۳۰ درصد تخفیف به مناسبت روز ملی منابع انسانی

کار از راه دور

Mike Gutman

مدیریت منابع انسانی

امتیاز 4.9 ازمجموع 7 نفر
رایگان ببینید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ارزش دورکاری

مشاهده محتوابستنA
 • ارزش دورکاری

  رایگان
  نمایش

دورکاری چیست؟

مشاهده محتوابستنB
 • یک روز در زندگی یک دورکار

  رایگان
  نمایش
 • دورکاری از منزل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • دورکاری در مکانهای مختلف شهر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

دورکاری موفقیت آمیز

مشاهده محتوابستنC
 • شروع به کاری مناسب به عنوان یک دورکار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • توقعات و انتظارات از مدیر از راه دور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • ساخت رابطه ای هماهنگ و مناسب با همکاران از راه دور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

بازدهی و مثمر ثمر بودن دور کاری

مشاهده محتوابستنD
 • اهداف را به شفافی مشخص کنید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • از اختلالات و حواس پرتی ها دوری کنید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • بهداشت و سلامت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

همکاری و تعامل

مشاهده محتوابستنE
 • ابزارهای ارتباط و تعامل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • ابزارهای همکاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • چه زمانی از ابزارهای خاصی استفاده کنیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • جلسات از راه دور موفق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • مدیریت پروژه ها از راه دور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

تعالی به عنوان یک دورکار

مشاهده محتوابستنF
 • مدیریت ناسازگاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • موفقیت به عنوان یک دورکار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • فرهنگ سازی در تیم (از راه دور)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • کلید های موفقیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
رایگان ببینید!
6جلسه
1ساعت و
179فراگیر

ارزش دورکاری

مشاهده محتوابستنA
 • ارزش دورکاری

  رایگان
  نمایش

دورکاری چیست؟

مشاهده محتوابستنB
 • یک روز در زندگی یک دورکار

  رایگان
  نمایش
 • دورکاری از منزل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • دورکاری در مکانهای مختلف شهر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

دورکاری موفقیت آمیز

مشاهده محتوابستنC
 • شروع به کاری مناسب به عنوان یک دورکار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • توقعات و انتظارات از مدیر از راه دور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • ساخت رابطه ای هماهنگ و مناسب با همکاران از راه دور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

بازدهی و مثمر ثمر بودن دور کاری

مشاهده محتوابستنD
 • اهداف را به شفافی مشخص کنید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • از اختلالات و حواس پرتی ها دوری کنید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • بهداشت و سلامت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

همکاری و تعامل

مشاهده محتوابستنE
 • ابزارهای ارتباط و تعامل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • ابزارهای همکاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • چه زمانی از ابزارهای خاصی استفاده کنیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • جلسات از راه دور موفق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • مدیریت پروژه ها از راه دور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

تعالی به عنوان یک دورکار

مشاهده محتوابستنF
 • مدیریت ناسازگاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • موفقیت به عنوان یک دورکار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • فرهنگ سازی در تیم (از راه دور)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • کلید های موفقیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

​کار از راه دور (دور کاری)

زمانی که شما قدرت دورکاری را به دست بیاورید، می توانید از رفت و آمد هر روزه به محل کار اجتناب کنید، جایی کار کنید که تمرکز بیشتری دارید، و زمان بیشتری را صرف چیزهایی کنید که دوست دارید و تمام این ها همزمان با این است که در مسیر شغلی خود به جلو می روید.

مربی Mike Gutman از کمپانی FlexJobs به شما نشان می دهد چگونه از ارتباط آنلاین و cloud-based و ابزارهای همکاری امروزه استفاده کنید تا کارتان در هرکجا که هستید به خوبی انجام دهید در حالی که با سازمان خود در ارتباط می مانید.

او برای شما نحوه اینکه چگونه می توانید بازدهی بالایی در محیط کار خود در خانه یا هر نقطه ای از شهر داشته باشید را به وسیله سازماندهی صحیح هر روز خود و دوری از حواس پرتی ها آشکار می کند. او همچنین توضیح می دهد که چگونه می توان یک رابطه مناسب با همکاران از راه دور ساخت تا شما حس کنید که عضوی از یک تیم هستید و در آینده شغل خود در حین دورکاری به موفقیت برسید. این دوره را تماشا کنید و یاد بگیرید چگونه با بازدهی بالا کار کنید، در هر زمانی و هر مکانی که میخواهید کار کنید، و آزادی و انعطافی را که برای یک زندگی متعادل تر نیاز دارید را به دست آورید.

توضیحات

​کار از راه دور (دور کاری)

زمانی که شما قدرت دورکاری را به دست بیاورید، می توانید از رفت و آمد هر روزه به محل کار اجتناب کنید، جایی کار کنید که تمرکز بیشتری دارید، و زمان بیشتری را صرف چیزهایی کنید که دوست دارید و تمام این ها همزمان با این است که در مسیر شغلی خود به جلو می روید.

مربی Mike Gutman از کمپانی FlexJobs به شما نشان می دهد چگونه از ارتباط آنلاین و cloud-based و ابزارهای همکاری امروزه استفاده کنید تا کارتان در هرکجا که هستید به خوبی انجام دهید در حالی که با سازمان خود در ارتباط می مانید.

او برای شما نحوه اینکه چگونه می توانید بازدهی بالایی در محیط کار خود در خانه یا هر نقطه ای از شهر داشته باشید را به وسیله سازماندهی صحیح هر روز خود و دوری از حواس پرتی ها آشکار می کند. او همچنین توضیح می دهد که چگونه می توان یک رابطه مناسب با همکاران از راه دور ساخت تا شما حس کنید که عضوی از یک تیم هستید و در آینده شغل خود در حین دورکاری به موفقیت برسید. این دوره را تماشا کنید و یاد بگیرید چگونه با بازدهی بالا کار کنید، در هر زمانی و هر مکانی که میخواهید کار کنید، و آزادی و انعطافی را که برای یک زندگی متعادل تر نیاز دارید را به دست آورید.