50 درصد تخفیف دوره های مدیریت پروژه هم‌آموز

هنر رقصیدن با استراتژی (استراتژیک پیشرفته)

دکتر مجتبی لشکربلوکی

مدیریت استراتژیک

امتیاز 4.4 ازمجموع 55 نفر
1,250,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

مرگ برنامه استراتژیک کلاسیک

مشاهده محتوابستنA
 • برنامه استراتژیک کلاسیک مرده است!

  رایگان
  نمایش
 • برنامه ریزی را راها کنید و تصمیم گیری را آغاز کنید!

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آوردن علم به هنر استراتژی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی به مثابه انتظار فعال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی به مثابه قواعد ساده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی خوب استراتژی بد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقد های وارد به مدیریت استراتژیک کلاسیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چگونگی خلق استراتژی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکاتی که تا کنون آموخته ایم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ویژگی های مدل مدیریت استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هنر رقصیدن با استراتژی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جوشش استراتژی و مدل موعود

مشاهده محتوابستنB
 • جوشش استراتژی و مدل موعود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال هایی از صنعت بانکداری

  رایگان
  نمایش
 • بررسی یک سازمان دولتی مانند وزارت اقتصاد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل موعود در گوگل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی یک شرکت سرمایه گذاری دولتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل موعود در زندگی شخصی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقش کارشناسان و مشاوران استراتژی چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • داستان موفقیت پدر خودکار ایران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

چهار چشمه جوشان استراتژی

مشاهده محتوابستنC
 • دیدگاه راهبردی با نقطه تمرکز Insight

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تصمیم گیری راهبردی بهنگام با نقطه تمرکز Issue

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل گری راهبردی با نقطه تمرکز Information

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاوشگری و کنشگری راهبردی با نقطه تمرکز Idea

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روحیه خلاقانه دیزنی

  رایگان
  نمایش
 • مثال هایی از کاوشگری و کنشگری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایده تشکیل و روز آمدسازی پورتفولیوی راهبردی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند های مدیریت پورتفولیوی راهبردی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • داستان موفقیت کارآفرین روستایی با سرمایه 200 هزار تومانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تصمیمات استراتژیک رستوران زنجیره ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چرا مدل موعود شبیه بقیه مدل های مدیریت استراتژیک نیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سازوکارهای تخصصی اجرای ارکان مدل موعود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

چگونه مدل موعود در سازمان مستقر کنیم؟

مشاهده محتوابستنD
 • چگونه مدل موعود در سازمان مستقر کنیم؟

  رایگان
  نمایش
 • درستی اجرای مدل موعود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت استراتژیک تغییر چهره داده است!

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گزاره های بنیادین نظریه موعود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی در این نزدیکی است لای این شب بوها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون هنر رقصیدن با استراتژی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
1,250,000تومان
خرید دوره
4جلسه
3ساعت و 49 دقیقه
802فراگیر

مرگ برنامه استراتژیک کلاسیک

مشاهده محتوابستنA
 • برنامه استراتژیک کلاسیک مرده است!

  رایگان
  نمایش
 • برنامه ریزی را راها کنید و تصمیم گیری را آغاز کنید!

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آوردن علم به هنر استراتژی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی به مثابه انتظار فعال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی به مثابه قواعد ساده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی خوب استراتژی بد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقد های وارد به مدیریت استراتژیک کلاسیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چگونگی خلق استراتژی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکاتی که تا کنون آموخته ایم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ویژگی های مدل مدیریت استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هنر رقصیدن با استراتژی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جوشش استراتژی و مدل موعود

مشاهده محتوابستنB
 • جوشش استراتژی و مدل موعود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال هایی از صنعت بانکداری

  رایگان
  نمایش
 • بررسی یک سازمان دولتی مانند وزارت اقتصاد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل موعود در گوگل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی یک شرکت سرمایه گذاری دولتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل موعود در زندگی شخصی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقش کارشناسان و مشاوران استراتژی چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • داستان موفقیت پدر خودکار ایران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

