شخصیت شناسی MBTI

امتیاز 5.0 ازمجموع 2 نفر
مهندس رضا مزروعی

مهارت های فردی

دورهٔ شخصیت‌شناسی MBTI آزمون شخصیت مایرز-بریگز (MBTI)، پرسشنامه روان‌سنجی است که هدف از طراحی آن اندازه‌گیری ترجیحات فرد در فهم دنیا و چگونگی تصمیم‌گیری است.

34,000تومان
خرید دوره
34,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
2جلسه
2ساعت
21فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • برونگرا-درونگرا ۱

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • برونگرا-درونگرا ۲

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حسی-شمی ۱

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حسی-شمی ۲

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • منطقی-احساسی ۱

  رایگان
  نمایش
 • منطقی-احساسی ۲

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • منظم-منعطف ۱

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • منظم-منعطف ۲

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مثال ۱

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مثال ۲

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فانکشن پویا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
دورهٔ شخصیت‌شناسی MBTI
آزمون شخصیت مایرز-بریگز (MBTI)، 
پرسشنامه روان‌سنجی است که هدف از طراحی آن اندازه‌گیری ترجیحات فرد در فهم دنیا و چگونگی تصمیم‌گیری است. 
این پرسشنامه را از روی تئوری‌های تیپ شخصیتی کارل یونگ گرفته‌اند. در این دوره ما کاملا با مفاهیم شخصیت‌شناسی MBTI آشنا می‌شویم و اینکه هر کدام از ابعاد شخصیتی ما چگونه خود را در رفتار ما نسبت به محیط و مسایل نشان می‌دهد.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • برونگرا-درونگرا ۱

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • برونگرا-درونگرا ۲

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حسی-شمی ۱

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حسی-شمی ۲

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • منطقی-احساسی ۱

  رایگان
  نمایش
 • منطقی-احساسی ۲

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • منظم-منعطف ۱

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • منظم-منعطف ۲

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مثال ۱

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مثال ۲

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فانکشن پویا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

دورهٔ شخصیت‌شناسی MBTI
آزمون شخصیت مایرز-بریگز (MBTI)، 
پرسشنامه روان‌سنجی است که هدف از طراحی آن اندازه‌گیری ترجیحات فرد در فهم دنیا و چگونگی تصمیم‌گیری است. 
این پرسشنامه را از روی تئوری‌های تیپ شخصیتی کارل یونگ گرفته‌اند. در این دوره ما کاملا با مفاهیم شخصیت‌شناسی MBTI آشنا می‌شویم و اینکه هر کدام از ابعاد شخصیتی ما چگونه خود را در رفتار ما نسبت به محیط و مسایل نشان می‌دهد.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

​آزمون شخصیت شناسی
mbti
روان سنجی