50 درصد تخفیف دوره های مدیریت پروژه هم‌آموز

استاندارد ISO 10004

مجتبی شیخ علی

اصول مدیریت

امتیاز 0 ازمجموع 0 نفر
205,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

استاندارد ایزو 10004

مشاهده محتوابستنA
 • اهمیت اندازه گیری و میزان رضایت مشتری

  رایگان
  نمایش
 • مفهوم رضایت مشتریان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چارچوب پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • طرح ریزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فعالیت های پایش و اندازه گیری

  رایگان
  نمایش
 • ادامه فعالیت های پایش و اندازه گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های نظرسنجی از مشتریان

  رایگان
  نمایش
 • ادامه روش های نظر سنجی از مشتریان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل داده های رضایت مشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارائه بازخورد برای بهبود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نگهداری و بهبود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
205,000تومان
خرید دوره
1جلسه
1ساعت و54 دقیقه
37فراگیر

استاندارد ایزو 10004

مشاهده محتوابستنA
 • اهمیت اندازه گیری و میزان رضایت مشتری

  رایگان
  نمایش
 • مفهوم رضایت مشتریان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چارچوب پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • طرح ریزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فعالیت های پایش و اندازه گیری

  رایگان
  نمایش
 • ادامه فعالیت های پایش و اندازه گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های نظرسنجی از مشتریان

  رایگان
  نمایش
 • ادامه روش های نظر سنجی از مشتریان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل داده های رضایت مشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارائه بازخورد برای بهبود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نگهداری و بهبود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات
آموزش استاندارد ISO 10004 دوره الکترونیک (مجــازی) (ISO 10004:2012) استاندارد ایزو 10004 راهنمایی است برای پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان، این استاندارد بعنوان یک راهنما برای اجرای بهتر استاندارد ایزو 9001 می باشد، این راهنمایی می تواند به حفظ رضایت مشتری و وفاداری آن توسط رسیدگی به نظرات مشتریان بطور موثر و کارآمد کمک کند . هدف اصلی این استاندارد رسیدن به رضایت مشتری و افزایش وفادارسازی آنها بوسیله ایجاد یک محیط مشتری مدار از طریق شناسایی نیازهای آنها می باشد. با گذراندن این دوره خواهید آموخت چگونه به بهترین شکل میزان رضایت مشتریان را اندازه گیری نمایید و انتظارات آنان را شناسایی کنید، و در نتیجه مشتریانی راضی داشته و آنها را تبدیل به مشتریان وفادار برای سازمانتان نمایید.

توضیحات

آموزش استاندارد ISO 10004 دوره الکترونیک (مجــازی) (ISO 10004:2012) استاندارد ایزو 10004 راهنمایی است برای پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان، این استاندارد بعنوان یک راهنما برای اجرای بهتر استاندارد ایزو 9001 می باشد، این راهنمایی می تواند به حفظ رضایت مشتری و وفاداری آن توسط رسیدگی به نظرات مشتریان بطور موثر و کارآمد کمک کند . هدف اصلی این استاندارد رسیدن به رضایت مشتری و افزایش وفادارسازی آنها بوسیله ایجاد یک محیط مشتری مدار از طریق شناسایی نیازهای آنها می باشد. با گذراندن این دوره خواهید آموخت چگونه به بهترین شکل میزان رضایت مشتریان را اندازه گیری نمایید و انتظارات آنان را شناسایی کنید، و در نتیجه مشتریانی راضی داشته و آنها را تبدیل به مشتریان وفادار برای سازمانتان نمایید.

بسته های آموزشی مرتبط