مدیریت تحولات استراتژیک

دکتر مجتبی لشکربلوکی

مدیریت استراتژیک

امتیاز 4.4 ازمجموع 62 نفر
1,370,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

گام اول: ایجاد جو ضرورت و فوریت در سازمان

مشاهده محتوابستنA
 • مدیریت تحولات استراتژیک چیست ؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ایجاد جو ضرورت و فوریت

  رایگان
  نمایش
 • تحلیل نمونه موردی از انتقال پیام به صورت شفاهی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی نمونه موردی: مک دونالد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

گام دوم: تشکیل هسته قدرتمند مرکزی

مشاهده محتوابستنB
 • تشکیل هسته قدرتمند مرکزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

گام سوم: ایجاد تصویر مشترک از آینده

مشاهده محتوابستنC
 • ایجاد تصویر مشترک از آینده

  رایگان
  نمایش
 • وارد شدن چشم انداز به گفتمان های سازمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

گام چهارم: دستیابی به چشم انداز مشترک

مشاهده محتوابستنD
 • دستیابی به چشم انداز مشترک

  رایگان
  نمایش
 • پاسخ آسانسوری به تصویر آینده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

گام پنجم: هموارسازی و توانمند سازی

مشاهده محتوابستنE
 • هموار سازی و توانمند سازی

  رایگان
  نمایش
 • تحلیل نمونه موردی : فقط برای تکامل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • موانع ذهنی و شکستن پارادایم ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

گام ششم: ایجاد دستاورد های سریع

مشاهده محتوابستنF
 • ایجاد دستاورد های سریع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

گام هفتم: حفظ مومنتوم و پویایی تغییر

مشاهده محتوابستنG
 • حفظ مومنتم و پویایی تغییر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی نمونه موردی: قاعده چهارم اقدام فعال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

گام هشتم: تثبیت تحولات

مشاهده محتوابستنH
 • تثبیت تحولات

  رایگان
  نمایش
 • نمونه موردی : جدب نیروی انسانی یک بیمارستان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نمونه های موردی هشت گام

مشاهده محتوابستنI
 • نمونه موردی : اداره پلیس شهر نیویورک 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمونه موردی : اداره پلیس شهر نیویورک 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جمع بندی دوره آموزشی مدیریت تحول استراتژیک

مشاهده محتوابستنJ
 • مدیریت تحول یک فرایند شناختی است

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت تحول یک فرایند انسانی است

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت تحول یک فرایند زوانی است

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت تحول، فرایند چند بعدی است

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
1,370,000تومان
خرید دوره
10جلسه
4ساعت و 10 دقیقه
604فراگیر

گام اول: ایجاد جو ضرورت و فوریت در سازمان

مشاهده محتوابستنA
 • مدیریت تحولات استراتژیک چیست ؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ایجاد جو ضرورت و فوریت

  رایگان
  نمایش
 • تحلیل نمونه موردی از انتقال پیام به صورت شفاهی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی نمونه موردی: مک دونالد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

گام دوم: تشکیل هسته قدرتمند مرکزی

مشاهده محتوابستنB
 • تشکیل هسته قدرتمند مرکزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

گام سوم: ایجاد تصویر مشترک از آینده

مشاهده محتوابستنC
 • ایجاد تصویر مشترک از آینده

  رایگان
  نمایش
 • وارد شدن چشم انداز به گفتمان های سازمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

گام چهارم: دستیابی به چشم انداز مشترک

مشاهده محتوابستنD
 • دستیابی به چشم انداز مشترک

  رایگان
  نمایش
 • پاسخ آسانسوری به تصویر آینده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

گام پنجم: هموارسازی و توانمند سازی

مشاهده محتوابستنE
 • هموار سازی و توانمند سازی

  رایگان
  نمایش
 • تحلیل نمونه موردی : فقط برای تکامل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • موانع ذهنی و شکستن پارادایم ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

گام ششم: ایجاد دستاورد های سریع

مشاهده محتوابستنF
 • ایجاد دستاورد های سریع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

گام هفتم: حفظ مومنتوم و پویایی تغییر

مشاهده محتوابستنG
 • حفظ مومنتم و پویایی تغییر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی نمونه موردی: قاعده چهارم اقدام فعال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

گام هشتم: تثبیت تحولات

مشاهده محتوابستنH
 • تثبیت تحولات

  رایگان
  نمایش
 • نمونه موردی : جدب نیروی انسانی یک بیمارستان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نمونه های موردی هشت گام

مشاهده محتوابستنI
 • نمونه موردی : اداره پلیس شهر نیویورک 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمونه موردی : اداره پلیس شهر نیویورک 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جمع بندی دوره آموزشی مدیریت تحول استراتژیک

مشاهده محتوابستنJ
 • مدیریت تحول یک فرایند شناختی است

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت تحول یک فرایند انسانی است

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت تحول یک فرایند زوانی است

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت تحول، فرایند چند بعدی است

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

همراه با گواهینامه آموزشی معتبراز کودکی به ما گفته‌اند که خواستن توانستن است! این اشتباه است. خواستن امری است ذهنی، توانستن امری عینی، بین این دو فاصله‌ای است و این فاصله را باید پیمود. در این دوره به همین موضوع می‌پردازیم، از خواستن تا برخاستن. از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب. 

