۳۰ درصد تخفیف به مناسبت روز ملی منابع انسانی
پیشنهاد هفته

استراتژی منابع انسانی

دکتر امیر حسین صبورطینت

مدیریت منابع انسانی

امتیاز 3.9 ازمجموع 10 نفر
425,000تومان
297,500تومان
30%
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

مقدمه و مفهوم

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی

  رایگان
  نمایش
 • مفهوم کلی استراتژی وظیقه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

رویکردهای عقلایی

مشاهده محتوابستنB
 • ماتریس تناسب استراتژی کلان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ماتریس همسویی استراتژی شرکت با منابع انسانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

رویکردهای اقتضایی

مشاهده محتوابستنC
 • مدل SRP

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رویکرد ABC نوین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

رویکردهای طبیعی

مشاهده محتوابستنD
 • تحلیل قوت / ضعف SWOT

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارکان جهت ساز HRM

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جمع بندی

مشاهده محتوابستنE
 • رسیدن از استراتژی به عملیات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کارت متوازن منابع انسانی KPI

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آزمون نهایی

مشاهده محتوابستنF
 • آزمون نهایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
425,000تومان
297,500تومان
30%
خرید دوره
5جلسه
1ساعت و33 دقیقه
155فراگیر

مقدمه و مفهوم

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی

  رایگان
  نمایش
 • مفهوم کلی استراتژی وظیقه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

رویکردهای عقلایی

مشاهده محتوابستنB
 • ماتریس تناسب استراتژی کلان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ماتریس همسویی استراتژی شرکت با منابع انسانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

رویکردهای اقتضایی

مشاهده محتوابستنC
 • مدل SRP

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رویکرد ABC نوین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

رویکردهای طبیعی

مشاهده محتوابستنD
 • تحلیل قوت / ضعف SWOT

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارکان جهت ساز HRM

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جمع بندی

مشاهده محتوابستنE
 • رسیدن از استراتژی به عملیات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کارت متوازن منابع انسانی KPI

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آزمون نهایی

مشاهده محتوابستنF
 • آزمون نهایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

در این دوره با مفهوم و تعریف استراتژی منابع انسانی (HRM Strategy) آشنا میشوید. سپس می‌آموزید که چگونه میتوانید استراتژی HR شرکت خود را با بکارگیری مدلهای مطرح موجود تدوین کنید.‌


بطور مشخص در این دوره با مفاهیم زیر آشنا می شوید.


- مفهوم مدل مرجع منابع انسانی


- متد SRP در‌ طبقه بندی استراتژیک مشاغل


- رویکردهای طبیعی و عقلایی تدوین استراتژی HRM


- شیوه متمایزسازی در مشاغل استراتژیک

توضیحات

در این دوره با مفهوم و تعریف استراتژی منابع انسانی (HRM Strategy) آشنا میشوید. سپس می‌آموزید که چگونه میتوانید استراتژی HR شرکت خود را با بکارگیری مدلهای مطرح موجود تدوین کنید.‌


بطور مشخص در این دوره با مفاهیم زیر آشنا می شوید.


- مفهوم مدل مرجع منابع انسانی


- متد SRP در‌ طبقه بندی استراتژیک مشاغل


- رویکردهای طبیعی و عقلایی تدوین استراتژی HRM


- شیوه متمایزسازی در مشاغل استراتژیک