل نشویم؟ 

اختلاف بین احساسی ها و منطقی ها در چیست؟

تمایز بین منظم ها و منعطف ها در چیست؟

ویژگی اصلی برون گرا ها:

 1. انجام چند بروژه با هم
 2. داشتن دانش از تعداد زیادی مسائل اما سطحی
 3. ابتدا عمل می کنند سپس فکر
 4. اهمیت بیشتری به کمیت می دهند

ویژگی اصلی درون گرا ها:

 1. انجام بک پروژه در آن واحد
 2. داشتن تعداد کمی دانش اما عمیق 
 3. ابتدا فکر می کنند سپس عمل
 4. اهمیت بیشتری به کیفیت می دهند

ویژگی اصلی حسی ها:

 1. توجه به احساسات
 2. توجه به اجزا
 3. توجه به حال
 4. توجه به کاربردی بودن چیزها
 5. بهبود دادن
 6. صراحت در بیان
 7. اهمیت زیاد به تجربیات
 8. اهل کار های یکنواخت و روتین
 9. توجه به مباحث تکنیکال
 10. ادامه دهنده خوبویژگی اصلی شهودی ها:

 1. توجه به ویژگی ها
 2. توجه به کلیات
 3. توجه به آینده
 4. توجه به چیزهای جدید فارغ از کارایی
 5. خلاقیت زیاد
 6. نغز گویی
 7. به دنبال تصویر کلی می گردد
 8. توجه به مسائل بالا دستی
 9. شروع کننده خوب

انواع عملکرد های پویا از دیدگاه پژوهش های مایرز و بریگز (mbti) چیست؟

 • عملکرد اصلی
 • عملکرد ثانویه یا مشاور یا سرباز
 • عملکرد سطح سوم
 • عملکرد گمشده یا غافل شده

ارتباط بین ذهن خود آگاه و نا خود آگاه با عملکرد های پوبایی MBTI


توضیحات

دورهٔ آموزشی شخصیت‌شناسی MBTI 

آزمون شخصیت مایرز-بریگز

پرسشنامه روان‌سنجی است که هدف از طراحی آن اندازه‌گیری ترجیحات فرد در فهم دنیا و چگونگی تصمیم‌گیری است. 

این پرسشنامه را از روی تئوری‌های تیپ شخصیتی کارل یونگ گرفته‌اند. در این دوره ما کاملا با مفاهیم شخصیت‌شناسی MBTI آشنا می‌شویم و اینکه هر کدام از ابعاد شخصیتی ما چگونه خود را در رفتار ما نسبت به محیط و مسایل نشان می‌دهد.

دوره مرتبط با این آموزش دوره آزمون رفتار شناسی DISC و HOLLAND 

در این دوره آموزشی می آموزیم که:

تفاوت بین برون گرا و درون گرا ها را

چگونه با افراد حسی برخورد کنیم که دچار مشکل نشویم؟ 

اختلاف بین احساسی ها و منطقی ها در چیست؟

تمایز بین منظم ها و منعطف ها در چیست؟

ویژگی اصلی برون گرا ها:

 1. انجام چند بروژه با هم
 2. داشتن دانش از تعداد زیادی مسائل اما سطحی
 3. ابتدا عمل می کنند سپس فکر
 4. اهمیت بیشتری به کمیت می دهند

ویژگی اصلی درون گرا ها:

 1. انجام بک پروژه در آن واحد
 2. داشتن تعداد کمی دانش اما عمیق 
 3. ابتدا فکر می کنند سپس عمل
 4. اهمیت بیشتری به کیفیت می دهند

ویژگی اصلی حسی ها:

 1. توجه به احساسات
 2. توجه به اجزا
 3. توجه به حال
 4. توجه به کاربردی بودن چیزها
 5. بهبود دادن
 6. صراحت در بیان
 7. اهمیت زیاد به تجربیات
 8. اهل کار های یکنواخت و روتین
 9. توجه به مباحث تکنیکال
 10. ادامه دهنده خوبویژگی اصلی شهودی ها:

 1. توجه به ویژگی ها
 2. توجه به کلیات
 3. توجه به آینده
 4. توجه به چیزهای جدید فارغ از کارایی
 5. خلاقیت زیاد
 6. نغز گویی
 7. به دنبال تصویر کلی می گردد
 8. توجه به مسائل بالا دستی
 9. شروع کننده خوب

انواع عملکرد های پویا از دیدگاه پژوهش های مایرز و بریگز (mbti) چیست؟

 • عملکرد اصلی
 • عملکرد ثانویه یا مشاور یا سرباز
 • عملکرد سطح سوم
 • عملکرد گمشده یا غافل شده

ارتباط بین ذهن خود آگاه و نا خود آگاه با عملکرد های پوبایی MBTI


بسته های آموزشی مرتبط

بسته ارتقاء توانمندی شغلی
بسته ارتقاء توانمندی شغلی
بسته ارتقاء توانمندی شغلی

بسته ارتقاء توانمندی شغلی