چهار چشمه جوشان استراتژی

مشاهده محتوابستنC
 • دیدگاه راهبردی با نقطه تمرکز Insight

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تصمیم گیری راهبردی بهنگام با نقطه تمرکز Issue

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل گری راهبردی با نقطه تمرکز Information

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاوشگری و کنشگری راهبردی با نقطه تمرکز Idea

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روحیه خلاقانه دیزنی

  رایگان
  نمایش
 • مثال هایی از کاوشگری و کنشگری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایده تشکیل و روز آمدسازی پورتفولیوی راهبردی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند های مدیریت پورتفولیوی راهبردی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • داستان موفقیت کارآفرین روستایی با سرمایه 200 هزار تومانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تصمیمات استراتژیک رستوران زنجیره ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چرا مدل موعود شبیه بقیه مدل های مدیریت استراتژیک نیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سازوکارهای تخصصی اجرای ارکان مدل موعود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

چگونه مدل موعود در سازمان مستقر کنیم؟

مشاهده محتوابستنD
 • چگونه مدل موعود در سازمان مستقر کنیم؟

  رایگان
  نمایش
 • درستی اجرای مدل موعود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت استراتژیک تغییر چهره داده است!

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گزاره های بنیادین نظریه موعود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی در این نزدیکی است لای این شب بوها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون هنر رقصیدن با استراتژی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحاتهمراه با گواهینامه آموزشی معتبر

بعد از مدتی به یک جمع بندی مهم رسیدم: 

اینکه آنچه در کتاب ها و کلاس ها می آموزیم تصویر درستی از مدیریت استراتژیک ارایه نمی دهند. مدیریت استراتژیکی که ما خوانده بودیم مفروضاتی داشت که در جهان واقعی کار نمی کرد. بگذارید نام آن مدیریت استراتژیک را مدیریت استراتژیک کلاسیک بنامم که دارای مفروضات زیر بود:

 1. گام‏ به‏ گام بودن
 2. تقویم ‏محور بودن
 3. تحلیل محوری / ماتریس محوری
 4. کمیت‌ مداری
 5. جدایی‌ پذیری برنامه از اجرا
 6. غلبه روش بر انسان
 7. فرض پیش‌ بینی‌ پذیری آینده

این پیش فرض های ناروا باعث شده است که بنابر گزارش سال 2007 شرکت معروف مشاوره مديريت مکنزی در نشريه خود تنها 45% افراد از فرايند برنامه ريزی استراتژيک رضايت داشته‌اند و فقط 23% از آنها گفته‌اند که فرايند برنامه ريزی استراتژيک منجر به اخذ تصميمات کليدی و استراتژيک می ‏شود.

در مقاله ای با عنوان برنامه ريزی را رها کنيد، تصميم گيری را آغاز کنيد که در سال 2006 در نشريه معتبر هاروارد منتشر شد يک واقعيت تکان دهنده بيان شده است: 

فقط 11% مديران ارشد معتقدند که برنامه ‏ريزی استراتژيک به زحمتش می ‏ارزد. اين يعني از هر 10 مدير، 9 مدير از برنامه‏ ريزی استراتژيک ناراضی اند.

در سازمان ها، مشاوران و کارشناسان برنامه ريزی استراتژيک مي کنند و البته مديران ارشد از برنامه ریزی استراتژیک رسمی حمایت می کنند و البته برای خودشان تصميم گيری استراتژيک میکنند!! این منجر به نااميدی کارشناسان و تنفر مديران ارشد شده است. مدیران ارشد به این جمع بندی رسیده اند که برنامه ريزی استراتژيک يک فرآيند علمی و لازم است و البته تشريفاتی و بی فایده. و ما با این پدیده روبرو هستیم که برنامه ريزی استراتژيک رسمی، منجر به خلق استراتژی های کاغذی مي شود؛ در حاليکه استراتژی های واقعی معمولاً روی کاغذ نمی آيند.