 ◙ تصمیم گرفته‌اید که در عرض سه سال از یک ساختمان ساز (بساز-بفروش) تبدیل به یک توسعه‌گر منطقه‌ای شوید، چه گام‌هایی برخواهید داشت، چه اصولی را رعایت خواهید کرد؟مدیر عامل یک شرکت در مرز ورشکستگی شده‌اید، چه گام‌هایی باید بردارید تا این شرکت را احیا کنید؟ 

◙ یا اینکه تصمیم گرفته اید که به جای فعالیت داخل مرزهای ایران، در بازارهایی مانند بنگلادش، عمان و بخشی از اروپای شرقی فعالیت کنید، چنین تحول بزرگی را چگونه مدیریت می‌کنید؟ 

این درس به پاسخ چنین سوالاتی خواهد پرداخت. 

چه مطالبی را می‌آموزیم؟ 

 1. ✓ ایجاد جو ضرورت و فوریت 
 2. ✓ شبکه سازی؛ تشکیل هسته راهبران و شبکه همراهان 
 3. ✓ تصویرسازی مثبت از آینده 
 4. ✓ تصویرسازی مشترک از آینده 
 5. ✓ دستاوردهای کوتاه مدت 
 6. ✓ هموارسازی و توانمندسازی 
 7. ✓ گسترده سازی؛ حفظ مومنتوم و پویایی تحول 
 8. ✓ پایدارسازی تحولات این مطالب بر اساس یافته‌های پروفسور کاتر استاد برجسته دانشگاه هاروارد است که با تجربیات و دیدگاه‌های سایر اساتید مدیریت و تحول تکمیل شده است. 

دوره ای که به صورت گام به گام نشان می‌دهد که چه کارهایی باید انجام دهیم و چه نکات کلیدی را باید رعایت کنیم؟ 

دوره‌ای کاربردی که خطوط را به شما نشان می دهد و می‌توانید آن را برای سازمان خود محلی‌سازی و ويژه سازی کنید.

توضیحات

همراه با گواهینامه آموزشی معتبراز کودکی به ما گفته‌اند که خواستن توانستن است! این اشتباه است. خواستن امری است ذهنی، توانستن امری عینی، بین این دو فاصله‌ای است و این فاصله را باید پیمود. در این دوره به همین موضوع می‌پردازیم، از خواستن تا برخاستن. از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب. 

 ◙ تصمیم گرفته‌اید که در عرض سه سال از یک ساختمان ساز (بساز-بفروش) تبدیل به یک توسعه‌گر منطقه‌ای شوید، چه گام‌هایی برخواهید داشت، چه اصولی را رعایت خواهید کرد؟مدیر عامل یک شرکت در مرز ورشکستگی شده‌اید، چه گام‌هایی باید بردارید تا این شرکت را احیا کنید؟ 

◙ یا اینکه تصمیم گرفته اید که به جای فعالیت داخل مرزهای ایران، در بازارهایی مانند بنگلادش، عمان و بخشی از اروپای شرقی فعالیت کنید، چنین تحول بزرگی را چگونه مدیریت می‌کنید؟ 

این درس به پاسخ چنین سوالاتی خواهد پرداخت. 

چه مطالبی را می‌آموزیم؟ 

 1. ✓ ایجاد جو ضرورت و فوریت 
 2. ✓ شبکه سازی؛ تشکیل هسته راهبران و شبکه همراهان 
 3. ✓ تصویرسازی مثبت از آینده 
 4. ✓ تصویرسازی مشترک از آینده 
 5. ✓ دستاوردهای کوتاه مدت 
 6. ✓ هموارسازی و توانمندسازی 
 7. ✓ گسترده سازی؛ حفظ مومنتوم و پویایی تحول 
 8. ✓ پایدارسازی تحولات این مطالب بر اساس یافته‌های پروفسور کاتر استاد برجسته دانشگاه هاروارد است که با تجربیات و دیدگاه‌های سایر اساتید مدیریت و تحول تکمیل شده است. 

دوره ای که به صورت گام به گام نشان می‌دهد که چه کارهایی باید انجام دهیم و چه نکات کلیدی را باید رعایت کنیم؟ 

دوره‌ای کاربردی که خطوط را به شما نشان می دهد و می‌توانید آن را برای سازمان خود محلی‌سازی و ويژه سازی کنید.