تحلیل تکنیکال

امیر ثابت

بورس و بازارسرمایه

امتیاز 0 ازمجموع 0 نفر
438,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

تحلیل تکنیکال چیست ؟

مشاهده محتوابستنA
 • تحلیل تکنیکال چیست ؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

انواع قیمت و نمودار

مشاهده محتوابستنB
 • انواع قیمت

  رایگان
  نمایش
 • انواع نمودار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

موج ،خطوط تکنیکال، خطوط زوند

مشاهده محتوابستنC
 • موج ،خطوط تکنیکال، خطوط زوند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

خرید و فروش پله ای

مشاهده محتوابستنD
 • خرید و فروش پله ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

استراتژی ها

مشاهده محتوابستنE
 • استراتژی ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نصب نرم افزار

مشاهده محتوابستنF
 • نصب نرم افزار

  رایگان
  نمایش

MA

مشاهده محتوابستنG
 • MA

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

BOLINGER ,RSI, MACD

مشاهده محتوابستنH
 • BOLINGER ,RSI, MACD

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

واگرایی STOCK و MOMENTOM

مشاهده محتوابستنI
 • واگرایی STOCK و MOMENTOM

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

استراتژی گپ

مشاهده محتوابستنJ
 • استراتژی گپ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گپ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

الگو های ادامه دهنده و بازگشتی

مشاهده محتوابستنA
 • الگو های ادامه دهنده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • الگو های بازگشتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فیبوناچی

مشاهده محتوابستنB
 • فیبوناچی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فیبو ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
438,000تومان
خرید دوره
12جلسه
5ساعت و 23 دقیقه
21فراگیر

تحلیل تکنیکال چیست ؟

مشاهده محتوابستنA
 • تحلیل تکنیکال چیست ؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

انواع قیمت و نمودار

مشاهده محتوابستنB
 • انواع قیمت

  رایگان
  نمایش
 • انواع نمودار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

موج ،خطوط تکنیکال، خطوط زوند

مشاهده محتوابستنC
 • موج ،خطوط تکنیکال، خطوط زوند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

خرید و فروش پله ای

مشاهده محتوابستنD
 • خرید و فروش پله ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

استراتژی ها

مشاهده محتوابستنE
 • استراتژی ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نصب نرم افزار

مشاهده محتوابستنF
 • نصب نرم افزار

  رایگان
  نمایش

MA

مشاهده محتوابستنG
 • MA

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

BOLINGER ,RSI, MACD

مشاهده محتوابستنH
 • BOLINGER ,RSI, MACD

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

واگرایی STOCK و MOMENTOM

مشاهده محتوابستنI
 • واگرایی STOCK و MOMENTOM

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

استراتژی گپ

مشاهده محتوابستنJ
 • استراتژی گپ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گپ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

الگو های ادامه دهنده و بازگشتی

مشاهده محتوابستنA
 • الگو های ادامه دهنده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • الگو های بازگشتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فیبوناچی

مشاهده محتوابستنB
 • فیبوناچی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فیبو ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات

مباحثی که در دوره مطرح میشود: 


مباحث این دوره از صفر تحلیل تکنیکال آغاز شده و تقریبا تمام موارد مربوط به تحلیل تکنیکال کلاسیک را شامل میشود، اعم از آشنایی کلی با تحلیل تکنیکال، تفاوتها با سایر تحلیلها، انواع سطوح، خطوط روند و کانالها، انواع اندیکاتورها و اسیلاتورهای مهم مورد استفاده، گپ ها، فیبوناچی و همچنین آموزش نصب و استفاده از نرم افزار مفیدتریدر برای این تحلیل و استراتژی های خرید و فروش که به طور جامع این مباحث پوشش داده شده است. 


 مخاطبین دوره: 

همه کسانی که بدنبال حضور پر رنگ تر و همراه با تحلیل در بازارهای سرمایه گذاری هستند. غالبا این دوره و این تحلیل به موازات تحلیل بنیادی کمک کننده افراد جهت تصمیم گیری کاملتر در حوزه سرامیه گذاری می باشد. البته افرادی که این تحلیل را می آموزند فارغ از مباحث بنیادی و آموزشهای تحلیل بنیادی میتوانند در خصوص بازارهای مختلف و زمانهای ورود و خروج مناسب تر به اظهار نظر بپردازند.. 


 توانایی دانشجو در پایان دوره: 

در پایان دوره دانشجو خواهد توانست با استفاده از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال کلاسیک: 


1- خطوط روند را ترسیم کند 

2- در مورد روند فعلی سهام و بازار اظهار نظر کند 

3- نقاط حمایت و مقاومت را تشخیص دهد 

4- ناحیه های ورود و خروج مناسب را بیابد 

5- از ابزارهای مختلف جهت تایید این نواحی استفاده کند 

6- و ... پیش نیاز: با توجه به پوشش کامل مباحث بهترین پیش نیاز برای این دوره دوره آشنایی با بازار بورس اوراق بهادار و حداقل چندبار خرید و فروش در این بازار می باشد.

توضیحات

مباحثی که در دوره مطرح میشود: 


مباحث این دوره از صفر تحلیل تکنیکال آغاز شده و تقریبا تمام موارد مربوط به تحلیل تکنیکال کلاسیک را شامل میشود، اعم از آشنایی کلی با تحلیل تکنیکال، تفاوتها با سایر تحلیلها، انواع سطوح، خطوط روند و کانالها، انواع اندیکاتورها و اسیلاتورهای مهم مورد استفاده، گپ ها، فیبوناچی و همچنین آموزش نصب و استفاده از نرم افزار مفیدتریدر برای این تحلیل و استراتژی های خرید و فروش که به طور جامع این مباحث پوشش داده شده است. 


 مخاطبین دوره: 

همه کسانی که بدنبال حضور پر رنگ تر و همراه با تحلیل در بازارهای سرمایه گذاری هستند. غالبا این دوره و این تحلیل به موازات تحلیل بنیادی کمک کننده افراد جهت تصمیم گیری کاملتر در حوزه سرامیه گذاری می باشد. البته افرادی که این تحلیل را می آموزند فارغ از مباحث بنیادی و آموزشهای تحلیل بنیادی میتوانند در خصوص بازارهای مختلف و زمانهای ورود و خروج مناسب تر به اظهار نظر بپردازند.. 


 توانایی دانشجو در پایان دوره: 

در پایان دوره دانشجو خواهد توانست با استفاده از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال کلاسیک: 


1- خطوط روند را ترسیم کند 

2- در مورد روند فعلی سهام و بازار اظهار نظر کند 

3- نقاط حمایت و مقاومت را تشخیص دهد 

4- ناحیه های ورود و خروج مناسب را بیابد 

5- از ابزارهای مختلف جهت تایید این نواحی استفاده کند 

6- و ... پیش نیاز: با توجه به پوشش کامل مباحث بهترین پیش نیاز برای این دوره دوره آشنایی با بازار بورس اوراق بهادار و حداقل چندبار خرید و فروش در این بازار می باشد.

بسته های آموزشی مرتبط