این یافته ها را خیلی ها می دانستند اما فریاد زدن آن در زمانی که همه از فرآیندهای رسمی و علمی مدیریت استراتژیک دم می زدند کار سختی بود. بنابراین این سوال مطرح شد که واقعاً اگر استراتژی ها زاییده ماتریس ها و فرآیند تحلیلی گام به گام تقویم محور نیست، پس شرکت های موفق چگونه تصمیم استراتژیک می گیرند و چگونه استراتژی ها در عمل خلق می شوند. ما در این دوره به این سوال پاسخ می دهیم که چگونه می توان به استراتژی در دنیای واقعی در زمان واقعی برای مسایل واقعی دست یافت. دوره ای جذاب، متفاوت و کاربردی.

توضیحاتهمراه با گواهینامه آموزشی معتبر

بعد از مدتی به یک جمع بندی مهم رسیدم: 

اینکه آنچه در کتاب ها و کلاس ها می آموزیم تصویر درستی از مدیریت استراتژیک ارایه نمی دهند. مدیریت استراتژیکی که ما خوانده بودیم مفروضاتی داشت که در جهان واقعی کار نمی کرد. بگذارید نام آن مدیریت استراتژیک را مدیریت استراتژیک کلاسیک بنامم که دارای مفروضات زیر بود:

 1. گام‏ به‏ گام بودن
 2. تقویم ‏محور بودن
 3. تحلیل محوری / ماتریس محوری
 4. کمیت‌ مداری
 5. جدایی‌ پذیری برنامه از اجرا
 6. غلبه روش بر انسان
 7. فرض پیش‌ بینی‌ پذیری آینده

این پیش فرض های ناروا باعث شده است که بنابر گزارش سال 2007 شرکت معروف مشاوره مديريت مکنزی در نشريه خود تنها 45% افراد از فرايند برنامه ريزی استراتژيک رضايت داشته‌اند و فقط 23% از آنها گفته‌اند که فرايند برنامه ريزی استراتژيک منجر به اخذ تصميمات کليدی و استراتژيک می ‏شود.

در مقاله ای با عنوان برنامه ريزی را رها کنيد، تصميم گيری را آغاز کنيد که در سال 2006 در نشريه معتبر هاروارد منتشر شد يک واقعيت تکان دهنده بيان شده است: 

فقط 11% مديران ارشد معتقدند که برنامه ‏ريزی استراتژيک به زحمتش می ‏ارزد. اين يعني از هر 10 مدير، 9 مدير از برنامه‏ ريزی استراتژيک ناراضی اند.

در سازمان ها، مشاوران و کارشناسان برنامه ريزی استراتژيک مي کنند و البته مديران ارشد از برنامه ریزی استراتژیک رسمی حمایت می کنند و البته برای خودشان تصميم گيری استراتژيک میکنند!! این منجر به نااميدی کارشناسان و تنفر مديران ارشد شده است. مدیران ارشد به این جمع بندی رسیده اند که برنامه ريزی استراتژيک يک فرآيند علمی و لازم است و البته تشريفاتی و بی فایده. و ما با این پدیده روبرو هستیم که برنامه ريزی استراتژيک رسمی، منجر به خلق استراتژی های کاغذی مي شود؛ در حاليکه استراتژی های واقعی معمولاً روی کاغذ نمی آيند.

این یافته ها را خیلی ها می دانستند اما فریاد زدن آن در زمانی که همه از فرآیندهای رسمی و علمی مدیریت استراتژیک دم می زدند کار سختی بود. بنابراین این سوال مطرح شد که واقعاً اگر استراتژی ها زاییده ماتریس ها و فرآیند تحلیلی گام به گام تقویم محور نیست، پس شرکت های موفق چگونه تصمیم استراتژیک می گیرند و چگونه استراتژی ها در عمل خلق می شوند. ما در این دوره به این سوال پاسخ می دهیم که چگونه می توان به استراتژی در دنیای واقعی در زمان واقعی برای مسایل واقعی دست یافت. دوره ای جذاب، متفاوت و کاربردی.